Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Regio's Perioden Totaal jeugdzorgtrajecten in natura (aantal) Jeugdhulptrajecten in natura Totaal jeugdhulptrajecten in natura (aantal) Jeugdhulptrajecten in natura Jeugdhulp zonder verblijf Totaal jeugdhulp zonder verblijf (aantal) Jeugdhulptrajecten in natura Jeugdhulp zonder verblijf Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam (aantal) Jeugdhulptrajecten in natura Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Totaal niet uitgevoerd (aantal) Jeugdhulptrajecten in natura Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder (aantal) Jeugdhulptrajecten in natura Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Daghulp op locatie van de aanbieder (aantal) Jeugdhulptrajecten in natura Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Jeugdhulp in het netwerk van de jongere (aantal) Jeugdhulptrajecten in natura Jeugdhulp met verblijf Totaal jeugdhulp met verblijf (aantal) Jeugdhulptrajecten in natura Jeugdhulp met verblijf Pleegzorg (aantal)
Nederland 31 december2021* . . . . . . . . . .
Noord-Nederland (LD) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Oost-Nederland (LD) 31 december2021* . . . . . . . . . .
West-Nederland (LD) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zuid-Nederland (LD) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Groningen (PV) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Fryslân (PV) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Drenthe (PV) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Overijssel (PV) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Flevoland (PV) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Gelderland (PV) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Utrecht (PV) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Noord-Holland (PV) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zuid-Holland (PV) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zeeland (PV) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Noord-Brabant (PV) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Limburg (PV) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Oost-Groningen (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Delfzijl en omgeving (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Overig Groningen (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Noord-Friesland (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zuidwest-Friesland (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zuidoost-Friesland (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Noord-Drenthe (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zuidoost-Drenthe (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zuidwest-Drenthe (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Noord-Overijssel (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zuidwest-Overijssel (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Twente (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Veluwe (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Achterhoek (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Arnhem/Nijmegen (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zuidwest-Gelderland (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Utrecht (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Kop van Noord-Holland (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Alkmaar en omgeving (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
IJmond (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Agglomeratie Haarlem (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zaanstreek (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Groot-Amsterdam (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Delft en Westland (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Oost-Zuid-Holland (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Groot-Rijnmond (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Overig Zeeland (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
West-Noord-Brabant (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Midden-Noord-Brabant (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Noord-Limburg (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Midden-Limburg (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Zuid-Limburg (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Flevoland (CR) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Aa en Hunze 31 december2021* . . . . . . . . . .
Aalsmeer 31 december2021* . . . . . . . . . .
Aalten 31 december2021* . . . . . . . . . .
Achtkarspelen 31 december2021* . . . . . . . . . .
Alblasserdam 31 december2021* . . . . . . . . . .
Albrandswaard 31 december2021* . . . . . . . . . .
Alkmaar 31 december2021* . . . . . . . . . .
Almelo 31 december2021* . . . . . . . . . .
Almere 31 december2021* . . . . . . . . . .
Alphen aan den Rijn 31 december2021* . . . . . . . . . .
Alphen-Chaam 31 december2021* . . . . . . . . . .
Altena 31 december2021* . . . . . . . . . .
Ameland 31 december2021* . . . . . . . . . .
Amersfoort 31 december2021* . . . . . . . . . .
Amstelveen 31 december2021* . . . . . . . . . .
Amsterdam 31 december2021* . . . . . . . . . .
Apeldoorn 31 december2021* . . . . . . . . . .
Arnhem 31 december2021* . . . . . . . . . .
Assen 31 december2021* . . . . . . . . . .
Asten 31 december2021* . . . . . . . . . .
Baarle-Nassau 31 december2021* . . . . . . . . . .
Baarn 31 december2021* . . . . . . . . . .
Barendrecht 31 december2021* . . . . . . . . . .
Barneveld 31 december2021* . . . . . . . . . .
Beek (L.) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Beekdaelen 31 december2021* . . . . . . . . . .
Beemster 31 december2021* . . . . . . . . . .
Beesel 31 december2021* . . . . . . . . . .
Berg en Dal 31 december2021* . . . . . . . . . .
Bergeijk 31 december2021* . . . . . . . . . .
Bergen (L.) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Bergen (NH.) 31 december2021* . . . . . . . . . .
Bergen op Zoom 31 december2021* . . . . . . . . . .
Berkelland 31 december2021* . . . . . . . . . .
Bernheze 31 december2021* . . . . . . . . . .
Best 31 december2021* . . . . . . . . . .
Beuningen 31 december2021* . . . . . . . . . .
Beverwijk 31 december2021* . . . . . . . . . .
De Bilt 31 december2021* . . . . . . . . . .
Bladel 31 december2021* . . . . . . . . . .
Blaricum 31 december2021* . . . . . . . . . .
Bloemendaal 31 december2021* . . . . . . . . . .
Bodegraven-Reeuwijk 31 december2021* . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jeugdzorgtrajecten in natura die jongeren op peildatum ontvangen. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De trajecten kunnen worden uitgesplitst naar de verantwoordelijke gemeente volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over 31 december 2021 zijn voorlopig. De cijfers over 30 juni 2021 zijn nader voorlopig. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over 30 juni 2022 worden alle cijfers over 2021 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 8 juli 2022:
De uitkomsten over jeugdhulp in natura op 30 juni 2021 en 31 december 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens over het 1e en het 2e halfjaar 2021 heeft in een paar procent van de aangeleverde zorgtrajecten geleid tot foutieve begin- en einddatums van deze trajecten. Het effect van deze fout is zeer beperkt in de cijfers in andere StatLine tabellen over een gehele verslagperiode (1e halfjaar 2021, 2e halfjaar 2021 en geheel 2021), maar wat groter in deze cijfers over een peildatum. Bij de geplande halfjaarlijkse actualisatie op 31 oktober 2022 zullen de definitieve cijfers over 30 juni 2021 en 31 december 2021 worden gepubliceerd, waarin deze fout hersteld is.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 30 juni 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdzorgtrajecten in natura
Een jeugdzorgtraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend exclusief PGB gefinancierde jeugdzorg. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Jeugdhulptrajecten in natura
Een jeugdhulptraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend, en in natura door de zorgaanbieder wordt geleverd. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Jeugdhulp zonder verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.
Totaal jeugdhulp zonder verblijf
Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam
Nagenoeg elke gemeente werkt met de inzet van wijk- of buurtteams. Soms beperken deze teams zich tot het coördineren van de hulp aan de jongere, maar veelal bieden deze teams ook zelf hulp. Het gaat hier om de jeugdhulp die de teams zelfs verleend hebben. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam
Het totaal van ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder, daghulp op locatie van de aanbieder en jeugdhulp in het netwerk van de jongere. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.

Het betreft hier het totaal van jeugdhulp zonder verblijf, exclusief de hulp geboden door wijk- of buurtteams.
Totaal niet uitgevoerd
Totaal niet uitgevoerd door wijk- of buurtteams
Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder
Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe één (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Daghulp op locatie van de aanbieder
Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgeving van de jongere. De hulp kan individueel plaatsvinden, maar ook in een groep. Dagbesteding en dagstructurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatie van de aanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere vindt plaats bij de jongere thuis, op school of elders in het netwerk van de jongere. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van één of enkele uren tot 24 uur per dag. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Jeugdhulp met verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Totaal jeugdhulp met verblijf
Pleegzorg
Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.