Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet; kenmerken uitkering

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet; kenmerken uitkering

Type arbeidsongeschiktheidsuitkering Mate van arbeidsongeschiktheid Hoofdcategorie diagnose (indeling CAS) Perioden Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (Aantal)
Totaal met of zonder uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Algemene en endocriene ziekten 2020* 37.170
Totaal met of zonder uitkering Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Algemene en endocriene ziekten 2020* 6.380
Totaal met of zonder uitkering Volledig arbeidsongeschikt Algemene en endocriene ziekten 2020* 30.530
Totaal met of zonder uitkering Onbekend Algemene en endocriene ziekten 2020* 270
WAO-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Algemene en endocriene ziekten 2020* 11.690
WAO-uitkering Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Algemene en endocriene ziekten 2020* 3.400
WAO-uitkering Volledig arbeidsongeschikt Algemene en endocriene ziekten 2020* 8.280
WAO-uitkering Onbekend Algemene en endocriene ziekten 2020* 0
WIA-uitkering, regeling WGA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Algemene en endocriene ziekten 2020* 6.340
WIA-uitkering, regeling WGA Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Algemene en endocriene ziekten 2020* 2.490
WIA-uitkering, regeling WGA Volledig arbeidsongeschikt Algemene en endocriene ziekten 2020* 3.850
WIA-uitkering, regeling WGA Onbekend Algemene en endocriene ziekten 2020* 0
WIA-uitkering, regeling IVA Totale mate van arbeidsongeschiktheid Algemene en endocriene ziekten 2020* 4.860
WIA-uitkering, regeling IVA Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Algemene en endocriene ziekten 2020* 0
WIA-uitkering, regeling IVA Volledig arbeidsongeschikt Algemene en endocriene ziekten 2020* 4.860
WIA-uitkering, regeling IVA Onbekend Algemene en endocriene ziekten 2020* 0
WAZ-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Algemene en endocriene ziekten 2020* 390
WAZ-uitkering Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Algemene en endocriene ziekten 2020* 130
WAZ-uitkering Volledig arbeidsongeschikt Algemene en endocriene ziekten 2020* 0
WAZ-uitkering Onbekend Algemene en endocriene ziekten 2020* 260
Wajong-uitkering Totale mate van arbeidsongeschiktheid Algemene en endocriene ziekten 2020* 13.900
Wajong-uitkering Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Algemene en endocriene ziekten 2020* 350
Wajong-uitkering Volledig arbeidsongeschikt Algemene en endocriene ziekten 2020* 13.540
Wajong-uitkering Onbekend Algemene en endocriene ziekten 2020* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet dat ultimo december van het verslagjaar lopend was, uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger.

De cijfers in deze tabel zijn cijfers op registratiebasis. Dat betekent dat de maandcijfers over uitkeringen in de publicatie zijn gebaseerd op gegevens over de desbetreffende verslagmaand zoals die zijn verstrekt en als zodanig zijn geregistreerd in de administratie van de berichtgever. Mogelijke vertraagde informatie, die door de berichtgever wordt aangeleverd in de maanden volgend op de verslagmaand, is dus niet verwerkt in de registratiecijfers van de verslagmaand.

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de tabel kunnen uitgesplitst worden naar type, periode, mate van arbeidsongeschiktheid en medische oorzaak arbeidsongeschiktheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 maart 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in december 2022.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het aantal personen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).

Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee WAO-uitkeringen) of twee uitkeringen van verschillend type (zoals een WW en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO). Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard maar één keer geteld.