Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008, week

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008, week

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Type gefailleerde Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 28
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 4
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 24
A Landbouw, bosbouw en visserij Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
B Delfstoffenwinning Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
B Delfstoffenwinning Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
B Delfstoffenwinning Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
C Industrie Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 1
C Industrie Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
C Industrie Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 1
D Energievoorziening Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
D Energievoorziening Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
D Energievoorziening Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
F Bouwnijverheid Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 3
F Bouwnijverheid Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 2
F Bouwnijverheid Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 1
G Handel Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 7
G Handel Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
G Handel Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 7
45 Autohandel en -reparatie Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
45 Autohandel en -reparatie Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
45 Autohandel en -reparatie Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
46 Groothandel en handelsbemiddeling Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 2
46 Groothandel en handelsbemiddeling Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
46 Groothandel en handelsbemiddeling Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 2
47 Detailhandel (niet in auto’s) Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 5
47 Detailhandel (niet in auto’s) Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
47 Detailhandel (niet in auto’s) Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 5
H Vervoer en opslag Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 3
H Vervoer en opslag Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 2
H Vervoer en opslag Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 1
I Horeca Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
I Horeca Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
I Horeca Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
55 Logiesverstrekking Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
55 Logiesverstrekking Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
55 Logiesverstrekking Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
56 Eet- en drinkgelegenheden Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
56 Eet- en drinkgelegenheden Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
56 Eet- en drinkgelegenheden Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
J Informatie en communicatie Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
J Informatie en communicatie Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
J Informatie en communicatie Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
K Financiële dienstverlening Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 4
K Financiële dienstverlening Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
K Financiële dienstverlening Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 4
L Verhuur en handel van onroerend goed Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 1
M Specialistische zakelijke diensten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 5
M Specialistische zakelijke diensten Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
M Specialistische zakelijke diensten Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 5
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 4
N Verhuur en overige zakelijke diensten Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 4
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
P Onderwijs Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
P Onderwijs Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
P Onderwijs Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
R Cultuur, sport en recreatie Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
R Cultuur, sport en recreatie Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
R Cultuur, sport en recreatie Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
S Overige dienstverlening Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
S Overige dienstverlening Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
S Overige dienstverlening Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
T Huishoudens Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
T Huishoudens Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
T Huishoudens Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
SBI-code onbekend Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 week 52* 0
SBI-code onbekend Natuurlijke personen met eenmanszaak 2021 week 52* 0
SBI-code onbekend Bedrijven en instellingen 2021 week 52* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de per week door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: week 1 2019.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 januari 2022:
De uitkomsten over week 51 en week 52 zijn toegevoegd.
Door de historisch lage aantallen weekfaillissementen en de vlakke trendlijn wordt deze tabel niet meer wekelijks geüpdatet. Wanneer hier aanleiding voor is, wordt de tabel hervat.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.