Personen met beëindigde schuldsanering; regio, wijze beëindiging

Personen met beëindigde schuldsanering; regio, wijze beëindiging

Regio's Wijze beëindiging Perioden Personen met beëindigde schuldsanering (aantal)
Leeuwarden Totaal alle beëindigingen 2020* 80
Leeuwarden Beëindigingen door schone lei 2020* 70
Leeuwarden Beëindigingen door akkoord 2020* .
Leeuwarden Beëindigingen door faillissement 2020* .
Leeuwarden Beëindigingen door betalingen hervat 2020* .
Leeuwarden Beëindigingen zonder schone lei 2020* .
Leeuwarden Beëindigingen onbekend 2020* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Personen, van wie in het lopende jaar een schuldsanering is beëindigd.
Het betreft de door de rechter beëindigde wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp).
De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig voor alle jaren. Bij publicatie van nieuwe jaarcijfers kunnen de voorgaande jaren worden bijgesteld.

Wijziging per 16 april 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste half jaar van 2022 worden de voorlopige cijfers over het jaar 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Personen met beëindigde schuldsanering
Personen, van wie in het lopende jaar een schuldsanering is beëindigd.
Het betreft de door de rechter beëindigde wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp).
De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden.