Ontstane vacatures; beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014), SBI 2008

Ontstane vacatures; beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014), SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Beroepenindeling Perioden Ontstane vacatures (x 1 000)
Q Gezondheids- en welzijnszorg 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2021* 28,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ontstane vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid.
De gegevens over de ontstane vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- beroepenindeling volgens de ROA-CBS 2014 (BRC 2014);
- jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 juni 2022:
Er stond per abuis aangegeven dat de eenheid van ontstane vacatures in honderdtallen werd weergegeven. Dit is gecorrigeerd naar duizendtallen.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2022 worden in mei 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per jaar heeft betrekking op de vacatures die tijdens het verslagjaar zijn ontstaan. Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in de verslagperiode zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn. De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde. De ontstane vacatures worden in duizendtallen weergegeven.