Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Klimaatsector Emissies Perioden Emissie broeikasgassen (miljard kg CO2-equivalent)
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2022 2e kwartaal* 35,4
Totaal klimaatsectoren Koolstofdioxide (CO2) 2022 2e kwartaal* 28,9
Totaal klimaatsectoren Overige broeikasgassen 2022 2e kwartaal* 6,5
Industrie Totaal broeikasgassen 2022 2e kwartaal* 11,2
Industrie Koolstofdioxide (CO2) 2022 2e kwartaal* 9,7
Industrie Overige broeikasgassen 2022 2e kwartaal* 1,5
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2022 2e kwartaal* 6,6
Elektriciteit Koolstofdioxide (CO2) 2022 2e kwartaal* 6,5
Elektriciteit Overige broeikasgassen 2022 2e kwartaal* 0,1
Mobiliteit Totaal broeikasgassen 2022 2e kwartaal* 7,8
Mobiliteit Koolstofdioxide (CO2) 2022 2e kwartaal* 7,7
Mobiliteit Overige broeikasgassen 2022 2e kwartaal* 0,2
Landbouw Totaal broeikasgassen 2022 2e kwartaal* 6,0
Landbouw Koolstofdioxide (CO2) 2022 2e kwartaal* 1,4
Landbouw Overige broeikasgassen 2022 2e kwartaal* 4,7
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2022 2e kwartaal* 3,7
Gebouwde omgeving Koolstofdioxide (CO2) 2022 2e kwartaal* 3,6
Gebouwde omgeving Overige broeikasgassen 2022 2e kwartaal* 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de Nederlandse emissies van koolstofdioxide (CO2) en de overige broeikasgassen (lachgas (N2O), methaan (CH4) en fluorhoudende gassen). Het gaat hier om de emissiecijfers die gebruikt worden binnen het op 28 juni 2019 gepresenteerde Nederlands Klimaatakkoord, uitgesplitst naar vijf klimaatsectoren (Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Landbouw en Gebouwde omgeving), en conform de internationaal vastgestelde IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de wetenschappelijke kennis rondom klimaatverandering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e Kwartaal 2019

Status van de cijfers:
De cijfers horend bij de vier kwartalen van 2021 hebben een voorlopige status, net als het jaarcijfer van 2021. Ook de eerste twee kwartalen van 2022 hebben een voorlopige status. De vier kwartalen van 2019 en 2020 en de jaarcijfers van 2019 en 2020 hebben een definitieve status.
Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen worden alle emissiecijfers jaarlijks opnieuw berekend (ook die met een definitieve status, conform IPCC voorschriften), zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de herberekening kunnen worden meegenomen. De jaarlijkse herberekening gebeurt op het moment dat het 4e kwartaal van het recentste verslagjaar gepubliceerd wordt (midden maart).

Wijzigingen per 14 september 2022:
De cijfers horend bij het tweede kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Ook zijn de cijfers horend bij het eerste kwartaal van 2022 en het jaarcijfer van 2021 (en de vier onderliggende kwartalen) iets herzien.
Daarnaast zijn alle cijfers opnieuw berekend met nieuwe omrekenfactoren naar kg CO2-equivalent (zie definitie in paragraaf 2). Als gevolg van nieuwe IPCC voorschriften tellen lachgas en methaan nu 265 respectievelijk 28 keer mee (in plaats van de eerdere omrekenfactoren 298 en 25). Voor zwavelhexafluoride (SF6) is dat 23,5 duizend in plaats van de eerdere omrekenfactor 22,8 duizend. Deze nieuwe omrekenfactoren gelden vanaf verslagjaar 2021 en, om een consistente tijdreeks te krijgen, worden ze met terugwerkende kracht ook gebruikt voor de eerdere jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige kwartaalcijfers worden twee en een halve maand na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissie broeikasgassen