Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008, week

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008, week

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Type gefailleerde Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 4
A Landbouw, bosbouw en visserij Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
B Delfstoffenwinning Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
C Industrie Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
D Energievoorziening Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
F Bouwnijverheid Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 2
G Handel Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 1
45 Autohandel en -reparatie Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
46 Groothandel en handelsbemiddeling Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
47 Detailhandel (niet in auto’s) Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 1
H Vervoer en opslag Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
I Horeca Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
55 Logiesverstrekking Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
56 Eet- en drinkgelegenheden Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
J Informatie en communicatie Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
K Financiële dienstverlening Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
M Specialistische zakelijke diensten Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
P Onderwijs Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
R Cultuur, sport en recreatie Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
S Overige dienstverlening Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
T Huishoudens Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
SBI-code onbekend Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 46* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de per week door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: week 1 2019.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 25 november 2021:
De uitkomsten over week 46 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over week 47 2021 verschijnen naar verwachting op 2 december 2021.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.