Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2020

Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2020

Opleidingsniveau Marges Wijken en buurten Bevolking 15 tot 75 jaar (aantal)
Laag Ondergrens 95%-interval Kempenaar Oost 300
Laag Ondergrens 95%-interval Kempenaar West 290
Laag Ondergrens 95%-interval Bedrijventerrein Kempenaar .
Laag Waarde Kempenaar Oost 340
Laag Waarde Kempenaar West 370
Laag Waarde Bedrijventerrein Kempenaar .
Laag Bovengrens 95%-interval Kempenaar Oost 380
Laag Bovengrens 95%-interval Kempenaar West 460
Laag Bovengrens 95%-interval Bedrijventerrein Kempenaar .
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Kempenaar Oost 300
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Kempenaar West 530
Middelbaar Ondergrens 95%-interval Bedrijventerrein Kempenaar .
Middelbaar Waarde Kempenaar Oost 330
Middelbaar Waarde Kempenaar West 650
Middelbaar Waarde Bedrijventerrein Kempenaar .
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Kempenaar Oost 370
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Kempenaar West 740
Middelbaar Bovengrens 95%-interval Bedrijventerrein Kempenaar .
Hoog Ondergrens 95%-interval Kempenaar Oost 60
Hoog Ondergrens 95%-interval Kempenaar West 100
Hoog Ondergrens 95%-interval Bedrijventerrein Kempenaar .
Hoog Waarde Kempenaar Oost 100
Hoog Waarde Kempenaar West 130
Hoog Waarde Bedrijventerrein Kempenaar .
Hoog Bovengrens 95%-interval Kempenaar Oost 140
Hoog Bovengrens 95%-interval Kempenaar West 170
Hoog Bovengrens 95%-interval Bedrijventerrein Kempenaar .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal laag, middelbaar en hoog opgeleiden per gemeente, wijk en buurt in Nederland. De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober 2020 in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar.
De cijfers hebben een steekproefonnauwkeurigheid. De gebruiker van de cijfers wordt aangeraden de mate van onnauwkeurigheid (ondergrens en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval) in aanmerking te nemen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 december 2021:
De tabel met voorlopige gegevens over 2020 is opgeleverd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2021 verschijnen naar verwachting in december 2022 in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Bevolking 15 tot 75 jaar
Personen die op 1 oktober 2020 in leeftijd tussen 15 tot 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente.