Kerncijfers wijken en buurten 2021

Kerncijfers wijken en buurten 2021

Wijken en buurten Bedrijfsvestigingen, SBI 2008 Bedrijfsvestigingen naar activiteit K-L Financiële diensten, onroerend goed (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008 Bedrijfsvestigingen naar activiteit R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (aantal)
Nederland . .
Aa en Hunze . .
Wijk 00 Annen . .
Annen . .
Verspreide huizen Annen . .
Wijk 01 Eext . .
Eext . .
Verspreide huizen Eext . .
Wijk 02 Anloo . .
Anloo . .
Verspreide huizen Anloo . .
Wijk 03 Gasteren . .
Gasteren . .
Verspreide huizen Gasteren . .
Wijk 04 Anderen . .
Anderen . .
Verspreide huizen Anderen . .
Wijk 05 Schipborg . .
Schipborg . .
Verspreide huizen Schipborg . .
Wijk 06 Eexterveen . .
Eexterveen . .
Verspreide huizen Eexterveen . .
Wijk 07 Spijkerboor . .
Spijkerboor . .
Verspreide huizen Spijkerboor . .
Wijk 08 Nieuw-Annerveen . .
Nieuw-Annerveen . .
Verspreide huizen Nieuw-Annerveen . .
Wijk 09 Oud-Annerveen . .
Oud-Annerveen . .
Verspreide huizen Oud-Annerveen . .
Wijk 11 Annerveenschekanaal . .
Annerveenschekanaal . .
Verspreide huizen Annerveenschekanaal . .
Wijk 12 Eexterveenschekanaal . .
Eexterveenschekanaal . .
Verspreide huizen Eexterveenschekanaal . .
Wijk 13 Eexterzandvoort . .
Eexterzandvoort . .
Verspreide huizen Eexterzandvoort . .
Wijk 14 Gasselte . .
Gasselte . .
Kostvlies . .
Verspreide huizen Gasselte . .
Wijk 15 Gasselternijveen . .
Gasselternijveen . .
Gasselterboerveen . .
Verspreide huizen Gasselternijveen . .
Wijk 16 Gasselternijveenschemond . .
Gasselternijveenschemond . .
Gasselterboerveenschemond . .
Verspr.h. Gasselternijveenschemond . .
Wijk 17 Gieten . .
Gieten . .
Verspreide huizen Gieten . .
Wijk 18 Gieterveen . .
Gieterveen . .
Bonnerveen . .
Nieuwediep . .
Verspreide huizen Gieterveen . .
Wijk 19 Rolde . .
Rolde . .
Ballo . .
Nijlande . .
Deurze . .
Verspreide huizen Nooitgedacht . .
Verspreide huizen Rolde . .
Wijk 20 Grolloo . .
Grolloo . .
Schoonloo . .
Verspreide huizen Papenvoort . .
Verspreide huizen Grolloo . .
Wijk 21 Ekehaar . .
Ekehaar . .
Amen . .
Verspreide huizen Ekehaar . .
Aalsmeer . .
Wijk 00 Aalsmeer . .
Centrum . .
Stommeer . .
Hornmeer . .
Uiterweg . .
Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . .
Kudelstaart . .
Wijk 02 Oosteinde . .
Bovenlanden . .
Greenpark . .
Oosteinde . .
Schinkelpolder . .
Aalten . .
Wijk 01 Buitengebied Aalten . .
Barlo-Kern . .
Verspreide huizen Barlo . .
Verspreide huizen Heurne . .
Verspreide huizen IJzerlo . .
IJzerlo-kern . .
Lintelo-kern . .
Verspreide huizen ten westen van Aalten . .
Verspreide huizen Lintelo . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2021.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per november 2021
De onderwerpen “Personen met een migratieachtergrond: Voormalige Nederlandse Antillen en Aruba” en “Personen met een overige, niet-westerse migratieachtergrond” zijn gecorrigeerd. Door een fout in de programmatuur had er een verschuiving plaatsgevonden tussen deze onderwerpen. Middels deze correctie is de verschuiving verholpen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsvestigingen, SBI 2008
Bedrijfsvestigingen naar activiteit op 1 januari (SBI 2008), exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar, naar wijken en naar buurten.

Status van de cijfers:
De cijfers hebben een voorlopig karakter.

Vestiging:
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit ten minste één vestiging. Meerdere locaties van een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.

Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008):
De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI 2008 is de versie die vanaf 2008 gebruikt wordt.

In deze tabel is gekozen voor de hoofdactiviteit (SBI) van de vestiging. Niet iedere vestiging van een bedrijf houdt zich bezig met de hoofdactiviteit (SBI) van het bedrijf als geheel. Om te weten welke activiteiten worden uitgevoerd in een regio is de hoofdactiviteit (SBI) van de vestiging gebruikt. In de tabel zijn de vestigingen (naast de totalen) ook naar de volgende zeven sectoren onderverdeeld:
A Landbouw, bosbouw en visserij
B-F Nijverheid en energie
G+I Handel en horeca
H+J Vervoer, informatie en communicatie
K-L Financiële diensten, onroerend goed
M-N Zakelijke dienstverlening
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten

De sectoren overheid, onderwijs en zorg zijn niet opgenomen vanwege de onbetrouwbaarheid van deze gegevens.

Het aantal vestigingen is afgerond op een veelvoud van vijf. In geval van afrondingen kan het voorkomen, dat de totalen niet precies overeenstemmen met de som der opgetelde getallen.
In geval de wijk of buurt van het bedrijf onbekend is, wordt dit bedrijf alleen op gemeentelijk niveau meegeteld. De onderverdeling naar sectoren is alleen vermeld bij 20 of meer bedrijven per buurt.
Bedrijfsvestigingen naar activiteit
K-L Financiële diensten, onroerend goed
Het betreft voorlopige cijfers.
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
Het betreft voorlopige cijfers.