Innovatie bij bedrijven; samenwerking en belemmeringen bij innovatie

Innovatie bij bedrijven; samenwerking en belemmeringen bij innovatie

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Onderzoekspopulatie en innovatoren Onderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Samenwerking bij innovatie Samenwerkende innovatoren (aantal) Samenwerking bij innovatie Type samenwerkingspartner Andere bedrijven binnen eigen concern Totaal (aantal) Samenwerking bij innovatie Type samenwerkingspartner Andere bedrijven binnen eigen concern In Nederland (aantal) Samenwerking bij innovatie Type samenwerkingspartner Andere bedrijven binnen eigen concern In het buitenland (aantal) Samenwerking bij innovatie Type samenwerkingspartner Andere bedrijven binnen eigen concern In Europa (aantal) Samenwerking bij innovatie Type samenwerkingspartner Andere bedrijven binnen eigen concern In de rest van de wereld (aantal) Samenwerking bij innovatie Type samenwerkingspartner Consultants, commerciële laboratoria ... Totaal (aantal) Samenwerking bij innovatie Type samenwerkingspartner Consultants, commerciële laboratoria ... In Nederland (aantal)
10 of meer werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2016 - 2018 270 175 55 15 10 10 10 0 5 5
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 - 2018 6.045 2.435 1.010 350 280 125 100 75 390 365
10 of meer werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2016 - 2018 1.505 365 80 30 30 5 5 0 35 35
10 of meer werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016 - 2018 1.330 480 160 40 40 0 0 0 25 25
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 - 2018 5.145 1.260 255 80 70 15 15 5 80 75
10 tot 50 werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2016 - 2018 235 145 45 10 10 5 5 0 5 5
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 - 2018 5.175 1.975 790 270 225 75 60 50 300 285
10 tot 50 werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2016 - 2018 1.335 305 50 25 25 0 0 0 25 25
10 tot 50 werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016 - 2018 1.165 400 125 30 30 0 0 0 15 15
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 - 2018 3.510 665 85 0 0 0 0 0 0 0
50 tot 250 werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2016 - 2018 35 25 10 5 0 5 5 0 0 0
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 - 2018 745 365 180 55 35 30 25 15 70 65
50 tot 250 werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2016 - 2018 140 40 20 0 0 0 0 0 5 5
50 tot 250 werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016 - 2018 150 70 30 5 5 0 0 0 10 10
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 - 2018 1.235 435 125 65 55 5 5 0 55 55
250 of meer werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2016 - 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 - 2018 125 90 45 25 20 20 15 10 15 15
250 of meer werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2016 - 2018 35 20 10 5 5 0 0 0 5 5
250 of meer werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016 - 2018 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 - 2018 395 165 45 15 10 10 10 5 20 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Er zijn cijfers beschikbaar over het aantal innovatoren die met een of meerdere partners hebben samengewerkt bij het uitvoeren van innovatie activiteiten. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over belemmeringen die invloed hebben gehad op het uitvoeren van deze activiteiten.

De gegevens zijn het resultaat van een tweejaarlijkse innovatie enquête die wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. Een enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2016 tot en met 2018 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016-2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagperiode 2016-2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 26 oktober 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie enquête 2018-2020 worden in het derde kwartaal van 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Onderzoekspopulatie en innovatoren
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie betreft de volgende bedrijfstakken, ingedeeld volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI2008): Landbouw, bosbouw en visserij (A), Winning van delfstoffen (B), Industrie (C), Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (D), Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (E), Bouwnijverheid (F), Groot- en detailhandel; reparatie van auto's (G), Vervoer en opslag (H), Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (I), Informatie en communicatie (J), Financiële instellingen (K), Verhuur van en handel in onroerend goed (L), Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (M), Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (N).
Innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode zelf innovatieprojecten uitvoeren, deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd en/of innovaties hebben geïntroduceerd.
Samenwerking bij innovatie
Samenwerkende innovatoren
Totaal aantal innovatoren die actief gezamenlijk met andere bedrijven en/of instellingen werken aan de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen, al dan niet in een formeel samenwerkingsverband. Het volledig uitbesteden van werkzaamheden behoort niet tot de hier bedoelde samenwerking.
Type samenwerkingspartner
Specifieke partner waarmee de innovator in de beschouwde periode samenwerkte bij de uitvoering van innovatie activiteiten.
Andere bedrijven binnen eigen concern
Totaal
Totaal aantal innovatoren dat bij de uitvoering van innovatie activiteiten heeft samengewerkt met andere bedrijven binnen het eigen concern.
In Nederland
Aantal innovatoren dat bij de uitvoering van innovatie activiteiten heeft samengewerkt met andere bedrijven binnen het eigen concern in Nederland.
In het buitenland
Aantal innovatoren dat bij de uitvoering van innovatie activiteiten heeft samengewerkt met andere bedrijven binnen het eigen concern in het buitenland.
In Europa
Aantal innovatoren dat bij de uitvoering van innovatie activiteiten heeft samengewerkt met andere bedrijven binnen het eigen concern in Europa (excl. Nederland).
In de rest van de wereld
Aantal innovatoren dat bij de uitvoering van innovatie activiteiten heeft samengewerkt met andere bedrijven binnen het eigen concern buiten Europa.
Consultants, commerciële laboratoria ...
Consultants, commerciële laboratoria of particuliere onderzoeksinstituten
Totaal
Totaal aantal innovatoren dat bij de uitvoering van innovatie activiteiten heeft samengewerkt met consultants, commerciële laboratoria of particuliere onderzoeksinstituten.
In Nederland
Aantal innovatoren dat bij de uitvoering van innovatie activiteiten heeft samengewerkt met consultants, commerciële laboratoria of particuliere onderzoeksinstituten in Nederland.