Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2021

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2021

Aantal voorzieningen Soort voorziening sociaal domein Wijken Perioden Sociaal domein cliënten/huishoudens Cliënten met voorzieningen (aantal) Sociaal domein cliënten/huishoudens Huishoudens met voorzieningen (aantal)
Totaal Totaal Nederland 2021 . .
Totaal Alleen Jeugd Nederland 2021 . .
Totaal Alleen P-wet Nederland 2021 . .
Totaal Alleen Wmo Nederland 2021 . .
Totaal Jeugd en P-wet Nederland 2021 . .
Totaal Jeugd en Wmo Nederland 2021 . .
Totaal P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
Totaal Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
1 Totaal Nederland 2021 . .
1 Alleen Jeugd Nederland 2021 . .
1 Alleen P-wet Nederland 2021 . .
1 Alleen Wmo Nederland 2021 . .
1 Jeugd en P-wet Nederland 2021 . .
1 Jeugd en Wmo Nederland 2021 . .
1 P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
1 Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
2 Totaal Nederland 2021 . .
2 Alleen Jeugd Nederland 2021 . .
2 Alleen P-wet Nederland 2021 . .
2 Alleen Wmo Nederland 2021 . .
2 Jeugd en P-wet Nederland 2021 . .
2 Jeugd en Wmo Nederland 2021 . .
2 P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
2 Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
3 Totaal Nederland 2021 . .
3 Alleen Jeugd Nederland 2021 . .
3 Alleen P-wet Nederland 2021 . .
3 Alleen Wmo Nederland 2021 . .
3 Jeugd en P-wet Nederland 2021 . .
3 Jeugd en Wmo Nederland 2021 . .
3 P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
3 Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
4 Totaal Nederland 2021 . .
4 Alleen Jeugd Nederland 2021 . .
4 Alleen P-wet Nederland 2021 . .
4 Alleen Wmo Nederland 2021 . .
4 Jeugd en P-wet Nederland 2021 . .
4 Jeugd en Wmo Nederland 2021 . .
4 P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
4 Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
5 Totaal Nederland 2021 . .
5 Alleen Jeugd Nederland 2021 . .
5 Alleen P-wet Nederland 2021 . .
5 Alleen Wmo Nederland 2021 . .
5 Jeugd en P-wet Nederland 2021 . .
5 Jeugd en Wmo Nederland 2021 . .
5 P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
5 Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
6 of meer Totaal Nederland 2021 . .
6 of meer Alleen Jeugd Nederland 2021 . .
6 of meer Alleen P-wet Nederland 2021 . .
6 of meer Alleen Wmo Nederland 2021 . .
6 of meer Jeugd en P-wet Nederland 2021 . .
6 of meer Jeugd en Wmo Nederland 2021 . .
6 of meer P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
6 of meer Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 2021 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 januari 2023:
- Alle cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De cijfers over Wmo-cliënten en Wmo-arrangementen in 2021 zijn gecorrigeerd, omdat in de originele cijfers een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens uit het 1e en 2e halfjaar van 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor zijn er Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Het proces van samenvoegen is herzien en verbeterd. Dit heeft twee gevolgen: 1) de aantallen Wmo-cliënten in het 2e halfjaar van 2021 zijn hersteld en zijn nu in veel gevallen hoger dan in de originele cijfers, 2) de aantallen Wmo-arrangementen zijn gedaald voor 2021.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De uitkomsten over Wmo-cliënten in het tweede halfjaar van 2021 zijn tijdelijk verwijderd, omdat daarin een fout is geconstateerd. Het samenvoegen van de aangeleverde gegevens 1e en 2e halfjaar van 2021 heeft voor individuele gemeenten geleid tot te vroege einddatums van deze trajecten. Hierdoor is een aantal Wmo-cliënten in het tweede halfjaar niet meegeteld, terwijl deze cliënten in die periode wel ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen. Afhankelijk van de manier van registreren is het effect van deze fout voor een aantal gemeenten fors in de StatLine tabellen over het 2e halfjaar van 2021. De cijfers over het 1e halfjaar en het gehele jaar zijn wel correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Sociaal domein cliënten/huishoudens
Cliënten met voorzieningen
Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkarrangementen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkarrangementen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).
Huishoudens met voorzieningen
Aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkarrangementen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkarrangementen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).