Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Regio's Perioden Totaal jeugdzorgtrajecten in natura (aantal)
Nederland 31 december2021* .
Noord-Nederland (LD) 31 december2021* .
Oost-Nederland (LD) 31 december2021* .
West-Nederland (LD) 31 december2021* .
Zuid-Nederland (LD) 31 december2021* .
Groningen (PV) 31 december2021* .
Fryslân (PV) 31 december2021* .
Drenthe (PV) 31 december2021* .
Overijssel (PV) 31 december2021* .
Flevoland (PV) 31 december2021* .
Gelderland (PV) 31 december2021* .
Utrecht (PV) 31 december2021* .
Noord-Holland (PV) 31 december2021* .
Zuid-Holland (PV) 31 december2021* .
Zeeland (PV) 31 december2021* .
Noord-Brabant (PV) 31 december2021* .
Limburg (PV) 31 december2021* .
Oost-Groningen (CR) 31 december2021* .
Delfzijl en omgeving (CR) 31 december2021* .
Overig Groningen (CR) 31 december2021* .
Noord-Friesland (CR) 31 december2021* .
Zuidwest-Friesland (CR) 31 december2021* .
Zuidoost-Friesland (CR) 31 december2021* .
Noord-Drenthe (CR) 31 december2021* .
Zuidoost-Drenthe (CR) 31 december2021* .
Zuidwest-Drenthe (CR) 31 december2021* .
Noord-Overijssel (CR) 31 december2021* .
Zuidwest-Overijssel (CR) 31 december2021* .
Twente (CR) 31 december2021* .
Veluwe (CR) 31 december2021* .
Achterhoek (CR) 31 december2021* .
Arnhem/Nijmegen (CR) 31 december2021* .
Zuidwest-Gelderland (CR) 31 december2021* .
Utrecht (CR) 31 december2021* .
Kop van Noord-Holland (CR) 31 december2021* .
Alkmaar en omgeving (CR) 31 december2021* .
IJmond (CR) 31 december2021* .
Agglomeratie Haarlem (CR) 31 december2021* .
Zaanstreek (CR) 31 december2021* .
Groot-Amsterdam (CR) 31 december2021* .
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 31 december2021* .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 31 december2021* .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 31 december2021* .
Delft en Westland (CR) 31 december2021* .
Oost-Zuid-Holland (CR) 31 december2021* .
Groot-Rijnmond (CR) 31 december2021* .
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 31 december2021* .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 31 december2021* .
Overig Zeeland (CR) 31 december2021* .
West-Noord-Brabant (CR) 31 december2021* .
Midden-Noord-Brabant (CR) 31 december2021* .
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 31 december2021* .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 31 december2021* .
Noord-Limburg (CR) 31 december2021* .
Midden-Limburg (CR) 31 december2021* .
Zuid-Limburg (CR) 31 december2021* .
Flevoland (CR) 31 december2021* .
Aa en Hunze 31 december2021* .
Aalsmeer 31 december2021* .
Aalten 31 december2021* .
Achtkarspelen 31 december2021* .
Alblasserdam 31 december2021* .
Albrandswaard 31 december2021* .
Alkmaar 31 december2021* .
Almelo 31 december2021* .
Almere 31 december2021* .
Alphen aan den Rijn 31 december2021* .
Alphen-Chaam 31 december2021* .
Altena 31 december2021* .
Ameland 31 december2021* .
Amersfoort 31 december2021* .
Amstelveen 31 december2021* .
Amsterdam 31 december2021* .
Apeldoorn 31 december2021* .
Arnhem 31 december2021* .
Assen 31 december2021* .
Asten 31 december2021* .
Baarle-Nassau 31 december2021* .
Baarn 31 december2021* .
Barendrecht 31 december2021* .
Barneveld 31 december2021* .
Beek (L.) 31 december2021* .
Beekdaelen 31 december2021* .
Beemster 31 december2021* .
Beesel 31 december2021* .
Berg en Dal 31 december2021* .
Bergeijk 31 december2021* .
Bergen (L.) 31 december2021* .
Bergen (NH.) 31 december2021* .
Bergen op Zoom 31 december2021* .
Berkelland 31 december2021* .
Bernheze 31 december2021* .
Best 31 december2021* .
Beuningen 31 december2021* .
Beverwijk 31 december2021* .
De Bilt 31 december2021* .
Bladel 31 december2021* .
Blaricum 31 december2021* .
Bloemendaal 31 december2021* .
Bodegraven-Reeuwijk 31 december2021* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jeugdzorgtrajecten in natura die jongeren op peildatum ontvangen. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De trajecten kunnen worden uitgesplitst naar de verantwoordelijke gemeente volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over 31 december 2021 zijn voorlopig. De cijfers over 30 juni 2021 zijn nader voorlopig. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over 30 juni 2022 worden alle cijfers over 2021 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 8 juli 2022:
De uitkomsten over jeugdhulp in natura op 30 juni 2021 en 31 december 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens over het 1e en het 2e halfjaar 2021 heeft in een paar procent van de aangeleverde zorgtrajecten geleid tot foutieve begin- en einddatums van deze trajecten. Het effect van deze fout is zeer beperkt in de cijfers in andere StatLine tabellen over een gehele verslagperiode (1e halfjaar 2021, 2e halfjaar 2021 en geheel 2021), maar wat groter in deze cijfers over een peildatum. Bij de geplande halfjaarlijkse actualisatie op 31 oktober 2022 zullen de definitieve cijfers over 30 juni 2021 en 31 december 2021 worden gepubliceerd, waarin deze fout hersteld is.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 30 juni 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdzorgtrajecten in natura
Een jeugdzorgtraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend exclusief PGB gefinancierde jeugdzorg. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.