Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Buitenlands belang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal)
Nederlandse onderneming Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2021 .
Nederlandse onderneming Totaal, exclusief financiële sector 2021 870
Nederlandse onderneming A-F Landbouw en nijverheid 2021 301
Nederlandse onderneming G+I Handel en horeca 2021 222
Nederlandse onderneming H+J Vervoer, informatie en communicatie 2021 83
Nederlandse onderneming L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 107
Nederlandse onderneming M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2021 157
Buitenlandse onderneming Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2021 .
Buitenlandse onderneming Totaal, exclusief financiële sector 2021 626
Buitenlandse onderneming A-F Landbouw en nijverheid 2021 196
Buitenlandse onderneming G+I Handel en horeca 2021 217
Buitenlandse onderneming H+J Vervoer, informatie en communicatie 2021 90
Buitenlandse onderneming L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 46
Buitenlandse onderneming M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2021 77
Buitenlandse international Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2021 .
Buitenlandse international Totaal, exclusief financiële sector 2021 750
Buitenlandse international A-F Landbouw en nijverheid 2021 273
Buitenlandse international G+I Handel en horeca 2021 252
Buitenlandse international H+J Vervoer, informatie en communicatie 2021 116
Buitenlandse international L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 9
Buitenlandse international M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2021 100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro). De gegevens zijn ingedeeld naar economische activiteit (hoofdsectie Standaard Bedrijfsindeling 2008) en naar buitenlandse verwevenheid. Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar over: 2019 tot en met 2021

Status van de cijfers:
De cijfers van 2019 tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2023:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn bijgesteld en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 17 maart 2022:
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Vanaf statistiekjaar 2020 is SBI ‘L’ toegevoegd aan het SFO-waarneembereik. Dit heeft als gevolg dat SBI 'L' is toegevoegd als categorie aan de variabele 'Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008)', net als de nieuwe samentelling 'Totaal, exclusief financiële sector'. De oude samentelling 'Totaal, ex. financiële sector, vastgoed' komt hierdoor te vervallen vanaf statistiekjaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In december (12 maanden na verslagjaar) verschijnen voorlopige cijfers;
- In maart (15 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.