Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008)

Nuttige toepassing en eindverwerking Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsafval (1 000 ton)
Totaal bedrijfsafvalstoffen C Industrie 2020* 13.361
Totaal bedrijfsafvalstoffen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020* 8.277
Totaal bedrijfsafvalstoffen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020* 7.631
Totaal bedrijfsafvalstoffen 11 Drankenindustrie 2020* 643
Totaal bedrijfsafvalstoffen 12 Tabaksindustrie 2020* 3
Totaal bedrijfsafvalstoffen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020* 63
Totaal bedrijfsafvalstoffen 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020* 629
Totaal bedrijfsafvalstoffen 16 Houtindustrie 2020* 144
Totaal bedrijfsafvalstoffen 17-18 Papier- en grafische industrie 2020* 789
Totaal bedrijfsafvalstoffen 17 Papierindustrie 2020* 674
Totaal bedrijfsafvalstoffen 18 Grafische industrie 2020* 115
Totaal bedrijfsafvalstoffen 19 Aardolie-industrie 2020* 478
Totaal bedrijfsafvalstoffen 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020* 536
Totaal bedrijfsafvalstoffen 20 Chemische industrie 2020* 479
Totaal bedrijfsafvalstoffen 21 Farmaceutische industrie 2020* 57
Totaal bedrijfsafvalstoffen 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020* 122
Totaal bedrijfsafvalstoffen 23 Bouwmaterialenindustrie 2020* 484
Totaal bedrijfsafvalstoffen 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020* 1.925
Totaal bedrijfsafvalstoffen 24 Basismetaalindustrie 2020* 1.542
Totaal bedrijfsafvalstoffen 25 Metaalproductenindustrie 2020* 383
Totaal bedrijfsafvalstoffen 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020* 51
Totaal bedrijfsafvalstoffen 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020* 183
Totaal bedrijfsafvalstoffen 26 Elektrotechnische industrie 2020* 16
Totaal bedrijfsafvalstoffen 27 Elektrische apparatenindustrie 2020* 35
Totaal bedrijfsafvalstoffen 28 Machine-industrie 2020* 131
Totaal bedrijfsafvalstoffen 29-30 Transportmiddelenindustrie 2020* 107
Totaal bedrijfsafvalstoffen 31-33 Overige industrie en reparatie 2020* .
Totaal bedrijfsafvalstoffen 31-32 Meubel- en overige industrie 2020* .
Totaal bedrijfsafvalstoffen 31 Meubelindustrie 2020* 141
Totaal bedrijfsafvalstoffen 32 Overige industrie 2020* 52
Totaal nuttige toepassing C Industrie 2020* 12.731
Totaal nuttige toepassing 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020* 8.136
Totaal nuttige toepassing 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020* 7.492
Totaal nuttige toepassing 11 Drankenindustrie 2020* 641
Totaal nuttige toepassing 12 Tabaksindustrie 2020* 3
Totaal nuttige toepassing 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020* 46
Totaal nuttige toepassing 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020* 544
Totaal nuttige toepassing 16 Houtindustrie 2020* 131
Totaal nuttige toepassing 17-18 Papier- en grafische industrie 2020* 713
Totaal nuttige toepassing 17 Papierindustrie 2020* 604
Totaal nuttige toepassing 18 Grafische industrie 2020* 109
Totaal nuttige toepassing 19 Aardolie-industrie 2020* 468
Totaal nuttige toepassing 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020* 392
Totaal nuttige toepassing 20 Chemische industrie 2020* 340
Totaal nuttige toepassing 21 Farmaceutische industrie 2020* 52
Totaal nuttige toepassing 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020* 114
Totaal nuttige toepassing 23 Bouwmaterialenindustrie 2020* 412
Totaal nuttige toepassing 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020* 1.827
Totaal nuttige toepassing 24 Basismetaalindustrie 2020* 1.512
Totaal nuttige toepassing 25 Metaalproductenindustrie 2020* 315
Totaal nuttige toepassing 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020* 49
Totaal nuttige toepassing 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020* 169
Totaal nuttige toepassing 26 Elektrotechnische industrie 2020* 15
Totaal nuttige toepassing 27 Elektrische apparatenindustrie 2020* 34
Totaal nuttige toepassing 28 Machine-industrie 2020* 120
Totaal nuttige toepassing 29-30 Transportmiddelenindustrie 2020* 103
Totaal nuttige toepassing 31-33 Overige industrie en reparatie 2020* .
Totaal nuttige toepassing 31-32 Meubel- en overige industrie 2020* .
Totaal nuttige toepassing 31 Meubelindustrie 2020* 128
Totaal nuttige toepassing 32 Overige industrie 2020* 49
Inzet als brandstof C Industrie 2020* 1.607
Inzet als brandstof 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020* 869
Inzet als brandstof 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020* 834
Inzet als brandstof 11 Drankenindustrie 2020* 34
Inzet als brandstof 12 Tabaksindustrie 2020* 1
Inzet als brandstof 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020* 21
Inzet als brandstof 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020* 102
Inzet als brandstof 16 Houtindustrie 2020* 84
Inzet als brandstof 17-18 Papier- en grafische industrie 2020* 280
Inzet als brandstof 17 Papierindustrie 2020* 270
Inzet als brandstof 18 Grafische industrie 2020* 10
Inzet als brandstof 19 Aardolie-industrie 2020* 8
Inzet als brandstof 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020* 159
Inzet als brandstof 20 Chemische industrie 2020* 147
Inzet als brandstof 21 Farmaceutische industrie 2020* 12
Inzet als brandstof 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020* 25
Inzet als brandstof 23 Bouwmaterialenindustrie 2020* 18
Inzet als brandstof 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020* 54
Inzet als brandstof 24 Basismetaalindustrie 2020* 15
Inzet als brandstof 25 Metaalproductenindustrie 2020* 38
Inzet als brandstof 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020* 12
Inzet als brandstof 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020* 25
Inzet als brandstof 26 Elektrotechnische industrie 2020* 5
Inzet als brandstof 27 Elektrische apparatenindustrie 2020* 6
Inzet als brandstof 28 Machine-industrie 2020* 13
Inzet als brandstof 29-30 Transportmiddelenindustrie 2020* 16
Inzet als brandstof 31-33 Overige industrie en reparatie 2020* .
Inzet als brandstof 31-32 Meubel- en overige industrie 2020* .
Inzet als brandstof 31 Meubelindustrie 2020* 14
Inzet als brandstof 32 Overige industrie 2020* 18
Overig nuttige toepassing C Industrie 2020* 11.123
Overig nuttige toepassing 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020* 7.267
Overig nuttige toepassing 10 Voedingsmiddelenindustrie 2020* 6.658
Overig nuttige toepassing 11 Drankenindustrie 2020* 607
Overig nuttige toepassing 12 Tabaksindustrie 2020* 2
Overig nuttige toepassing 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020* 25
Overig nuttige toepassing 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020* 442
Overig nuttige toepassing 16 Houtindustrie 2020* 48
Overig nuttige toepassing 17-18 Papier- en grafische industrie 2020* 432
Overig nuttige toepassing 17 Papierindustrie 2020* 334
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen van de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterwinbedrijven en afvalbeheer. De afvalstoffen zijn uitgesplitst per bedrijfstak naar methode van verwerking. Bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten. De afvalsoorten worden ingedeeld aan de hand van Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening. De Euralcodes zijn codes voor afvalstoffen zoals die zijn vermeld in de Europese afvalstoffenlijst.
In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet- chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden nuttig toegepast of aangeboden voor eindverwerking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn tot en met 2019 definitief, de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 januari 2022
De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2020 worden eind april 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsafval
De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen (Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1).

Uitgezonderd zijn:
(1) radioactief afval,
(2) gevaarlijk afval dat is gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen,
(3) bouw- en sloopafval,
(4) verbrandingsresten uit eigen afvalverbranding
(5) stoffen die geloosd worden met afvalwater of worden uitgestoten in de lucht.