Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Klimaatsector Emissies Perioden Emissie broeikasgassen (miljard kg CO2-equivalent)
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2022 3e kwartaal* 34,3
Totaal klimaatsectoren Koolstofdioxide (CO2) 2022 3e kwartaal* 27,9
Totaal klimaatsectoren Overige broeikasgassen 2022 3e kwartaal* 6,4
Industrie Totaal broeikasgassen 2022 3e kwartaal* 11,0
Industrie Koolstofdioxide (CO2) 2022 3e kwartaal* 9,5
Industrie Overige broeikasgassen 2022 3e kwartaal* 1,5
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2022 3e kwartaal* 8,4
Elektriciteit Koolstofdioxide (CO2) 2022 3e kwartaal* 8,3
Elektriciteit Overige broeikasgassen 2022 3e kwartaal* 0,1
Mobiliteit Totaal broeikasgassen 2022 3e kwartaal* 7,3
Mobiliteit Koolstofdioxide (CO2) 2022 3e kwartaal* 7,2
Mobiliteit Overige broeikasgassen 2022 3e kwartaal* 0,2
Landbouw Totaal broeikasgassen 2022 3e kwartaal* 5,4
Landbouw Koolstofdioxide (CO2) 2022 3e kwartaal* 0,8
Landbouw Overige broeikasgassen 2022 3e kwartaal* 4,6
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2022 3e kwartaal* 2,2
Gebouwde omgeving Koolstofdioxide (CO2) 2022 3e kwartaal* 2,1
Gebouwde omgeving Overige broeikasgassen 2022 3e kwartaal* 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de Nederlandse emissies van koolstofdioxide (CO2) en de overige broeikasgassen (lachgas (N2O), methaan (CH4) en fluorhoudende gassen). Het gaat hier om de emissiecijfers die gebruikt worden binnen het op 28 juni 2019 gepresenteerde Nederlands Klimaatakkoord, uitgesplitst naar vijf klimaatsectoren (Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Landbouw en Gebouwde omgeving), en conform de internationaal vastgestelde IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de wetenschappelijke kennis rondom klimaatverandering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e Kwartaal 2019

Status van de cijfers:
De cijfers horend bij de vier kwartalen van 2021 hebben een voorlopige status, net als het jaarcijfer van 2021. Ook de eerste drie kwartalen van 2022 hebben een voorlopige status. De vier kwartalen van 2019 en 2020 en de jaarcijfers van 2019 en 2020 hebben een definitieve status.
Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen worden alle emissiecijfers jaarlijks opnieuw berekend (ook die met een definitieve status, conform IPCC voorschriften), zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de herberekening kunnen worden meegenomen. De jaarlijkse herberekening gebeurt op het moment dat het 4e kwartaal van het recentste verslagjaar gepubliceerd wordt (midden maart).

Wijzigingen per 14 december 2022:
De cijfers horend bij het derde kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige kwartaalcijfers worden twee en een halve maand na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissie broeikasgassen