Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2021

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2021

Aantal voorzieningen Soort voorziening sociaal domein Wijken Perioden Sociaal domein cliënten/huishoudens Cliënten met voorzieningen (aantal) Sociaal domein cliënten/huishoudens Huishoudens met voorzieningen (aantal)
Totaal Totaal Nederland 1e halfjaar 2021* . .
Totaal Alleen Jeugd Nederland 1e halfjaar 2021* . .
Totaal Alleen P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
Totaal Alleen Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
Totaal Jeugd en P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
Totaal Jeugd en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
Totaal P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
Totaal Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
1 Totaal Nederland 1e halfjaar 2021* . .
1 Alleen Jeugd Nederland 1e halfjaar 2021* . .
1 Alleen P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
1 Alleen Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
1 Jeugd en P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
1 Jeugd en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
1 P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
1 Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
2 Totaal Nederland 1e halfjaar 2021* . .
2 Alleen Jeugd Nederland 1e halfjaar 2021* . .
2 Alleen P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
2 Alleen Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
2 Jeugd en P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
2 Jeugd en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
2 P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
2 Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
3 Totaal Nederland 1e halfjaar 2021* . .
3 Alleen Jeugd Nederland 1e halfjaar 2021* . .
3 Alleen P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
3 Alleen Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
3 Jeugd en P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
3 Jeugd en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
3 P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
3 Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
4 Totaal Nederland 1e halfjaar 2021* . .
4 Alleen Jeugd Nederland 1e halfjaar 2021* . .
4 Alleen P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
4 Alleen Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
4 Jeugd en P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
4 Jeugd en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
4 P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
4 Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
5 Totaal Nederland 1e halfjaar 2021* . .
5 Alleen Jeugd Nederland 1e halfjaar 2021* . .
5 Alleen P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
5 Alleen Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
5 Jeugd en P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
5 Jeugd en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
5 P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
5 Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
6 of meer Totaal Nederland 1e halfjaar 2021* . .
6 of meer Alleen Jeugd Nederland 1e halfjaar 2021* . .
6 of meer Alleen P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
6 of meer Alleen Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
6 of meer Jeugd en P-wet Nederland 1e halfjaar 2021* . .
6 of meer Jeugd en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
6 of meer P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
6 of meer Jeugd, P-wet en Wmo Nederland 1e halfjaar 2021* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 januari 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 worden in juli 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Sociaal domein cliënten/huishoudens
Cliënten met voorzieningen
Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkarrangementen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkarrangementen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).
Huishoudens met voorzieningen
Aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkarrangementen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkarrangementen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).