Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Type Maatwerkarrangement Regio's Perioden Stand (aantal) Instroom (aantal) Uitstroom (aantal)
Totaal Veenendaal 2021* 5.590 3.240 3.940
Totaal exclusief verblijf en opvang Veenendaal 2021* . . .
Ondersteuning thuis, totaal Veenendaal 2021* 1.895 850 2.085
Hulp bij het huishouden Veenendaal 2021* . 1.880 880
Verblijf en opvang, totaal Veenendaal 2021* . . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal Veenendaal 2021* 3.685 510 970
Overig totaal Veenendaal 2021* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019
Cijfers over 2015-2020 met de oude indeling zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar en heel 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
- De cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig gemaakt.
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden in november 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Stand
Aantal maatwerkarrangementen dat bij aanvang van de verslagperiode lopend is.
Dit is exclusief de arrangementen die op de eerste dag van de verslagperiode gestart zijn.
Instroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is gestart.
Uitstroom
Aantal maatwerkarrangementen dat in de verslagperiode is beëindigd.