Research en development; uitgaven en financiering per sector van uitvoering

Research en development; uitgaven en financiering per sector van uitvoering

Sector Perioden Uitgaven voor eigen R&D activiteiten Financieringsbron Hoger onderwijsinstellingen (mln euro)
Hoger onderwijs 2020* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven aan en financiering van Research en Development (R&D) activiteiten die worden uitgevoerd met eigen en/of ingeleend personeel. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over uitgaven aan R&D activiteiten die worden uitbesteed aan het buitenland.

De cijfers worden gegeven voor de volgende sectoren:
- bedrijven
- instellingen
- hoger onderwijsinstellingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013-2018 zijn definitief, de gegevens over 2019 zijn nader voorlopig en de gegevens over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 augustus 2022:
De cijfers over 2019 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig. Daarnaast zijn de voorlopige cijfers over 2020 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2022 worden voorlopige cijfers over 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Financieringsbron
Hoger onderwijsinstellingen
Het onderwijs zoals opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Het hoger onderwijs omvat het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo).