Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2019

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2019

Wijken en buurten Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Aantal installaties bij woningen (aantal) Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW)
Afrikahaven Amsterdam
Afrikabuurt-West Delft 130 270
Afrikabuurt-Oost Delft 66 68
Afrika Purmerend 220 841
Afrikaanderwijk Rotterdam 12 35
Afrikaanderbuurt West Tilburg 37 87
Afrikaanderbuurt Midden Tilburg 19 56
Afrikaanderbuurt Oost Tilburg 25 101
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers op buurt- en wijkniveau over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW bij woningen in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019 met telkens wijken en buurten geldend in het verslagjaar.

Status van de cijfers:
De cijfers in de tabellen zijn definitief.

Wijziging per 25 juni 2021:
Geen. Dit is een nieuwe tabel voor 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
April/Mei 2022: Cijfers over 2020

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.
Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Aantal installaties bij woningen
Een installatie is een registratie van zonnepanelen op een bepaalde locatie in een bepaald jaar:
- een registratie in PIR,
- een registratie in CertiQ,
- een aanvraag voor de subsidieregeling zonnestroom particulieren
- een aanvraag voor de btw aftrek regeling zonnepanelen,
- een aanvraag voor de energie investeringsaftrek regeling.
Opgesteld vermogen van zonnepanelen
Opgesteld vermogen:
Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in kW aan het einde van het referentiejaar.