Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Klimaatsector Emissies Perioden Emissie broeikasgassen (miljard kg CO2-equivalent)
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2020 1e kwartaal* 47,4
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2020 2e kwartaal* 35,0
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2020 3e kwartaal* 37,1
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2020 4e kwartaal* 45,0
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2020* 164,5
Totaal klimaatsectoren Koolstofdioxide (CO2) 2020 1e kwartaal* 40,7
Totaal klimaatsectoren Koolstofdioxide (CO2) 2020 2e kwartaal* 28,5
Totaal klimaatsectoren Koolstofdioxide (CO2) 2020 3e kwartaal* 30,6
Totaal klimaatsectoren Koolstofdioxide (CO2) 2020 4e kwartaal* 38,3
Totaal klimaatsectoren Koolstofdioxide (CO2) 2020* 138,1
Totaal klimaatsectoren Overige broeikasgassen 2020 1e kwartaal* 6,8
Totaal klimaatsectoren Overige broeikasgassen 2020 2e kwartaal* 6,5
Totaal klimaatsectoren Overige broeikasgassen 2020 3e kwartaal* 6,4
Totaal klimaatsectoren Overige broeikasgassen 2020 4e kwartaal* 6,7
Totaal klimaatsectoren Overige broeikasgassen 2020* 26,4
Industrie Totaal broeikasgassen 2020 1e kwartaal* 14,8
Industrie Totaal broeikasgassen 2020 2e kwartaal* 11,7
Industrie Totaal broeikasgassen 2020 3e kwartaal* 12,4
Industrie Totaal broeikasgassen 2020 4e kwartaal* 14,4
Industrie Totaal broeikasgassen 2020* 53,3
Industrie Koolstofdioxide (CO2) 2020 1e kwartaal* 13,1
Industrie Koolstofdioxide (CO2) 2020 2e kwartaal* 10,1
Industrie Koolstofdioxide (CO2) 2020 3e kwartaal* 10,8
Industrie Koolstofdioxide (CO2) 2020 4e kwartaal* 12,8
Industrie Koolstofdioxide (CO2) 2020* 46,8
Industrie Overige broeikasgassen 2020 1e kwartaal* 1,6
Industrie Overige broeikasgassen 2020 2e kwartaal* 1,6
Industrie Overige broeikasgassen 2020 3e kwartaal* 1,6
Industrie Overige broeikasgassen 2020 4e kwartaal* 1,6
Industrie Overige broeikasgassen 2020* 6,5
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2020 1e kwartaal* 8,7
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2020 2e kwartaal* 6,5
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2020 3e kwartaal* 8,8
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2020 4e kwartaal* 8,8
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2020* 32,9
Elektriciteit Koolstofdioxide (CO2) 2020 1e kwartaal* 8,6
Elektriciteit Koolstofdioxide (CO2) 2020 2e kwartaal* 6,5
Elektriciteit Koolstofdioxide (CO2) 2020 3e kwartaal* 8,8
Elektriciteit Koolstofdioxide (CO2) 2020 4e kwartaal* 8,8
Elektriciteit Koolstofdioxide (CO2) 2020* 32,7
Elektriciteit Overige broeikasgassen 2020 1e kwartaal* 0,1
Elektriciteit Overige broeikasgassen 2020 2e kwartaal* 0,1
Elektriciteit Overige broeikasgassen 2020 3e kwartaal* 0,1
Elektriciteit Overige broeikasgassen 2020 4e kwartaal* 0,1
Elektriciteit Overige broeikasgassen 2020* 0,2
Mobiliteit Totaal broeikasgassen 2020 1e kwartaal* 8,0
Mobiliteit Totaal broeikasgassen 2020 2e kwartaal* 7,2
Mobiliteit Totaal broeikasgassen 2020 3e kwartaal* 7,9
Mobiliteit Totaal broeikasgassen 2020 4e kwartaal* 7,6
Mobiliteit Totaal broeikasgassen 2020* 30,7
Mobiliteit Koolstofdioxide (CO2) 2020 1e kwartaal* 7,8
Mobiliteit Koolstofdioxide (CO2) 2020 2e kwartaal* 7,0
Mobiliteit Koolstofdioxide (CO2) 2020 3e kwartaal* 7,7
Mobiliteit Koolstofdioxide (CO2) 2020 4e kwartaal* 7,5
Mobiliteit Koolstofdioxide (CO2) 2020* 30,0
Mobiliteit Overige broeikasgassen 2020 1e kwartaal* 0,2
Mobiliteit Overige broeikasgassen 2020 2e kwartaal* 0,2
Mobiliteit Overige broeikasgassen 2020 3e kwartaal* 0,2
Mobiliteit Overige broeikasgassen 2020 4e kwartaal* 0,2
Mobiliteit Overige broeikasgassen 2020* 0,7
Landbouw Totaal broeikasgassen 2020 1e kwartaal* 7,3
Landbouw Totaal broeikasgassen 2020 2e kwartaal* 6,0
Landbouw Totaal broeikasgassen 2020 3e kwartaal* 5,8
Landbouw Totaal broeikasgassen 2020 4e kwartaal* 6,9
Landbouw Totaal broeikasgassen 2020* 26,1
Landbouw Koolstofdioxide (CO2) 2020 1e kwartaal* 2,6
Landbouw Koolstofdioxide (CO2) 2020 2e kwartaal* 1,4
Landbouw Koolstofdioxide (CO2) 2020 3e kwartaal* 1,3
Landbouw Koolstofdioxide (CO2) 2020 4e kwartaal* 2,2
Landbouw Koolstofdioxide (CO2) 2020* 7,5
Landbouw Overige broeikasgassen 2020 1e kwartaal* 4,7
Landbouw Overige broeikasgassen 2020 2e kwartaal* 4,6
Landbouw Overige broeikasgassen 2020 3e kwartaal* 4,5
Landbouw Overige broeikasgassen 2020 4e kwartaal* 4,7
Landbouw Overige broeikasgassen 2020* 18,5
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2020 1e kwartaal* 8,7
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2020 2e kwartaal* 3,5
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2020 3e kwartaal* 2,1
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2020 4e kwartaal* 7,2
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2020* 21,6
Gebouwde omgeving Koolstofdioxide (CO2) 2020 1e kwartaal* 8,5
Gebouwde omgeving Koolstofdioxide (CO2) 2020 2e kwartaal* 3,4
Gebouwde omgeving Koolstofdioxide (CO2) 2020 3e kwartaal* 2,0
Gebouwde omgeving Koolstofdioxide (CO2) 2020 4e kwartaal* 7,1
Gebouwde omgeving Koolstofdioxide (CO2) 2020* 21,1
Gebouwde omgeving Overige broeikasgassen 2020 1e kwartaal* 0,2
Gebouwde omgeving Overige broeikasgassen 2020 2e kwartaal* 0,1
Gebouwde omgeving Overige broeikasgassen 2020 3e kwartaal* 0,1
Gebouwde omgeving Overige broeikasgassen 2020 4e kwartaal* 0,2
Gebouwde omgeving Overige broeikasgassen 2020* 0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van koolstofdioxide (CO2) en de overige broeikasgassen (lachgas (N2O), methaan (CH4) en fluorhoudende gassen). Het gaat hier om de emissiecijfers die gebruikt worden binnen het op 28 juni 2019 gepresenteerde Nederlands Klimaatakkoord, uitgesplitst naar vijf klimaatsectoren (Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Landbouw en Gebouwde omgeving), en conform de internationaal vastgestelde IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de wetenschappelijke kennis rondom klimaatverandering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e Kwartaal 2019

Status van de cijfers:
De cijfers horend bij de vier kwartalen van 2020 hebben een voorlopige status, net als het jaarcijfer van 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021. De vier kwartalen van 2019 en het jaarcijfer van 2019 hebben een definitieve status.
Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen worden alle emissiecijfers jaarlijks opnieuw berekend (ook die met een definitieve status, conform IPCC voorschriften), zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de herberekening kunnen worden meegenomen. De jaarlijkse herberekening gebeurt op het moment dat het 4e kwartaal van het recentste verslagjaar gepubliceerd wordt (midden maart).

Wijzigingen per 15 september 2021:
De cijfers horend bij het tweede kwartaal van 2021 zijn toegevoegd. Ook zijn de cijfers horend bij het eerste kwartaal van 2021 en het jaarcijfer van 2020 (en de vier onderliggende kwartalen) iets herzien.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige kwartaalcijfers worden twee en een halve maand na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissie broeikasgassen