Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2019

Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2019

Geslacht Leeftijd Wijken en buurten Arbeidsdeelname Beroeps- en niet-beroepsbevolking (aantal) Arbeidsdeelname Werkzame beroepsbevolking (aantal) Arbeidsdeelname Netto arbeidsparticipatie (%) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met vaste arbeidsrelatie (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Zelfstandige (% van de werkzame bevolking )
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Media Park 20 10 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Media Park 10 10 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Media Park 10 0 . . . . .
Mannen 15 tot 75 jaar Media Park 10 0 . . . . .
Mannen 15 tot 25 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Mannen 25 tot 45 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Mannen 25 tot 35 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Mannen 35 tot 45 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Mannen 45 tot 55 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Mannen 45 tot 75 jaar Media Park 10 0 . . . . .
Mannen 55 tot 65 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Mannen 65 tot 75 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Vrouwen 15 tot 75 jaar Media Park 10 10 . . . . .
Vrouwen 15 tot 25 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Vrouwen 25 tot 45 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Vrouwen 25 tot 35 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Vrouwen 35 tot 45 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Vrouwen 45 tot 55 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Vrouwen 45 tot 75 jaar Media Park 10 0 . . . . .
Vrouwen 55 tot 65 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Vrouwen 65 tot 75 jaar Media Park 0 0 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname en de positie in de werkkring van de werkzame beroepsbevolking in Nederland op wijk- en buurtniveau. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. Van de bevolking van 15 tot 75 jaar (excl. de institutionele bevolking) wordt het aantal en het percentage weergegeven dat behoort tot de werkzame beroepsbevolking. Voor de bevolking met betaald werk wordt het percentage werknemers en zelfstandigen weergegeven. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar. De indeling naar wijken en buurten is gebaseerd op de woongemeenten van 1 januari 2019.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 maart 2022:
De voorlopige cijfers over 2019 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2020 zijn in maart 2022 gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsdeelname
Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Positie in de werkkring
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met vaste arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week.

Tot de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie behoren:
- Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast
- Werknemer tijdelijk >=1 jaar
- Werknemer tijdelijk <1 jaar
- Oproep/-invalkracht
- Uitzendkracht
- Werknemer vast, geen vaste uren
- Werknemer tijdelijk, geen vaste uren

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.