Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfsafvalstoffen Nuttige toepassing en eindverwerking Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsafval (1 000 ton)
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021* 24.837
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen B Delfstoffenwinning 2021* 100
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen C Industrie 2021* 13.611
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 8.329
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021* 7.684
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 11 Drankenindustrie 2021* 643
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 12 Tabaksindustrie 2021* 3
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021* 59
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021* 640
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 16 Houtindustrie 2021* 148
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 17-18 Papier- en grafische industrie 2021* 835
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 17 Papierindustrie 2021* 709
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 18 Grafische industrie 2021* 126
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 19-22 Raffinaderijen en chemie 2021* 1.180
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 19 Aardolie-industrie 2021* 511
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021* 541
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 20 Chemische industrie 2021* 493
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 21 Farmaceutische industrie 2021* 48
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021* 128
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 23 Bouwmaterialenindustrie 2021* 492
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 24-30, 33 Metalektro 2021* 2.363
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021* 1.996
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 24 Basismetaalindustrie 2021* 1.586
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 25 Metaalproductenindustrie 2021* 410
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021* 53
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021* 203
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 26 Elektrotechnische industrie 2021* 18
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 27 Elektrische apparatenindustrie 2021* 36
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 28 Machine-industrie 2021* 150
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 29-30 Transportmiddelenindustrie 2021* 112
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 31-33 Overige industrie en reparatie 2021* .
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 31-32 Meubel- en overige industrie 2021* .
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 31 Meubelindustrie 2021* 152
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 32 Overige industrie 2021* 53
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 33 Reparatie en installatie van machines 2021* 52
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen D Energievoorziening 2021* 586
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 10.540
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 360 Waterleidingbedrijven 2021* 271
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 1.675
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 4
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 6.612
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 383 Voorbereiding tot recycling 2021* 1.907
Totaal naar verwerking Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 70
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021* 21.368
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing B Delfstoffenwinning 2021* 24
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing C Industrie 2021* 13.048
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 8.225
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021* 7.581
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 11 Drankenindustrie 2021* 641
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 12 Tabaksindustrie 2021* 3
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021* 42
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021* 552
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 16 Houtindustrie 2021* 135
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 17-18 Papier- en grafische industrie 2021* 785
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 17 Papierindustrie 2021* 662
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 18 Grafische industrie 2021* 123
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 19-22 Raffinaderijen en chemie 2021* 1.035
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 19 Aardolie-industrie 2021* 503
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021* 413
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 20 Chemische industrie 2021* 370
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 21 Farmaceutische industrie 2021* 43
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021* 119
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 23 Bouwmaterialenindustrie 2021* 417
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 24-30, 33 Metalektro 2021* 2.220
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021* 1.893
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 24 Basismetaalindustrie 2021* 1.557
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 25 Metaalproductenindustrie 2021* 335
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021* 51
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021* 189
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 26 Elektrotechnische industrie 2021* 17
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 27 Elektrische apparatenindustrie 2021* 34
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 28 Machine-industrie 2021* 138
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 29-30 Transportmiddelenindustrie 2021* 104
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 31-33 Overige industrie en reparatie 2021* .
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 31-32 Meubel- en overige industrie 2021* .
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 31 Meubelindustrie 2021* 139
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 32 Overige industrie 2021* 50
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 33 Reparatie en installatie van machines 2021* 35
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing D Energievoorziening 2021* 565
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 7.731
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 360 Waterleidingbedrijven 2021* 271
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 290
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 381 Inzameling van afval 2021* 2
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 382 Behandeling van afval 2021* 5.726
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 383 Voorbereiding tot recycling 2021* 1.372
Totaal naar verwerking Totaal nuttige toepassing 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 69
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021* 3.469
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking B Delfstoffenwinning 2021* 76
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking C Industrie 2021* 563
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 104
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021* 102
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking 11 Drankenindustrie 2021* 2
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking 12 Tabaksindustrie 2021* 0
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021* 17
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021* 88
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking 16 Houtindustrie 2021* 13
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking 17-18 Papier- en grafische industrie 2021* 50
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking 17 Papierindustrie 2021* 48
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking 18 Grafische industrie 2021* 2
Totaal naar verwerking Totaal eindverwerking 19-22 Raffinaderijen en chemie 2021* 146
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen van de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterwinbedrijven en afvalbeheer. De afvalstoffen zijn uitgesplitst per bedrijfstak naar soort afval. Bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten. De afvalsoorten worden ingedeeld aan de hand van Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening. De Euralcodes zijn codes voor afvalstoffen zoals die zijn vermeld in de Europese afvalstoffenlijst.
In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet- chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden nuttig toegepast of aangeboden voor eindverwerking. Het totaal aan bedrijfsafvalstoffen, chemisch en niet chemisch, zijn vermeldt onder “Totaal naar verwerking”.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn tot en met 2020 definitief, de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 oktober 2022:
De voorlopige cijfers over 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers en er zijn voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2021 worden eind april 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsafval
De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen (Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1).

Uitgezonderd zijn:
(1) radioactief afval,
(2) gevaarlijk afval dat is gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen,
(3) bouw- en sloopafval,
(4) verbrandingsresten uit eigen afvalverbranding
(5) stoffen die geloosd worden met afvalwater of worden uitgestoten in de lucht.