Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet; kenmerken uitkering

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet; kenmerken uitkering

Type arbeidsongeschiktheidsuitkering Mate van arbeidsongeschiktheid Hoofdcategorie diagnose (indeling CAS) Perioden Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (Aantal)
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het bot- en spierstelsel 2020* 154.330
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor 2020* 83.940
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het hartvaatstelsel en bloed 2020* 38.910
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het ademhalingsstelsel 2020* 15.160
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het spijsverteringsstelsel 2020* 19.070
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van huid en subcutis 2020* 3.250
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het urogenitaal stelsel 2020* 18.960
WAO-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het bot- en spierstelsel 2020* 63.280
WAO-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor 2020* 20.990
WAO-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het hartvaatstelsel en bloed 2020* 8.380
WAO-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het ademhalingsstelsel 2020* 3.100
WAO-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het spijsverteringsstelsel 2020* 5.350
WAO-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van huid en subcutis 2020* 1.190
WAO-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het urogenitaal stelsel 2020* 3.330
WIA-uitkering, regeling WGA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het bot- en spierstelsel 2020* 49.340
WIA-uitkering, regeling WGA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor 2020* 15.560
WIA-uitkering, regeling WGA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het hartvaatstelsel en bloed 2020* 10.970
WIA-uitkering, regeling WGA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het ademhalingsstelsel 2020* 4.220
WIA-uitkering, regeling WGA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het spijsverteringsstelsel 2020* 7.250
WIA-uitkering, regeling WGA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van huid en subcutis 2020* 890
WIA-uitkering, regeling WGA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het urogenitaal stelsel 2020* 8.490
WIA-uitkering, regeling IVA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het bot- en spierstelsel 2020* 32.150
WIA-uitkering, regeling IVA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor 2020* 25.390
WIA-uitkering, regeling IVA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het hartvaatstelsel en bloed 2020* 17.160
WIA-uitkering, regeling IVA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het ademhalingsstelsel 2020* 6.950
WIA-uitkering, regeling IVA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het spijsverteringsstelsel 2020* 4.720
WIA-uitkering, regeling IVA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van huid en subcutis 2020* 730
WIA-uitkering, regeling IVA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het urogenitaal stelsel 2020* 6.300
WAZ-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het bot- en spierstelsel 2020* 3.520
WAZ-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor 2020* 1.160
WAZ-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het hartvaatstelsel en bloed 2020* 580
WAZ-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het ademhalingsstelsel 2020* 120
WAZ-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het spijsverteringsstelsel 2020* 220
WAZ-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van huid en subcutis 2020* 50
WAZ-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het urogenitaal stelsel 2020* 180
Wajong-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het bot- en spierstelsel 2020* 6.030
Wajong-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor 2020* 20.840
Wajong-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het hartvaatstelsel en bloed 2020* 1.810
Wajong-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het ademhalingsstelsel 2020* 780
Wajong-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het spijsverteringsstelsel 2020* 1.530
Wajong-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van huid en subcutis 2020* 390
Wajong-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Ziekten van het urogenitaal stelsel 2020* 660
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet dat ultimo december van het verslagjaar lopend was, uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger.

De cijfers in deze tabel zijn cijfers op registratiebasis. Dat betekent dat de maandcijfers over uitkeringen in de publicatie zijn gebaseerd op gegevens over de desbetreffende verslagmaand zoals die zijn verstrekt en als zodanig zijn geregistreerd in de administratie van de berichtgever. Mogelijke vertraagde informatie, die door de berichtgever wordt aangeleverd in de maanden volgend op de verslagmaand, is dus niet verwerkt in de registratiecijfers van de verslagmaand.

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de tabel kunnen uitgesplitst worden naar type, periode, mate van arbeidsongeschiktheid en medische oorzaak arbeidsongeschiktheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 maart 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in december 2022.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het aantal personen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).

Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee WAO-uitkeringen) of twee uitkeringen van verschillend type (zoals een WW en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO). Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard maar één keer geteld.