Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2019

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2019

Wijken en buurten Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Aantal installaties bij woningen (aantal) Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW)
Nederland Nederland 960.248 3.236.417
Aa en Hunze Aa en Hunze 2.573 10.050
Wijk 00 Annen Aa en Hunze 408 1.476
Annen Aa en Hunze 396 1.426
Verspreide huizen Annen Aa en Hunze 12 50
Wijk 01 Eext Aa en Hunze 144 547
Eext Aa en Hunze 132 489
Verspreide huizen Eext Aa en Hunze 12 57
Wijk 02 Anloo Aa en Hunze 39 177
Anloo Aa en Hunze 32 142
Verspreide huizen Anloo Aa en Hunze 7 35
Wijk 03 Gasteren Aa en Hunze 53 227
Gasteren Aa en Hunze 53 227
Verspreide huizen Gasteren Aa en Hunze
Wijk 04 Anderen Aa en Hunze 27 129
Anderen Aa en Hunze 24 114
Verspreide huizen Anderen Aa en Hunze 3 15
Wijk 05 Schipborg Aa en Hunze 82 325
Schipborg Aa en Hunze 79 312
Verspreide huizen Schipborg Aa en Hunze 3 13
Wijk 06 Eexterveen Aa en Hunze 61 249
Eexterveen Aa en Hunze 58 238
Verspreide huizen Eexterveen Aa en Hunze 3 11
Wijk 07 Spijkerboor Aa en Hunze 20 80
Spijkerboor Aa en Hunze 20 80
Verspreide huizen Spijkerboor Aa en Hunze
Wijk 08 Nieuw-Annerveen Aa en Hunze 12 46
Nieuw-Annerveen Aa en Hunze
Verspreide huizen Nieuw-Annerveen Aa en Hunze
Wijk 09 Oud-Annerveen Aa en Hunze 12 68
Oud-Annerveen Aa en Hunze 12 68
Verspreide huizen Oud-Annerveen Aa en Hunze
Wijk 11 Annerveenschekanaal Aa en Hunze 40 149
Annerveenschekanaal Aa en Hunze 40 149
Verspreide huizen Annerveenschekanaal Aa en Hunze
Wijk 12 Eexterveenschekanaal Aa en Hunze 25 89
Eexterveenschekanaal Aa en Hunze 25 89
Verspreide huizen Eexterveenschekanaal Aa en Hunze
Wijk 13 Eexterzandvoort Aa en Hunze 11 57
Eexterzandvoort Aa en Hunze 6 23
Verspreide huizen Eexterzandvoort Aa en Hunze 5 34
Wijk 14 Gasselte Aa en Hunze 157 669
Gasselte Aa en Hunze 129 524
Kostvlies Aa en Hunze 17 100
Verspreide huizen Gasselte Aa en Hunze 11 45
Wijk 15 Gasselternijveen Aa en Hunze 171 582
Gasselternijveen Aa en Hunze 166 550
Gasselterboerveen Aa en Hunze 5 32
Verspreide huizen Gasselternijveen Aa en Hunze
Wijk 16 Gasselternijveenschemond Aa en Hunze 60 244
Gasselternijveenschemond Aa en Hunze
Gasselterboerveenschemond Aa en Hunze
Verspr.h. Gasselternijveenschemond Aa en Hunze
Wijk 17 Gieten Aa en Hunze 503 1.803
Gieten Aa en Hunze 486 1.699
Verspreide huizen Gieten Aa en Hunze 17 104
Wijk 18 Gieterveen Aa en Hunze 109 552
Gieterveen Aa en Hunze 52 202
Bonnerveen Aa en Hunze 8 48
Nieuwediep Aa en Hunze 20 140
Verspreide huizen Gieterveen Aa en Hunze 29 162
Wijk 19 Rolde Aa en Hunze 516 2.016
Rolde Aa en Hunze 393 1.424
Ballo Aa en Hunze 14 65
Nijlande Aa en Hunze 5 34
Deurze Aa en Hunze 11 75
Verspreide huizen Nooitgedacht Aa en Hunze 76 304
Verspreide huizen Rolde Aa en Hunze 17 115
Wijk 20 Grolloo Aa en Hunze 83 367
Grolloo Aa en Hunze 55 231
Schoonloo Aa en Hunze
Verspreide huizen Papenvoort Aa en Hunze
Verspreide huizen Grolloo Aa en Hunze 15 91
Wijk 21 Ekehaar Aa en Hunze 40 200
Ekehaar Aa en Hunze 19 92
Amen Aa en Hunze 8 36
Verspreide huizen Ekehaar Aa en Hunze 13 73
Aalsmeer Aalsmeer 1.622 5.701
Wijk 00 Aalsmeer Aalsmeer 540 1.828
Centrum Aalsmeer 127 514
Stommeer Aalsmeer 242 701
Hornmeer Aalsmeer 123 385
Uiterweg Aalsmeer 48 228
Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen Aalsmeer 500 1.510
Kudelstaart Aalsmeer 500 1.510
Wijk 02 Oosteinde Aalsmeer 582 2.364
Bovenlanden Aalsmeer 63 355
Greenpark Aalsmeer 50 218
Oosteinde Aalsmeer 441 1.629
Schinkelpolder Aalsmeer 28 161
Aalten Aalten 1.973 7.576
Wijk 01 Buitengebied Aalten Aalten 267 1.353
Barlo-Kern Aalten 14 61
Verspreide huizen Barlo Aalten 30 197
Verspreide huizen Heurne Aalten 26 131
Verspreide huizen IJzerlo Aalten 33 189
IJzerlo-kern Aalten 16 57
Lintelo-kern Aalten 16 56
Verspreide huizen ten westen van Aalten Aalten 10 60
Verspreide huizen Lintelo Aalten 29 137
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers op buurt- en wijkniveau over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW bij woningen in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019 met telkens wijken en buurten geldend in het verslagjaar.

Status van de cijfers:
De cijfers in de tabellen zijn definitief.

Wijziging per 25 juni 2021:
Geen. Dit is een nieuwe tabel voor 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
April/Mei 2022: Cijfers over 2020

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.
Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Aantal installaties bij woningen
Een installatie is een registratie van zonnepanelen op een bepaalde locatie in een bepaald jaar:
- een registratie in PIR,
- een registratie in CertiQ,
- een aanvraag voor de subsidieregeling zonnestroom particulieren
- een aanvraag voor de btw aftrek regeling zonnepanelen,
- een aanvraag voor de energie investeringsaftrek regeling.
Opgesteld vermogen van zonnepanelen
Opgesteld vermogen:
Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in kW aan het einde van het referentiejaar.