Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020

Wijken en buurten Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) Regioaanduiding Codering (code) Regioaanduiding Indelingswijziging wijken en buurten (code) Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Afstand tot huisartsenpraktijk (km) Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Aantal huisartsenpraktijken Binnen 1 km (aantal) Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Aantal huisartsenpraktijken Binnen 3 km (aantal) Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Aantal huisartsenpraktijken Binnen 5 km (aantal) Gezondheid en welzijn Huisartsenpraktijk Afstand tot huisartsenpost (km) Gezondheid en welzijn Afstand tot apotheek (km)
Burgemeester Visserpark Alphen aan den Rijn Buurt BU04840502 1 . . . . . .
Walvisbuurt Amsterdam Buurt BU03636602 1 . . . . . .
Scandinavischebuurt Capelle aan den IJssel Buurt BU05020554 1 . . . . . .
Vissersdijk-West Dordrecht Buurt BU05051000 1 . . . . . .
Vissersdijk-Beneden Dordrecht Buurt BU05051001 1 . . . . . .
Vissersdijk-Oost Dordrecht Buurt BU05051002 1 . . . . . .
Vissersdijk-Noord Dordrecht Buurt BU05051005 1 . . . . . .
Illikhoven en Visserweert Echt-Susteren Buurt BU17110414 1 . . . . . .
Verspr.h. Illikhoven en Visserweert Echt-Susteren Buurt BU17110418 1 . . . . . .
Centrum Vissersbuurt Oosterhaven Enkhuizen Buurt BU03880000 1 . . . . . .
Vissershaven 's-Gravenhage Buurt BU05180702 1 . . . . . .
Visserijbuurt 's-Gravenhage Buurt BU05180704 1 . . . . . .
De Vissen 's-Gravenhage Buurt BU05184420 1 . . . . . .
Roemer Visscherbuurt Haarlem Buurt BU03921603 1 . . . . . .
Hoofddorp Graan voor Visch Haarlemmermeer Buurt BU03940103 1 . . . . . .
Hoofddorp Graan voor Visch Zuid Haarlemmermeer Buurt BU03940124 1 . . . . . .
Visbuurt Den Helder Buurt BU04000105 1 . . . . . .
Walvisvaarderbuurt Den Helder Buurt BU04000503 1 . . . . . .
Visvijverbos Lelystad Buurt BU09951017 2 . . . . . .
Visvijver-, Bijl-, Klokbeker-, Plavuizen Lelystad Buurt BU09951019 2 . . . . . .
Walvisbuurt Schiedam Buurt BU06060202 1 . . . . . .
Vissenbuurt Teylingen Buurt BU15250204 3 . . . . . .
Visserijbuurt Tilburg Buurt BU08553205 1 . . . . . .
Vissersbuurt Velsen Buurt BU04530301 1 . . . . . .
Visvliet Westerkwartier Buurt BU19691502 1 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2020. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.
De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2020

Wijzigingen per februari 2021

Over de volgende thema’s en onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2020:

Detailhandel
- Grote supermarkten
- Overige dagelijkse levensmiddelen

Horeca
- Cafetaria’s

Kinderopvang
- Buitenschoolse opvang
- Kinderdagverblijven

Verkeer en vervoer
- Opritten

Vrije tijd en cultuur
- Bibliotheken
- Bioscopen
- Kunstijsbanen

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de zomer van 2021 worden nieuwe cijfers toegevoegd aan deze tabel.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.

Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Codering
Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
Indelingswijziging wijken en buurten
Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling kan worden verkregen door de wijk- en buurtkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.

De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk/buurt is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk of buurt.
Gezondheid en welzijn
Huisartsenpraktijk
Pand of ruimte waarin een of meer huisartsen (samen) werken.

Huisarts:
De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. Hij/zij geeft persoonlijke en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Afstand tot huisartsenpraktijk
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, berekend over de weg.
Aantal huisartsenpraktijken
Het gemiddeld aantal huisartsenpraktijken binnen een vaste afstand over de weg voor alle inwoners van een gebied.
Binnen 1 km
Binnen 3 km
Binnen 5 km
Afstand tot huisartsenpost
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde huisartsenpost, berekend over de weg.

De afstand van een woonadres tot een van de huisartsenposten in een cluster van wisseldiensten is het gemiddelde van de afstanden tot alle huisartsenposten binnen dat cluster.

Huisartsenpost:
Plaats waar huisartsen uit de regio de avond-, nacht- en weekenddiensten verzorgen. Voor een aantal huisartsenposten geldt een wisseldienst.
Afstand tot apotheek
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde apotheek, berekend over de weg.

Apotheek, inclusief apotheekhoudende huisarts.