Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of ouder 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december2021* .
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december2021* .
Mannen Totaal 31 december2021* .
Mannen 0 jaar 31 december2021* .
Mannen 1 jaar 31 december2021* .
Mannen 2 jaar 31 december2021* .
Mannen 3 jaar 31 december2021* .
Mannen 4 jaar 31 december2021* .
Mannen 5 jaar 31 december2021* .
Mannen 6 jaar 31 december2021* .
Mannen 7 jaar 31 december2021* .
Mannen 8 jaar 31 december2021* .
Mannen 9 jaar 31 december2021* .
Mannen 10 jaar 31 december2021* .
Mannen 11 jaar 31 december2021* .
Mannen 12 jaar 31 december2021* .
Mannen 13 jaar 31 december2021* .
Mannen 14 jaar 31 december2021* .
Mannen 15 jaar 31 december2021* .
Mannen 16 jaar 31 december2021* .
Mannen 17 jaar 31 december2021* .
Mannen 18 jaar 31 december2021* .
Mannen 19 jaar of ouder 31 december2021* .
Mannen 0 tot 4 jaar 31 december2021* .
Mannen 4 tot 12 jaar 31 december2021* .
Mannen 12 tot 18 jaar 31 december2021* .
Mannen 18 tot 23 jaar 31 december2021* .
Vrouwen Totaal 31 december2021* .
Vrouwen 0 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 1 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 2 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 3 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 4 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 5 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 6 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 7 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 8 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 9 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 10 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 11 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 12 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 13 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 14 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 15 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 16 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 17 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 18 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 19 jaar of ouder 31 december2021* .
Vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december2021* .
Vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december2021* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren dat op peildatum jeugdzorg in natura ontvangt. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De jongeren zijn uit te splitsen naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over 31 december 2021 zijn voorlopig. De cijfers over 30 juni 2021 zijn nader voorlopig. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over 30 juni 2022 worden alle cijfers over 2021 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 8 juli 2022:
De uitkomsten over jeugdhulp in natura op 30 juni 2021 en 31 december 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens over het 1e en het 2e halfjaar 2021 heeft in een paar procent van de aangeleverde zorgtrajecten geleid tot foutieve begin- en einddatums van deze trajecten. Het effect van deze fout is zeer beperkt in de cijfers in andere StatLine tabellen over een gehele verslagperiode (1e halfjaar 2021, 2e halfjaar 2021 en geheel 2021), maar wat groter in deze cijfers over een peildatum. Bij de geplande halfjaarlijkse actualisatie op 31 oktober 2022 zullen de definitieve cijfers over 30 juni 2021 en 31 december 2021 worden gepubliceerd, waarin deze fout hersteld is.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 30 juni 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.