Innovatie bij bedrijven; type innovatie en ontwikkeling van innovaties

Innovatie bij bedrijven; type innovatie en ontwikkeling van innovaties

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Goederen (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal)
10 of meer werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2016 - 2018 9.480 6.365 5.875
10 of meer werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 - 2018 30 30 10
10 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 - 2018 2.800 2.585 975
10 of meer werkzame personen B Delfstoffenwinning 2016 - 2018 15 10 5
10 of meer werkzame personen C Industrie 2016 - 2018 2.730 2.545 925
10 of meer werkzame personen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2016 - 2018 405 385 115
10 of meer werkzame personen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 11 Drankenindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 12 Tabaksindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2016 - 2018 90 90 20
10 of meer werkzame personen 13 Textielindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 14 Kledingindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 15 Leer- en schoenenindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 16 Houtindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 17-18 Papier- en grafische industrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 17 Papierindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 18 Grafische industrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 19-22 Raffinaderijen en chemie 2016 - 2018 440 430 75
10 of meer werkzame personen 19 Aardolie-industrie 2016 - 2018 5 5 5
10 of meer werkzame personen 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2016 - 2018 225 220 55
10 of meer werkzame personen 20 Chemische industrie 2016 - 2018 190 185 50
10 of meer werkzame personen 21 Farmaceutische industrie 2016 - 2018 35 35 10
10 of meer werkzame personen 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2016 - 2018 205 205 15
10 of meer werkzame personen 23 Bouwmaterialenindustrie 2016 - 2018 70 60 30
10 of meer werkzame personen 24-30, 33 Metalektro 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2016 - 2018 425 370 165
10 of meer werkzame personen 24 Basismetaalindustrie 2016 - 2018 55 50 25
10 of meer werkzame personen 25 Metaalproductenindustrie 2016 - 2018 370 320 140
10 of meer werkzame personen 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 26 Elektrotechnische industrie 2016 - 2018 170 160 90
10 of meer werkzame personen 27 Elektrische apparatenindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 28 Machine-industrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 29-30 Transportmiddelenindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 30 Overige transportmiddelenindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 31 Meubelindustrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 32 Overige industrie 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 33 Reparatie en installatie van machines 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen D Energievoorziening 2016 - 2018 20 5 15
10 of meer werkzame personen 35 Energiebedrijven 2016 - 2018 20 5 15
10 of meer werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 - 2018 40 25 35
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 - 2018 380 250 205
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2016 - 2018 2.720 2.245 1.575
10 of meer werkzame personen G Handel 2016 - 2018 2.325 1.995 1.245
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 2016 - 2018 240 105 190
10 of meer werkzame personen I Horeca 2016 - 2018 155 145 140
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 2016 - 2018 1.475 455 1.340
10 of meer werkzame personen 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2016 - 2018 100 15 90
10 of meer werkzame personen 58 Uitgeverijen 2016 - 2018 50 10 40
10 of meer werkzame personen 59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 60 Radio- en televisieomroepen 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 61 Telecommunicatie 2016 - 2018 45 25 45
10 of meer werkzame personen 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016 - 2018 1.330 420 1.205
10 of meer werkzame personen 62 IT-dienstverlening 2016 - 2018 1.215 385 1.090
10 of meer werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2016 - 2018 120 35 115
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 2016 - 2018 165 20 165
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 - 2018 15 5 15
10 of meer werkzame personen 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2016 - 2018 15 5 15
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2016 - 2018 1.890 780 1.590
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 - 2018 1.365 565 1.125
10 of meer werkzame personen 69-71 Management- en technisch advies 2016 - 2018 925 390 785
10 of meer werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2016 - 2018 80 30 75
10 of meer werkzame personen 70 Holdings en managementadviesbureaus 2016 - 2018 290 80 265
10 of meer werkzame personen 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2016 - 2018 555 275 440
10 of meer werkzame personen 72 Research 2016 - 2018 150 90 105
10 of meer werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016 - 2018 290 80 240
10 of meer werkzame personen 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2016 - 2018 210 40 190
10 of meer werkzame personen 74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen 75 Veterinaire dienstverlening 2016 - 2018 . . .
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 - 2018 525 215 465
10 tot 50 werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2016 - 2018 6.300 4.245 4.040
10 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 - 2018 5 5 0
10 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 - 2018 1.515 1.380 590
10 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2016 - 2018 5 0 5
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 2016 - 2018 1.485 1.360 565
10 tot 50 werkzame personen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2016 - 2018 185 165 70
10 tot 50 werkzame personen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2016 - 2018 . . .
10 tot 50 werkzame personen 11 Drankenindustrie 2016 - 2018 . . .
10 tot 50 werkzame personen 12 Tabaksindustrie 2016 - 2018 . . .
10 tot 50 werkzame personen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2016 - 2018 55 55 15
10 tot 50 werkzame personen 13 Textielindustrie 2016 - 2018 . . .
10 tot 50 werkzame personen 14 Kledingindustrie 2016 - 2018 . . .
10 tot 50 werkzame personen 15 Leer- en schoenenindustrie 2016 - 2018 . . .
10 tot 50 werkzame personen 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2016 - 2018 . . .
10 tot 50 werkzame personen 16 Houtindustrie 2016 - 2018 . . .
10 tot 50 werkzame personen 17-18 Papier- en grafische industrie 2016 - 2018 . . .
10 tot 50 werkzame personen 17 Papierindustrie 2016 - 2018 . . .
10 tot 50 werkzame personen 18 Grafische industrie 2016 - 2018 . . .
10 tot 50 werkzame personen 19-22 Raffinaderijen en chemie 2016 - 2018 210 210 25
10 tot 50 werkzame personen 19 Aardolie-industrie 2016 - 2018 0 0 0
10 tot 50 werkzame personen 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2016 - 2018 100 95 25
10 tot 50 werkzame personen 20 Chemische industrie 2016 - 2018 85 85 20
10 tot 50 werkzame personen 21 Farmaceutische industrie 2016 - 2018 15 10 5
10 tot 50 werkzame personen 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2016 - 2018 110 110 0
10 tot 50 werkzame personen 23 Bouwmaterialenindustrie 2016 - 2018 50 40 30
10 tot 50 werkzame personen 24-30, 33 Metalektro 2016 - 2018 . . .
10 tot 50 werkzame personen 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2016 - 2018 235 200 100
10 tot 50 werkzame personen 24 Basismetaalindustrie 2016 - 2018 25 20 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Er zijn cijfers beschikbaar over het aantal bedrijven met innovaties en welk type innovatie het betrof. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over de ontwikkeling van deze innovaties en of de innovaties nieuw voor de markt waren.

De gegevens zijn het resultaat van een tweejaarlijkse innovatie enquête die wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. Een enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2016 tot en met 2018 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016-2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagperiode 2016-2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 30 juni 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie enquête 2018-2020 worden in het derde kwartaal van 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal aantal bedrijven die in de beschouwde periode innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en afgerond. Betreft zowel product- als procesinnovatoren.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten.
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten.
Deze productinnovatie betrof
Goederen
Aantal productinnovatoren met goederen die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Goederen zijn doorgaans tastbare objecten zoals smartphones, meubels of verpakte software, maar muziek, films en software die gedownload kunnen worden, zijn ook goederen.
Diensten
Aantal productinnovatoren met diensten die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Diensten zijn doorgaans niet tastbaar, zoals verzekeringen, opleidingen, luchtvaart, consulting, etc.