Innovatie bij bedrijven; type innovatie en ontwikkeling van innovaties

Innovatie bij bedrijven; type innovatie en ontwikkeling van innovaties

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Logistiek (aantal)
10 of meer werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2016 - 2018 4.150
10 of meer werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 - 2018 15
10 of meer werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 - 2018 935
10 of meer werkzame personen B Delfstoffenwinning 2016 - 2018 5
10 of meer werkzame personen C Industrie 2016 - 2018 895
10 of meer werkzame personen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2016 - 2018 95
10 of meer werkzame personen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 11 Drankenindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 12 Tabaksindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2016 - 2018 50
10 of meer werkzame personen 13 Textielindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 14 Kledingindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 15 Leer- en schoenenindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 16 Houtindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 17-18 Papier- en grafische industrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 17 Papierindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 18 Grafische industrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 19-22 Raffinaderijen en chemie 2016 - 2018 105
10 of meer werkzame personen 19 Aardolie-industrie 2016 - 2018 5
10 of meer werkzame personen 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2016 - 2018 40
10 of meer werkzame personen 20 Chemische industrie 2016 - 2018 30
10 of meer werkzame personen 21 Farmaceutische industrie 2016 - 2018 15
10 of meer werkzame personen 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2016 - 2018 65
10 of meer werkzame personen 23 Bouwmaterialenindustrie 2016 - 2018 40
10 of meer werkzame personen 24-30, 33 Metalektro 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2016 - 2018 205
10 of meer werkzame personen 24 Basismetaalindustrie 2016 - 2018 15
10 of meer werkzame personen 25 Metaalproductenindustrie 2016 - 2018 190
10 of meer werkzame personen 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 26 Elektrotechnische industrie 2016 - 2018 45
10 of meer werkzame personen 27 Elektrische apparatenindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 28 Machine-industrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 29-30 Transportmiddelenindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 30 Overige transportmiddelenindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 31 Meubelindustrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 32 Overige industrie 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 33 Reparatie en installatie van machines 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen D Energievoorziening 2016 - 2018 10
10 of meer werkzame personen 35 Energiebedrijven 2016 - 2018 10
10 of meer werkzame personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 - 2018 20
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2016 - 2018 165
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 2016 - 2018 2.145
10 of meer werkzame personen G Handel 2016 - 2018 1.605
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 2016 - 2018 395
10 of meer werkzame personen I Horeca 2016 - 2018 145
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 2016 - 2018 345
10 of meer werkzame personen 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2016 - 2018 25
10 of meer werkzame personen 58 Uitgeverijen 2016 - 2018 10
10 of meer werkzame personen 59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 60 Radio- en televisieomroepen 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 61 Telecommunicatie 2016 - 2018 25
10 of meer werkzame personen 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016 - 2018 300
10 of meer werkzame personen 62 IT-dienstverlening 2016 - 2018 275
10 of meer werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2016 - 2018 25
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 2016 - 2018 85
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 - 2018 45
10 of meer werkzame personen 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2016 - 2018 45
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 2016 - 2018 410
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 - 2018 255
10 of meer werkzame personen 69-71 Management- en technisch advies 2016 - 2018 185
10 of meer werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2016 - 2018 55
10 of meer werkzame personen 70 Holdings en managementadviesbureaus 2016 - 2018 25
10 of meer werkzame personen 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2016 - 2018 105
10 of meer werkzame personen 72 Research 2016 - 2018 15
10 of meer werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016 - 2018 55
10 of meer werkzame personen 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2016 - 2018 20
10 of meer werkzame personen 74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen 75 Veterinaire dienstverlening 2016 - 2018 .
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 - 2018 150
10 tot 50 werkzame personen A-N Business economy en landbouw 2016 - 2018 2.800
10 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 - 2018 0
10 tot 50 werkzame personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 - 2018 540
10 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2016 - 2018 0
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 2016 - 2018 535
10 tot 50 werkzame personen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2016 - 2018 45
10 tot 50 werkzame personen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2016 - 2018 .
10 tot 50 werkzame personen 11 Drankenindustrie 2016 - 2018 .
10 tot 50 werkzame personen 12 Tabaksindustrie 2016 - 2018 .
10 tot 50 werkzame personen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2016 - 2018 25
10 tot 50 werkzame personen 13 Textielindustrie 2016 - 2018 .
10 tot 50 werkzame personen 14 Kledingindustrie 2016 - 2018 .
10 tot 50 werkzame personen 15 Leer- en schoenenindustrie 2016 - 2018 .
10 tot 50 werkzame personen 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2016 - 2018 .
10 tot 50 werkzame personen 16 Houtindustrie 2016 - 2018 .
10 tot 50 werkzame personen 17-18 Papier- en grafische industrie 2016 - 2018 .
10 tot 50 werkzame personen 17 Papierindustrie 2016 - 2018 .
10 tot 50 werkzame personen 18 Grafische industrie 2016 - 2018 .
10 tot 50 werkzame personen 19-22 Raffinaderijen en chemie 2016 - 2018 55
10 tot 50 werkzame personen 19 Aardolie-industrie 2016 - 2018 0
10 tot 50 werkzame personen 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2016 - 2018 10
10 tot 50 werkzame personen 20 Chemische industrie 2016 - 2018 5
10 tot 50 werkzame personen 21 Farmaceutische industrie 2016 - 2018 5
10 tot 50 werkzame personen 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2016 - 2018 50
10 tot 50 werkzame personen 23 Bouwmaterialenindustrie 2016 - 2018 35
10 tot 50 werkzame personen 24-30, 33 Metalektro 2016 - 2018 .
10 tot 50 werkzame personen 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2016 - 2018 120
10 tot 50 werkzame personen 24 Basismetaalindustrie 2016 - 2018 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Er zijn cijfers beschikbaar over het aantal bedrijven met innovaties en welk type innovatie het betrof. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over de ontwikkeling van deze innovaties en of de innovaties nieuw voor de markt waren.

De gegevens zijn het resultaat van een tweejaarlijkse innovatie enquête die wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. Een enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2016 tot en met 2018 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016-2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagperiode 2016-2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 30 juni 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie enquête 2018-2020 worden in het derde kwartaal van 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal aantal bedrijven die in de beschouwde periode innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en afgerond. Betreft zowel product- als procesinnovatoren.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Deze procesinnovatie was voor
Logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor de logistiek, levering of distributie van goederen of diensten.