Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2017

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2017

Wijken en buurten Type verwarmingsinstallatie Woningen (%)
Burgemeester Visserpark Individuele cv 98
Burgemeester Visserpark Blokverwarming 0
Burgemeester Visserpark Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Burgemeester Visserpark Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Burgemeester Visserpark Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Burgemeester Visserpark Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Burgemeester Visserpark Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Burgemeester Visserpark Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Burgemeester Visserpark Type installaties onbekend 2
Walvisbuurt Individuele cv 99
Walvisbuurt Blokverwarming 0
Walvisbuurt Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Walvisbuurt Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Walvisbuurt Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Walvisbuurt Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Walvisbuurt Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Walvisbuurt Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Walvisbuurt Type installaties onbekend 1
Scandinavischebuurt Individuele cv 100
Scandinavischebuurt Blokverwarming 0
Scandinavischebuurt Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Scandinavischebuurt Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Scandinavischebuurt Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Scandinavischebuurt Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Scandinavischebuurt Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Scandinavischebuurt Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Scandinavischebuurt Type installaties onbekend 0
Vissersdijk-West Individuele cv 100
Vissersdijk-West Blokverwarming 0
Vissersdijk-West Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Vissersdijk-West Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Vissersdijk-West Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Vissersdijk-West Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Vissersdijk-West Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Vissersdijk-West Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Vissersdijk-West Type installaties onbekend 0
Vissersdijk-Beneden Individuele cv 96
Vissersdijk-Beneden Blokverwarming 0
Vissersdijk-Beneden Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Vissersdijk-Beneden Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Vissersdijk-Beneden Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Vissersdijk-Beneden Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Vissersdijk-Beneden Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Vissersdijk-Beneden Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Vissersdijk-Beneden Type installaties onbekend 4
Vissersdijk-Oost Individuele cv 100
Vissersdijk-Oost Blokverwarming 0
Vissersdijk-Oost Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Vissersdijk-Oost Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Vissersdijk-Oost Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Vissersdijk-Oost Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Vissersdijk-Oost Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Vissersdijk-Oost Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Vissersdijk-Oost Type installaties onbekend 0
Vissersdijk-Noord Individuele cv 100
Vissersdijk-Noord Blokverwarming 0
Vissersdijk-Noord Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Vissersdijk-Noord Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Vissersdijk-Noord Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Vissersdijk-Noord Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Vissersdijk-Noord Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Vissersdijk-Noord Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Vissersdijk-Noord Type installaties onbekend 0
Illikhoven en Visserweert Individuele cv 98
Illikhoven en Visserweert Blokverwarming 0
Illikhoven en Visserweert Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Illikhoven en Visserweert Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Illikhoven en Visserweert Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Illikhoven en Visserweert Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Illikhoven en Visserweert Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Illikhoven en Visserweert Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Illikhoven en Visserweert Type installaties onbekend 2
Verspr.h. Illikhoven en Visserweert Individuele cv 93
Verspr.h. Illikhoven en Visserweert Blokverwarming 0
Verspr.h. Illikhoven en Visserweert Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Verspr.h. Illikhoven en Visserweert Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Verspr.h. Illikhoven en Visserweert Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Verspr.h. Illikhoven en Visserweert Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Verspr.h. Illikhoven en Visserweert Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Verspr.h. Illikhoven en Visserweert Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Verspr.h. Illikhoven en Visserweert Type installaties onbekend 7
Centrum Vissersbuurt Oosterhaven Individuele cv 93
Centrum Vissersbuurt Oosterhaven Blokverwarming 2
Centrum Vissersbuurt Oosterhaven Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Centrum Vissersbuurt Oosterhaven Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Centrum Vissersbuurt Oosterhaven Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Centrum Vissersbuurt Oosterhaven Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 1
Centrum Vissersbuurt Oosterhaven Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Centrum Vissersbuurt Oosterhaven Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Centrum Vissersbuurt Oosterhaven Type installaties onbekend 5
Vissershaven Individuele cv 81
Vissershaven Blokverwarming 12
Vissershaven Stadsverwarming met hoog gasverbruik 0
Vissershaven Stadsverwarming met laag gasverbruik 0
Vissershaven Stadsverwarming zonder gasverbruik 0
Vissershaven Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik 0
Vissershaven Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik 0
Vissershaven Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik 0
Vissershaven Type installaties onbekend 6
Visserijbuurt Individuele cv 69
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.

Gegevens beschikbaar:
2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per maart 2021:
De onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Woningen
Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.