Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Bron/techniek Energietoepassingen Perioden Bruto eindverbruik (TJ) Bruto eindverbruik relatief (% van totaal eindverbruik energie)
Totaal energiebronnen Totaal energietoepassingen 2020** 219.648 11,09
Totaal energiebronnen Elektriciteit 2020** 112.443 5,68
Totaal energiebronnen Warmte 2020** 83.657 4,23
Totaal energiebronnen Vervoer 2020** 23.547 1,19
Waterkracht Totaal energietoepassingen 2020** 324 0,02
Waterkracht Elektriciteit 2020** 324 0,02
Waterkracht Warmte 2020**
Waterkracht Vervoer 2020**
Totaal windenergie Totaal energietoepassingen 2020** 50.201 2,54
Totaal windenergie Elektriciteit 2020** 50.201 2,54
Totaal windenergie Warmte 2020**
Totaal windenergie Vervoer 2020**
Windenergie op land Totaal energietoepassingen 2020** 32.254 1,63
Windenergie op land Elektriciteit 2020** 32.254 1,63
Windenergie op land Warmte 2020**
Windenergie op land Vervoer 2020**
Windenergie op zee Totaal energietoepassingen 2020** 17.946 0,91
Windenergie op zee Elektriciteit 2020** 17.946 0,91
Windenergie op zee Warmte 2020**
Windenergie op zee Vervoer 2020**
Totaal zonne-energie Totaal energietoepassingen 2020** 30.495 1,54
Totaal zonne-energie Elektriciteit 2020** 29.318 1,48
Totaal zonne-energie Warmte 2020** 1.177 0,06
Totaal zonne-energie Vervoer 2020**
Zonnestroom Totaal energietoepassingen 2020** 29.318 1,48
Zonnestroom Elektriciteit 2020** 29.318 1,48
Zonnestroom Warmte 2020**
Zonnestroom Vervoer 2020**
Zonnewarmte Totaal energietoepassingen 2020** 1.177 0,06
Zonnewarmte Elektriciteit 2020**
Zonnewarmte Warmte 2020** 1.177 0,06
Zonnewarmte Vervoer 2020**
Totaal aardwarmte en bodemwarmte Totaal energietoepassingen 2020** 11.250 0,57
Totaal aardwarmte en bodemwarmte Elektriciteit 2020**
Totaal aardwarmte en bodemwarmte Warmte 2020** 11.250 0,57
Totaal aardwarmte en bodemwarmte Vervoer 2020**
Aardwarmte Totaal energietoepassingen 2020** 6.152 0,31
Aardwarmte Elektriciteit 2020**
Aardwarmte Warmte 2020** 6.152 0,31
Aardwarmte Vervoer 2020**
Bodemwarmte Totaal energietoepassingen 2020** 5.097 0,26
Bodemwarmte Elektriciteit 2020**
Bodemwarmte Warmte 2020** 5.097 0,26
Bodemwarmte Vervoer 2020**
Buitenluchtwarmte Totaal energietoepassingen 2020** 7.999 0,40
Buitenluchtwarmte Elektriciteit 2020**
Buitenluchtwarmte Warmte 2020** 7.999 0,40
Buitenluchtwarmte Vervoer 2020**
Totaal biomassa Totaal energietoepassingen 2020** 119.375 6,03
Totaal biomassa Elektriciteit 2020** 32.599 1,65
Totaal biomassa Warmte 2020** 63.229 3,19
Totaal biomassa Vervoer 2020** 23.547 1,19
Afvalverbrandingsinstallaties Totaal energietoepassingen 2020** 16.702 0,84
Afvalverbrandingsinstallaties Elektriciteit 2020** 7.748 0,39
Afvalverbrandingsinstallaties Warmte 2020** 8.953 0,45
Afvalverbrandingsinstallaties Vervoer 2020**
Bij- en meestoken biomassa in centrales Totaal energietoepassingen 2020** 19.722 1,00
Bij- en meestoken biomassa in centrales Elektriciteit 2020** 17.158 0,87
Bij- en meestoken biomassa in centrales Warmte 2020** 2.564 0,13
Bij- en meestoken biomassa in centrales Vervoer 2020**
Totaal biomassa huishoudens Totaal energietoepassingen 2020** 16.168 0,82
Totaal biomassa huishoudens Elektriciteit 2020**
Totaal biomassa huishoudens Warmte 2020** 16.168 0,82
Totaal biomassa huishoudens Vervoer 2020**
Biomassa huishoudens, openhaarden Totaal energietoepassingen 2020** 1.917 0,10
Biomassa huishoudens, openhaarden Elektriciteit 2020**
Biomassa huishoudens, openhaarden Warmte 2020** 1.917 0,10
Biomassa huishoudens, openhaarden Vervoer 2020**
Biomassa huishoudens, inzethaarden Totaal energietoepassingen 2020** 2.241 0,11
Biomassa huishoudens, inzethaarden Elektriciteit 2020**
Biomassa huishoudens, inzethaarden Warmte 2020** 2.241 0,11
Biomassa huishoudens, inzethaarden Vervoer 2020**
Biomassa huishoudens, houtkachels Totaal energietoepassingen 2020** 10.059 0,51
Biomassa huishoudens, houtkachels Elektriciteit 2020**
Biomassa huishoudens, houtkachels Warmte 2020** 10.059 0,51
Biomassa huishoudens, houtkachels Vervoer 2020**
Biomassa huishoudens, pelletkachels Totaal energietoepassingen 2020** 1.679 0,08
Biomassa huishoudens, pelletkachels Elektriciteit 2020**
Biomassa huishoudens, pelletkachels Warmte 2020** 1.679 0,08
Biomassa huishoudens, pelletkachels Vervoer 2020**
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Totaal energietoepassingen 2020** 270 0,01
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Elektriciteit 2020**
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Warmte 2020** 270 0,01
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Vervoer 2020**
Totaal biomassaketels bedrijven Totaal energietoepassingen 2020** 28.275 1,43
Totaal biomassaketels bedrijven Elektriciteit 2020** 3.674 0,19
Totaal biomassaketels bedrijven Warmte 2020** 24.601 1,24
Totaal biomassaketels bedrijven Vervoer 2020**
Biomassaketels bedrijven, WKK Totaal energietoepassingen 2020** 14.943 0,75
Biomassaketels bedrijven, WKK Elektriciteit 2020** 3.674 0,19
Biomassaketels bedrijven, WKK Warmte 2020** 11.268 0,57
Biomassaketels bedrijven, WKK Vervoer 2020**
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Totaal energietoepassingen 2020** 13.332 0,67
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Elektriciteit 2020**
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Warmte 2020** 13.332 0,67
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte Vervoer 2020**
Totaal biogas Totaal energietoepassingen 2020** 14.178 0,72
Totaal biogas Elektriciteit 2020** 4.017 0,20
Totaal biogas Warmte 2020** 8.710 0,44
Totaal biogas Vervoer 2020** 1.450 0,07
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het bruto eindverbruik (absoluut en relatief) van hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Het is energie uit natuurlijke processen die constant wordt aangevuld. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar energiebron/techniek en naar toepassing (elektriciteit, warmte en vervoer).

Het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie als percentage van het totale bruto eindverbruik wordt gebruikt als doel voor het Europese en nationale beleid voor hernieuwbare energie. Afgesproken is dat het Nederlandse aandeel hernieuwbare energie, in termen van bruto eindverbruik, in 2020 gelijk moet zijn aan 14 procent.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018 en nader voorlopig voor het verslagjaar 2019 en 2020.

Wijzigingen per 9 juli 2021:
Nader voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per maart 2021:
- de omschrijving 'Biomassaketels bedrijven, elektriciteit' is 'Biomassaketels bedrijven, WKK' geworden; tevens is de toelichting aangepast;
- de toelichting van 'Totaal aardwarmte en bodemwarmte';
- de toelichting van 'Bodemwarmte'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie op hoofdlijnen over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in mei. Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.

In december worden alle cijfers over het verbruik van hernieuwbare energie in het voorafgaande jaar gepubliceerd. Deze cijfers krijgen in december de status definitief, echter de cijfers over het aandeel in het totale energieverbruik van Nederland kunnen door het beschikbaar komen van bijgestelde cijfers over totaal energieverbruik nog worden gewijzigd.

Toelichting onderwerpen

Bruto eindverbruik
Het door gebruik opmaken van energie door eindgebruikers. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Het verbruik van elektriciteit en warmte door elektriciteitsproductiebedrijven en de distributieverliezen van elektriciteit en warmte is daarbij opgeteld. Eindgebruikers zijn de sectoren industrie (exclusief raffinaderijen), huishoudens, diensten, landbouw, visserij en vervoer.

In deze tabel wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt. Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie. Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Bruto eindverbruik relatief
Bruto eindverbruik van hernieuwbare energie als percentage van het totaal bruto energetisch eindverbruik, berekend volgens definities uit de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie van 2009.

Het door gebruik opmaken van energie door eindgebruikers. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Het verbruik van elektriciteit en warmte door elektriciteitsproductiebedrijven en de distributieverliezen van elektriciteit en warmte is daarbij opgeteld. Eindgebruikers zijn de sectoren industrie (exclusief raffinaderijen), huishoudens, diensten, landbouw, visserij en vervoer.