Innovatie bij bedrijven; type innovatie en ontwikkeling van innovaties

Innovatie bij bedrijven; type innovatie en ontwikkeling van innovaties

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze diensten Door het eigen bedrijf (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze diensten In een samenwerkingsverband (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze diensten Door aanpassing (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Ontwikkeling van deze diensten Uitsluitend door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal)
10 of meer werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2016 - 2018 115 80 35 23 14 50
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 - 2018 1.125 81 50 24 10 745
10 of meer werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2016 - 2018 75 93 76 2 33 110
10 of meer werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016 - 2018 240 88 53 36 23 80
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 - 2018 465 70 37 11 8 250
10 tot 50 werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2016 - 2018 90 80 30 25 10 35
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 - 2018 895 81 50 26 12 605
10 tot 50 werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2016 - 2018 50 100 100 0 49 100
10 tot 50 werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016 - 2018 195 91 59 42 25 50
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 - 2018 205 79 41 0 0 125
50 tot 250 werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2016 - 2018 25 81 53 16 27 15
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 - 2018 185 82 50 14 3 105
50 tot 250 werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2016 - 2018 15 72 28 0 0 5
50 tot 250 werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016 - 2018 40 76 25 7 10 25
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 - 2018 190 61 28 23 16 95
250 of meer werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2016 - 2018 0 . . . . 0
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 - 2018 50 84 41 21 8 35
250 of meer werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2016 - 2018 10 87 22 13 0 5
250 of meer werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016 - 2018 5 85 52 15 15 5
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 - 2018 70 72 49 9 10 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Er zijn cijfers beschikbaar over het aantal bedrijven met innovaties en welk type innovatie het betrof. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over de ontwikkeling van deze innovaties en of de innovaties nieuw voor de markt waren.

De gegevens zijn het resultaat van een tweejaarlijkse innovatie enquête die wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. Een enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2016 tot en met 2018 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016-2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagperiode 2016-2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 30 juni 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie enquête 2018-2020 worden in het derde kwartaal van 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal aantal bedrijven die in de beschouwde periode innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en afgerond. Betreft zowel product- als procesinnovatoren.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten.
Deze productinnovatie betrof
Diensten
Aantal productinnovatoren met diensten die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Diensten zijn doorgaans niet tastbaar, zoals verzekeringen, opleidingen, luchtvaart, consulting, etc.
Ontwikkeling van deze diensten
Door het eigen bedrijf
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
In een samenwerkingsverband
Bedrijven die innovaties samen met andere bedrijven of instellingen hebben ontwikkeld. Inclusief onafhankelijke bedrijven en andere onderdelen van het eigen concern (dochter- of zustermaatschappijen, het hoofdkantoor, etc.). Instellingen betreffen o.a. universiteiten, onderzoeksinstellingen, non-profit organisaties, etc.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Door aanpassing
Bedrijven die innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld, door aanpassing van diensten die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Uitsluitend door derden
Bedrijven die innovaties uitsluitend door andere bedrijven en instellingen hebben laten ontwikkelen.
In procenten van het aantal productinnovatoren.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.