Welzijn; tevredenheid, vertrouwen en participatie per kwartaal

Welzijn; tevredenheid, vertrouwen en participatie per kwartaal

Marges Perioden Vertrouwen in de Tweede Kamer (15+) (%)
Waarde 2021 4e kwartaal 35,3
Ondergrens 95%-interval 2021 4e kwartaal 33,5
Bovengrens 95%-interval 2021 4e kwartaal 37,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het welzijn van de volwassen Nederlandse bevolking, in termen van tevredenheid, vertrouwen en participatie. De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek Sociale samenhang & Welzijn (SSW). Tot voor kort publiceerde het CBS alleen jaarcijfers uit het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn. Sinds 2020 zijn er kwartaalcijfers gemaakt op basis van tijdreeksmodellen die de cijfers corrigeren voor wijzigingen in de waarneming (Bollineni-Balabay et al., 2017; Boonstra en Van den Brakel, 2018).
Dit was nodig, omdat de persoonlijke interviews vanwege de coronamaatregelen in selecte perioden in 2020 en 2021 (gedeeltelijk) niet door konden gaan. De cijfers voor het tweede kwartaal van 2020 zijn bijvoorbeeld gebaseerd op alleen internet en telefonische waarneming. Hierdoor waren de cijfers zonder correctie niet zonder meer vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2020 en met eerdere jaren. Ook in 2021 zijn er perioden waarin persoonlijke interviews niet konden plaatsvinden.

De cijfers tot en met het 3e kwartaal 2020 zijn eerder verschenen in een maatwerktabel. Sommige cijfers in deze statlinetabel zijn iets gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie. Dit komt door het toevoegen van nieuwe informatie (een nieuw kwartaal) aan het onderliggende tijdreeksmodel.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2022:
De cijfers over het 4e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief. Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Of en wanneer er nieuwe cijfers komen is nog niet bekend.

Toelichting onderwerpen

Vertrouwen in de Tweede Kamer (15+)
Het aandeel in de bevolking van 15 jaar of ouder dat zegt ‘heel veel’ of ‘tamelijk veel’ vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer.