Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Landbouwdieren Perioden Veestapel (x 1000 )
Ouderdieren van leghennen (totaal) 2021 april 1.765
Ouderdieren van leghennen (totaal) 2021 december 1.757
Ouderdieren van leghennen, opfok 2021 april 485
Ouderdieren van leghennen, opfok 2021 december 576
Ouderdieren van leghennen, productie 2021 april 1.280
Ouderdieren van leghennen, productie 2021 december 1.181
Ouderdieren van vleeskuikens (totaal) 2021 april 7.373
Ouderdieren van vleeskuikens (totaal) 2021 december 7.062
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok 2021 april 2.710
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok 2021 december 2.926
Ouderdieren van vleeskuikens, productie 2021 april 4.663
Ouderdieren van vleeskuikens, productie 2021 december 4.137
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal runderen, schapen, geiten, kippen, kalkoenen, slachteenden en varkens op Nederlandse agrarische bedrijven weer. De omvang van de veestapel wordt vastgesteld op 1 april en op 1 december.
Er kan een verschil optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en deze veestapeltabel.
Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen in de Landbouwtelling bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de veestapeltabel is de omvang van de veestapels op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in deze veestapeltabel niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 april 2018.

Status van de cijfers:
Nieuwe cijfers over de veestapels worden eerst als 'voorlopig' gepubliceerd en bij het beschikbaar komen van telkens meer complete gegevens van de Landbouwtelling overeenkomstig bijgesteld van voorlopig naar 'definitief'.

Wijzigingen per 13 mei 2022:
De definitieve cijfers van april 2021 en december 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 februari 2022:
Ten gevolge van een niet volledige koppeling van het bronbestand met pluimveegegevens aan de populatie bedrijven uit de landbouwtelling zijn de gegevens over pluimvee op peildatum 1 december voor de verslagjaren 2018 - 2021 aanvankelijk te laag berekend. Deze cijfers zijn na een nieuwe koppeling aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over april verschijnen in september. De voorlopige cijfers over december verschijnen in februari van het volgende jaar.
De definitieve cijfers over april en december verschijnen in april van het volgende jaar.

Toelichting onderwerpen

Veestapel
Omvat de volgende in de landbouwtelling waargenomen diersoorten: - rundvee; - schapen en geiten; - vlees- en fokvarkens (incl. biggen); - pluimvee (exclusief overig pluimvee: ganzen, fazanten, struisvogels, parelhoenders en dergelijke).