Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Jeugdhulp in natura Totaal jeugdhulp in natura (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp zonder verblijf Totaal jeugdhulp zonder verblijf (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp zonder verblijf Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Totaal niet uitgevoerd (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Daghulp op locatie van de aanbieder (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Jeugdhulp in het netwerk van de jongere (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp met verblijf Totaal jeugdhulp met verblijf (aantal) Jeugdhulp in natura Jeugdhulp met verblijf Pleegzorg (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of ouder 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen Totaal 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 0 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 1 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 2 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 3 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 4 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 5 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 6 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 7 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 8 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 9 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 10 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 11 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 12 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 13 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 14 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 15 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 16 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 17 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 18 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 19 jaar of ouder 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 0 tot 4 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 4 tot 12 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 12 tot 18 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Mannen 18 tot 23 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen Totaal 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 0 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 1 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 2 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 3 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 4 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 5 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 6 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 7 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 8 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 9 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 10 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 11 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 12 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 13 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 14 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 15 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 16 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 17 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 18 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 19 jaar of ouder 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren dat op peildatum jeugdzorg in natura ontvangt. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De jongeren zijn uit te splitsen naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over 31 december 2021 zijn voorlopig. De cijfers over 30 juni 2021 zijn nader voorlopig. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over 30 juni 2022 worden alle cijfers over 2021 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 8 juli 2022:
De uitkomsten over jeugdhulp in natura op 30 juni 2021 en 31 december 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens over het 1e en het 2e halfjaar 2021 heeft in een paar procent van de aangeleverde zorgtrajecten geleid tot foutieve begin- en einddatums van deze trajecten. Het effect van deze fout is zeer beperkt in de cijfers in andere StatLine tabellen over een gehele verslagperiode (1e halfjaar 2021, 2e halfjaar 2021 en geheel 2021), maar wat groter in deze cijfers over een peildatum. Bij de geplande halfjaarlijkse actualisatie op 31 oktober 2022 zullen de definitieve cijfers over 30 juni 2021 en 31 december 2021 worden gepubliceerd, waarin deze fout hersteld is.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 30 juni 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Jeugdhulp in natura
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal jeugdhulp in natura
Jeugdhulp zonder verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.
Totaal jeugdhulp zonder verblijf
Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam
Nagenoeg elke gemeente werkt met de inzet van wijk- of buurtteams. Soms beperken deze teams zich tot het coördineren van de hulp aan de jongere, maar veelal bieden deze teams ook zelf hulp. Het gaat hier om de jeugdhulp die de teams zelfs verleend hebben. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam
Het totaal van ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder, daghulp op locatie van de aanbieder en jeugdhulp in het netwerk van de jongere. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.

Het betreft hier het totaal van jeugdhulp zonder verblijf, exclusief de hulp geboden door wijk- of buurtteams.
Totaal niet uitgevoerd
Totaal niet uitgevoerd door wijk- of buurtteams
Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder
Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe één (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Daghulp op locatie van de aanbieder
Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgeving van de jongere. De hulp kan individueel plaatsvinden, maar ook in een groep. Dagbesteding en dagstructurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatie van de aanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere vindt plaats bij de jongere thuis, op school of elders in het netwerk van de jongere. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van één of enkele uren tot 24 uur per dag. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Jeugdhulp met verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Totaal jeugdhulp met verblijf
Pleegzorg
Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.