Prognose paren en eenouders naar kindertal, 2022-2070

Prognose paren en eenouders naar kindertal, 2022-2070

Kinderen in huishouden Leeftijd referentiepersoon Perioden Paren (aantal) Eenouderhuishoudens (aantal)
Totaal Totaal 2070 4.833.539 743.819
Totaal 15 tot 20 jaar 2070 2.245 538
Totaal 20 tot 25 jaar 2070 49.711 5.924
Totaal 25 tot 30 jaar 2070 229.117 18.921
Totaal 30 tot 35 jaar 2070 392.033 44.374
Totaal 35 tot 40 jaar 2070 460.013 79.005
Totaal 40 tot 45 jaar 2070 460.642 107.283
Totaal 45 tot 50 jaar 2070 423.944 120.233
Totaal 50 tot 55 jaar 2070 405.450 119.137
Totaal 55 tot 60 jaar 2070 403.122 94.282
Totaal 60 tot 65 jaar 2070 398.865 55.751
Totaal 65 tot 70 jaar 2070 401.406 29.968
Totaal 70 tot 75 jaar 2070 370.435 17.881
Totaal 75 tot 80 jaar 2070 329.026 14.081
Totaal 80 tot 85 jaar 2070 255.772 12.657
Totaal 85 tot 90 jaar 2070 162.749 11.224
Totaal 90 tot 95 jaar 2070 70.397 7.752
Totaal 95 jaar of ouder 2070 18.612 4.808
Geen kinderen Totaal 2070 2.528.869
Geen kinderen 15 tot 20 jaar 2070 2.030
Geen kinderen 20 tot 25 jaar 2070 44.131
Geen kinderen 25 tot 30 jaar 2070 175.249
Geen kinderen 30 tot 35 jaar 2070 176.151
Geen kinderen 35 tot 40 jaar 2070 91.249
Geen kinderen 40 tot 45 jaar 2070 57.648
Geen kinderen 45 tot 50 jaar 2070 50.754
Geen kinderen 50 tot 55 jaar 2070 76.730
Geen kinderen 55 tot 60 jaar 2070 151.066
Geen kinderen 60 tot 65 jaar 2070 248.220
Geen kinderen 65 tot 70 jaar 2070 325.483
Geen kinderen 70 tot 75 jaar 2070 332.577
Geen kinderen 75 tot 80 jaar 2070 308.567
Geen kinderen 80 tot 85 jaar 2070 244.984
Geen kinderen 85 tot 90 jaar 2070 157.340
Geen kinderen 90 tot 95 jaar 2070 68.527
Geen kinderen 95 jaar of ouder 2070 18.161
Één kind Totaal 2070 725.125 439.214
Één kind 15 tot 20 jaar 2070 133 514
Één kind 20 tot 25 jaar 2070 4.349 4.411
Één kind 25 tot 30 jaar 2070 35.751 10.913
Één kind 30 tot 35 jaar 2070 106.553 23.050
Één kind 35 tot 40 jaar 2070 102.910 37.953
Één kind 40 tot 45 jaar 2070 65.789 50.747
Één kind 45 tot 50 jaar 2070 55.448 61.385
Één kind 50 tot 55 jaar 2070 69.273 65.711
Één kind 55 tot 60 jaar 2070 91.349 58.981
Één kind 60 tot 65 jaar 2070 81.209 39.046
Één kind 65 tot 70 jaar 2070 51.582 23.246
Één kind 70 tot 75 jaar 2070 28.910 16.272
Één kind 75 tot 80 jaar 2070 16.185 13.120
Één kind 80 tot 85 jaar 2070 8.899 11.770
Één kind 85 tot 90 jaar 2070 4.747 10.410
Één kind 90 tot 95 jaar 2070 1.633 7.175
Één kind 95 jaar of ouder 2070 406 4.510
Twee kinderen Totaal 2070 1.079.540 225.522
Twee kinderen 15 tot 20 jaar 2070 56 24
Twee kinderen 20 tot 25 jaar 2070 1.026 1.298
Twee kinderen 25 tot 30 jaar 2070 14.887 6.041
Twee kinderen 30 tot 35 jaar 2070 86.011 14.973
Twee kinderen 35 tot 40 jaar 2070 191.003 27.938
Twee kinderen 40 tot 45 jaar 2070 224.189 40.248
Twee kinderen 45 tot 50 jaar 2070 203.066 43.147
Twee kinderen 50 tot 55 jaar 2070 169.707 40.475
Twee kinderen 55 tot 60 jaar 2070 110.145 27.891
Twee kinderen 60 tot 65 jaar 2070 49.841 13.325
Twee kinderen 65 tot 70 jaar 2070 18.149 5.418
Twee kinderen 70 tot 75 jaar 2070 6.490 1.455
Twee kinderen 75 tot 80 jaar 2070 2.962 875
Twee kinderen 80 tot 85 jaar 2070 1.294 825
Twee kinderen 85 tot 90 jaar 2070 491 775
Twee kinderen 90 tot 95 jaar 2070 194 536
Twee kinderen 95 jaar of ouder 2070 30 278
Drie kinderen of meer Totaal 2070 500.005 79.083
Drie kinderen of meer 15 tot 20 jaar 2070 26 0
Drie kinderen of meer 20 tot 25 jaar 2070 205 215
Drie kinderen of meer 25 tot 30 jaar 2070 3.230 1.967
Drie kinderen of meer 30 tot 35 jaar 2070 23.318 6.351
Drie kinderen of meer 35 tot 40 jaar 2070 74.851 13.114
Drie kinderen of meer 40 tot 45 jaar 2070 113.016 16.288
Drie kinderen of meer 45 tot 50 jaar 2070 114.676 15.701
Drie kinderen of meer 50 tot 55 jaar 2070 89.740 12.951
Drie kinderen of meer 55 tot 60 jaar 2070 50.562 7.410
Drie kinderen of meer 60 tot 65 jaar 2070 19.595 3.380
Drie kinderen of meer 65 tot 70 jaar 2070 6.192 1.304
Drie kinderen of meer 70 tot 75 jaar 2070 2.458 154
Drie kinderen of meer 75 tot 80 jaar 2070 1.312 86
Drie kinderen of meer 80 tot 85 jaar 2070 595 62
Drie kinderen of meer 85 tot 90 jaar 2070 171 39
Drie kinderen of meer 90 tot 95 jaar 2070 43 41
Drie kinderen of meer 95 jaar of ouder 2070 15 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van paren en eenouderhuishoudens in Nederland naar aantal thuiswonende kinderen en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2022-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 17 februari 2022:
De onderwerpen zijn verplaatst naar een selectie. Dit heeft geen invloed op de cijfers in de tabel.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2024 wordt de nieuwe huishoudensprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Paren
Paren in particuliere huishoudens naar aantal thuiswonende kinderen, 1 januari.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Paar (huishouden)
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
Eenouderhuishoudens
Eenouderhuishoudens in particuliere huishoudens naar aantal thuiswonende kinderen, 1 januari.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Eenouderhuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.