Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Landbouwdieren Perioden Veestapel (x 1000 )
Rundvee (totaal) 2020 april 3.766
Rundvee (totaal) 2020 december 3.691
Jongvee melkveehouderij (totaal) 2020 april 935
Jongvee melkveehouderij (totaal) 2020 december 985
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, vrouw 2020 april 439
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, vrouw 2020 december 455
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, man 2020 april 41
Jongvee melkveehouderij, < 1 jaar, man 2020 december 54
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, vrouw 2020 april 373
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, vrouw 2020 december 394
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, man 2020 april 8
Jongvee melkveehouderij, 1-2 jaar, man 2020 december 10
Jongvee melkveehouderij, >= 2 jaar, vr.. 2020 april 74
Jongvee melkveehouderij, >= 2 jaar, vr.. 2020 december 72
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 2020 april 1.593
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) 2020 december 1.569
Vleeskalveren (totaal) 2020 april 1.000
Vleeskalveren (totaal) 2020 december 939
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) 2020 april 371
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) 2020 december 325
Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) 2020 april 628
Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) 2020 december 614
Jongvee vleesproductie (totaal) 2020 april 166
Jongvee vleesproductie (totaal) 2020 december 144
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. 2020 april 32
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. 2020 december 24
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. 2020 april 46
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. 2020 december 39
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. 2020 april 28
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. 2020 december 26
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. 2020 april 36
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. 2020 december 35
Jongvee vleesproductie, > = 2 jaar, vrl. 2020 april 24
Jongvee vleesproductie, > = 2 jaar, vrl. 2020 december 21
Overige runderen (totaal) 2020 april 58
Overige runderen (totaal) 2020 december 43
Stieren (>= 2 jaar) (totaal) 2020 april 14
Stieren (>= 2 jaar) (totaal) 2020 december 11
Schapen (totaal) 2020 april 890
Schapen (totaal) 2020 december 710
Schapen, 0-7 maanden 2020 april 341
Schapen, 0-7 maanden 2020 december 88
Schapen voor de melk, 7 mnd - 1 jaar 2020 april 1
Schapen voor de melk, 7 mnd - 1 jaar 2020 december 3
Schapen voor de melk, ouder dan 1 jaar 2020 april 14
Schapen voor de melk, ouder dan 1 jaar 2020 december 12
Overige schapen, 7 mnd - 1 jaar 2020 april 79
Overige schapen, 7 mnd - 1 jaar 2020 december 210
Overige schapen, ouder dan 1 jaar 2020 april 432
Overige schapen, ouder dan 1 jaar 2020 december 369
Rammen, >= 7 maanden 2020 april 24
Rammen, >= 7 maanden 2020 december 27
Geiten (totaal) 2020 april 633
Geiten (totaal) 2020 december 557
Geiten, 0-7 maanden 2020 april 132
Geiten, 0-7 maanden 2020 december 34
Melkgeiten, 7 mnd - 1 jaar 2020 april 35
Melkgeiten, 7 mnd - 1 jaar 2020 december 96
Melkgeiten, 1 jaar of ouder 2020 april 441
Melkgeiten, 1 jaar of ouder 2020 december 401
Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar 2020 april 2
Overige geiten, 7 mnd - 1 jaar 2020 december 4
Overige geiten, 1 jaar of ouder 2020 april 12
Overige geiten, 1 jaar of ouder 2020 december 12
Bokken, >= 7 maanden 2020 april 10
Bokken, >= 7 maanden 2020 december 11
Kippen (totaal) 2020 april 95.153
Kippen (totaal) 2020 december .
Leghennen (totaal) 2020 april 42.015
Leghennen (totaal) 2020 december .
Leghennen, opfok 2020 april 10.784
Leghennen, opfok 2020 december .
Leghennen, productie (< 20 maanden) 2020 april 28.192
Leghennen, productie (< 20 maanden) 2020 december .
Leghennen, productie (>= 20 maanden) 2020 april 3.039
Leghennen, productie (>= 20 maanden) 2020 december .
Ouderdieren van leghennen (totaal) 2020 april 1.422
Ouderdieren van leghennen (totaal) 2020 december .
Ouderdieren van leghennen, opfok 2020 april 289
Ouderdieren van leghennen, opfok 2020 december .
Ouderdieren van leghennen, productie 2020 april 1.133
Ouderdieren van leghennen, productie 2020 december .
Vleeskuikens 2020 april 44.325
Vleeskuikens 2020 december .
Ouderdieren van vleeskuikens (totaal) 2020 april 7.391
Ouderdieren van vleeskuikens (totaal) 2020 december .
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok 2020 april 2.664
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok 2020 december .
Ouderdieren van vleeskuikens, productie 2020 april 4.727
Ouderdieren van vleeskuikens, productie 2020 december .
Slachteenden 2020 april 712
Slachteenden 2020 december .
Kalkoenen 2020 april 566
Kalkoenen 2020 december .
Varkens (totaal) 2020 april 11.860
Varkens (totaal) 2020 december 11.541
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug 2020 april 2.118
Biggen tot 20 kg, nog bij de zeug 2020 december 1.850
Jonge varkens, tot 50 kg 2020 april 5.016
Jonge varkens, tot 50 kg 2020 december 4.718
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal runderen, schapen, geiten, kippen, kalkoenen, slachteenden en varkens op Nederlandse agrarische bedrijven weer. De omvang van de veestapel wordt vastgesteld op 1 april en op 1 december.
Er kan een verschil optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en deze veestapeltabel.
Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen in de Landbouwtelling bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de veestapeltabel is de omvang van de veestapels op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in deze veestapeltabel niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 april 2018.

Status van de cijfers:
Nieuwe cijfers over de veestapels worden eerst als 'voorlopig' gepubliceerd en bij het beschikbaar komen van telkens meer complete gegevens van de Landbouwtelling overeenkomstig bijgesteld van voorlopig naar 'definitief'.

Wijzigingen per 15 oktober 2021:
De voorlopige cijfers van april 2021 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over april verschijnen in september. De voorlopige cijfers over december verschijnen in februari van het volgende jaar.
De definitieve cijfers over april en december verschijnen in april van het volgende jaar.

Toelichting onderwerpen

Veestapel
Omvat de volgende in de landbouwtelling waargenomen diersoorten: - rundvee; - schapen en geiten; - vlees- en fokvarkens (incl. biggen); - pluimvee (exclusief overig pluimvee: ganzen, fazanten, struisvogels, parelhoenders en dergelijke).