Ontstane vacatures; beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014), SBI 2008

Ontstane vacatures; beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014), SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Beroepenindeling Perioden Ontstane vacatures (x 1 000)
G-N Commerciële dienstverlening 01 Pedagogische beroepen 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 011 Docenten 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 013 Leidsters kinderopvang en onderw... 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 021 Auteurs en kunstenaars 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 03 Commerciële beroepen 2022* 164,7
G-N Commerciële dienstverlening 031 Adviseurs marketing, public relat... 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 033 Verkopers 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022* 189,3
G-N Commerciële dienstverlening 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad... 2022* 46,0
G-N Commerciële dienstverlening 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 043 Administratief personeel 2022* 108,8
G-N Commerciële dienstverlening 05 Managers 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 052 Managers op administratief en com... 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 053 Managers productie en gespecialis... 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 062 Juristen 2022* 3,9
G-N Commerciële dienstverlening 07 Technische beroepen 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 073 Bouwarbeiders 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 08 ICT beroepen 2022* 67,0
G-N Commerciële dienstverlening 081 Specialisten ICT 2022* 57,5
G-N Commerciële dienstverlening 082 Vakspecialisten ICT 2022* 9,5
G-N Commerciële dienstverlening 10 Zorg en welzijn beroepen 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2022* 7,9
G-N Commerciële dienstverlening 105 Verzorgenden 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 11 Dienstverlenende beroepen 2022* 137,1
G-N Commerciële dienstverlening 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2022* 72,6
G-N Commerciële dienstverlening 12 Transport en logistiek beroepen 2022* 99,2
G-N Commerciële dienstverlening 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2022* .
G-N Commerciële dienstverlening 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2022* 65,1
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 01 Pedagogische beroepen 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 011 Docenten 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 013 Leidsters kinderopvang en onderw... 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 021 Auteurs en kunstenaars 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 03 Commerciële beroepen 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 031 Adviseurs marketing, public relat... 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 033 Verkopers 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022* 7,3
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad... 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 043 Administratief personeel 2022* 4,5
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 05 Managers 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 052 Managers op administratief en com... 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 053 Managers productie en gespecialis... 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 062 Juristen 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 07 Technische beroepen 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 073 Bouwarbeiders 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 08 ICT beroepen 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 081 Specialisten ICT 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 082 Vakspecialisten ICT 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 10 Zorg en welzijn beroepen 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 105 Verzorgenden 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 11 Dienstverlenende beroepen 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 12 Transport en logistiek beroepen 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2022* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2022* .
K Financiële dienstverlening 01 Pedagogische beroepen 2022* .
K Financiële dienstverlening 011 Docenten 2022* .
K Financiële dienstverlening 013 Leidsters kinderopvang en onderw... 2022* .
K Financiële dienstverlening 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022* .
K Financiële dienstverlening 021 Auteurs en kunstenaars 2022* .
K Financiële dienstverlening 03 Commerciële beroepen 2022* 5,9
K Financiële dienstverlening 031 Adviseurs marketing, public relat... 2022* .
K Financiële dienstverlening 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2022* 3,3
K Financiële dienstverlening 033 Verkopers 2022* .
K Financiële dienstverlening 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022* 14,6
K Financiële dienstverlening 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad... 2022* 6,8
K Financiële dienstverlening 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2022* 4,1
K Financiële dienstverlening 043 Administratief personeel 2022* .
K Financiële dienstverlening 05 Managers 2022* .
K Financiële dienstverlening 052 Managers op administratief en com... 2022* .
K Financiële dienstverlening 053 Managers productie en gespecialis... 2022* .
K Financiële dienstverlening 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... 2022* .
K Financiële dienstverlening 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2022* .
K Financiële dienstverlening 062 Juristen 2022* .
K Financiële dienstverlening 07 Technische beroepen 2022* .
K Financiële dienstverlening 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2022* .
K Financiële dienstverlening 073 Bouwarbeiders 2022* .
K Financiële dienstverlening 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2022* .
K Financiële dienstverlening 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2022* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ontstane vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid.
De gegevens over de ontstane vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- beroepenindeling volgens de ROA-CBS 2014 (BRC 2014);
- jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 juni 2023:
De jaarcijfers over 2018, 2019, 2020 en 2021 zijn bijgewerkt. Jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2023 worden in juni 2024 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per jaar heeft betrekking op de vacatures die tijdens het verslagjaar zijn ontstaan. Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in de verslagperiode zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn. De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde. De ontstane vacatures worden in duizendtallen weergegeven.