Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020

Wijken en buurten Woningkenmerken Regioaanduiding Soort regio (omschrijving)
Vinkenbaan Totaal woningen Buurt
Vinkenbaan Appartement Buurt
Vinkenbaan Tussenwoning Buurt
Vinkenbaan Hoekwoning Buurt
Vinkenbaan Twee-onder-één-kap woning Buurt
Vinkenbaan Vrijstaande woning Buurt
Vinkenbaan Eigen woning Buurt
Vinkenbaan Huurwoning Buurt
Startbaanbuurt Totaal woningen Buurt
Startbaanbuurt Appartement Buurt
Startbaanbuurt Tussenwoning Buurt
Startbaanbuurt Hoekwoning Buurt
Startbaanbuurt Twee-onder-één-kap woning Buurt
Startbaanbuurt Vrijstaande woning Buurt
Startbaanbuurt Eigen woning Buurt
Startbaanbuurt Huurwoning Buurt
IJsbaanpad e.o. Totaal woningen Buurt
IJsbaanpad e.o. Appartement Buurt
IJsbaanpad e.o. Tussenwoning Buurt
IJsbaanpad e.o. Hoekwoning Buurt
IJsbaanpad e.o. Twee-onder-één-kap woning Buurt
IJsbaanpad e.o. Vrijstaande woning Buurt
IJsbaanpad e.o. Eigen woning Buurt
IJsbaanpad e.o. Huurwoning Buurt
Baanakkerspark Noord Totaal woningen Buurt
Baanakkerspark Noord Appartement Buurt
Baanakkerspark Noord Tussenwoning Buurt
Baanakkerspark Noord Hoekwoning Buurt
Baanakkerspark Noord Twee-onder-één-kap woning Buurt
Baanakkerspark Noord Vrijstaande woning Buurt
Baanakkerspark Noord Eigen woning Buurt
Baanakkerspark Noord Huurwoning Buurt
Baanakkerspark Zuid Totaal woningen Buurt
Baanakkerspark Zuid Appartement Buurt
Baanakkerspark Zuid Tussenwoning Buurt
Baanakkerspark Zuid Hoekwoning Buurt
Baanakkerspark Zuid Twee-onder-één-kap woning Buurt
Baanakkerspark Zuid Vrijstaande woning Buurt
Baanakkerspark Zuid Eigen woning Buurt
Baanakkerspark Zuid Huurwoning Buurt
Industrieterrein 'Loonsebaan' Totaal woningen Buurt
Industrieterrein 'Loonsebaan' Appartement Buurt
Industrieterrein 'Loonsebaan' Tussenwoning Buurt
Industrieterrein 'Loonsebaan' Hoekwoning Buurt
Industrieterrein 'Loonsebaan' Twee-onder-één-kap woning Buurt
Industrieterrein 'Loonsebaan' Vrijstaande woning Buurt
Industrieterrein 'Loonsebaan' Eigen woning Buurt
Industrieterrein 'Loonsebaan' Huurwoning Buurt
Wijkerbaan Totaal woningen Buurt
Wijkerbaan Appartement Buurt
Wijkerbaan Tussenwoning Buurt
Wijkerbaan Hoekwoning Buurt
Wijkerbaan Twee-onder-één-kap woning Buurt
Wijkerbaan Vrijstaande woning Buurt
Wijkerbaan Eigen woning Buurt
Wijkerbaan Huurwoning Buurt
Lijnbaan Totaal woningen Buurt
Lijnbaan Appartement Buurt
Lijnbaan Tussenwoning Buurt
Lijnbaan Hoekwoning Buurt
Lijnbaan Twee-onder-één-kap woning Buurt
Lijnbaan Vrijstaande woning Buurt
Lijnbaan Eigen woning Buurt
Lijnbaan Huurwoning Buurt
De Baan Totaal woningen Buurt
De Baan Appartement Buurt
De Baan Tussenwoning Buurt
De Baan Hoekwoning Buurt
De Baan Twee-onder-één-kap woning Buurt
De Baan Vrijstaande woning Buurt
De Baan Eigen woning Buurt
De Baan Huurwoning Buurt
Noorderbaan Totaal woningen Buurt
Noorderbaan Appartement Buurt
Noorderbaan Tussenwoning Buurt
Noorderbaan Hoekwoning Buurt
Noorderbaan Twee-onder-één-kap woning Buurt
Noorderbaan Vrijstaande woning Buurt
Noorderbaan Eigen woning Buurt
Noorderbaan Huurwoning Buurt
Oude Spoorbaan Totaal woningen Buurt
Oude Spoorbaan Appartement Buurt
Oude Spoorbaan Tussenwoning Buurt
Oude Spoorbaan Hoekwoning Buurt
Oude Spoorbaan Twee-onder-één-kap woning Buurt
Oude Spoorbaan Vrijstaande woning Buurt
Oude Spoorbaan Eigen woning Buurt
Oude Spoorbaan Huurwoning Buurt
De Baan e.o. Totaal woningen Buurt
De Baan e.o. Appartement Buurt
De Baan e.o. Tussenwoning Buurt
De Baan e.o. Hoekwoning Buurt
De Baan e.o. Twee-onder-één-kap woning Buurt
De Baan e.o. Vrijstaande woning Buurt
De Baan e.o. Eigen woning Buurt
De Baan e.o. Huurwoning Buurt
Wijk 02 Heemstede west van de spoorbaan Totaal woningen Wijk
Wijk 02 Heemstede west van de spoorbaan Appartement Wijk
Wijk 02 Heemstede west van de spoorbaan Tussenwoning Wijk
Wijk 02 Heemstede west van de spoorbaan Hoekwoning Wijk
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2020.

Status van de cijfers:
Voorlopig.

Wijzigingen per december 2021:
De codering van de regioaanduiding werd niet volledig getoond; dit is aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers: 4e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.
Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.