Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Buitenlands belang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal)
Nederlandse onderneming Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2022 .
Nederlandse onderneming Totaal, exclusief financiële sector 2022 870
Nederlandse onderneming A-F Landbouw en nijverheid 2022 299
Nederlandse onderneming G+I Handel en horeca 2022 215
Nederlandse onderneming H+J Vervoer, informatie en communicatie 2022 89
Nederlandse onderneming L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 115
Nederlandse onderneming M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2022 152
Buitenlandse onderneming Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2022 .
Buitenlandse onderneming Totaal, exclusief financiële sector 2022 644
Buitenlandse onderneming A-F Landbouw en nijverheid 2022 203
Buitenlandse onderneming G+I Handel en horeca 2022 213
Buitenlandse onderneming H+J Vervoer, informatie en communicatie 2022 92
Buitenlandse onderneming L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 51
Buitenlandse onderneming M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2022 85
Buitenlandse international Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2022 .
Buitenlandse international Totaal, exclusief financiële sector 2022 788
Buitenlandse international A-F Landbouw en nijverheid 2022 279
Buitenlandse international G+I Handel en horeca 2022 279
Buitenlandse international H+J Vervoer, informatie en communicatie 2022 118
Buitenlandse international L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 7
Buitenlandse international M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2022 105
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro). De gegevens zijn ingedeeld naar economische activiteit (hoofdsectie Standaard Bedrijfsindeling 2008) en naar buitenlandse verwevenheid. Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar over: 2019 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers van 2019 tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2024:
De definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 maart 2022:
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Vanaf statistiekjaar 2020 is SBI ‘L’ toegevoegd aan het SFO-waarneembereik. Dit heeft als gevolg dat SBI 'L' is toegevoegd als categorie aan de variabele 'Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008)', net als de nieuwe samentelling 'Totaal, exclusief financiële sector'. De oude samentelling 'Totaal, ex. financiële sector, vastgoed' komt hierdoor te vervallen vanaf statistiekjaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In december (12 maanden na verslagjaar) verschijnen voorlopige cijfers;
- In maart (15 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.