Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008, week

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008, week

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Type gefailleerde Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
M Specialistische zakelijke diensten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 5
M Specialistische zakelijke diensten Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
M Specialistische zakelijke diensten Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 5
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 4
N Verhuur en overige zakelijke diensten Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de per week door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: week 1 2019.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 januari 2022:
De uitkomsten over week 51 en week 52 zijn toegevoegd.
Door de historisch lage aantallen weekfaillissementen en de vlakke trendlijn wordt deze tabel niet meer wekelijks geüpdatet. Wanneer hier aanleiding voor is, wordt de tabel hervat.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.