Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020

Wijken en buurten Woningkenmerken Gemiddeld aardgasverbruik (m3)
Kempenaar Oost Totaal woningen 970
Kempenaar Oost Appartement 720
Kempenaar Oost Tussenwoning 990
Kempenaar Oost Hoekwoning 1.060
Kempenaar Oost Twee-onder-één-kap woning .
Kempenaar Oost Vrijstaande woning .
Kempenaar Oost Eigen woning 1.150
Kempenaar Oost Huurwoning 960
Kempenaar West Totaal woningen 1.140
Kempenaar West Appartement 830
Kempenaar West Tussenwoning 1.080
Kempenaar West Hoekwoning 1.250
Kempenaar West Twee-onder-één-kap woning 1.020
Kempenaar West Vrijstaande woning 2.100
Kempenaar West Eigen woning 1.190
Kempenaar West Huurwoning 1.100
Bedrijventerrein Kempenaar Totaal woningen 1.830
Bedrijventerrein Kempenaar Appartement .
Bedrijventerrein Kempenaar Tussenwoning .
Bedrijventerrein Kempenaar Hoekwoning .
Bedrijventerrein Kempenaar Twee-onder-één-kap woning .
Bedrijventerrein Kempenaar Vrijstaande woning .
Bedrijventerrein Kempenaar Eigen woning 1.950
Bedrijventerrein Kempenaar Huurwoning .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2020.

Status van de cijfers:
Voorlopig.

Wijzigingen per december 2021:
De codering van de regioaanduiding werd niet volledig getoond; dit is aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers: 4e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.