Research en development; uitgaven en financiering per sector van uitvoering

Research en development; uitgaven en financiering per sector van uitvoering

Sector Perioden Uitgaven voor eigen R&D activiteiten Financieringsbron Hoger onderwijsinstellingen (mln euro)
Alle sectoren 2019* 35
Bedrijven 2019* 22
Instellingen 2019* 13
Hoger onderwijs 2019* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven aan en financiering van Research en Development (R&D) activiteiten die worden uitgevoerd met eigen en/of ingeleend personeel. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over uitgaven aan R&D activiteiten die worden uitbesteed aan het buitenland.

De cijfers worden gegeven voor de volgende sectoren:
- bedrijven
- instellingen
- hoger onderwijsinstellingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013-2018 zijn definitief en de gegevens over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 juli 2021:
De cijfers over het jaar 2018 hadden onterecht reeds de status definitief. Voor de sector hoger onderwijs is er echter nieuwe, eerder nog ontbrekende informatie beschikbaar gekomen. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers over 2018 nog iets moeten worden bijgesteld. Het betreft een minimale bijstelling van minder dan 1 procent en deze is nu verwerkt in de cijfers. Daarnaast zijn de voorlopige cijfers over 2019 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2021 worden voorlopige cijfers over 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Financieringsbron
Hoger onderwijsinstellingen
Het onderwijs zoals opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Het hoger onderwijs omvat het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo).