Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2020

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2020

Type maatwerkarrangement Wijken Perioden Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal Leeuwarden 2020* 11.055 89
Totaal exclusief verblijf en opvang Leeuwarden 2020* 10.375 84
Ondersteuning thuis, totaal Leeuwarden 2020* 3.340 27
Hulp bij het huishouden Leeuwarden 2020* 3.930 32
Verblijf en opvang, totaal Leeuwarden 2020* 1.605 13
Hulpmiddelen en diensten, totaal Leeuwarden 2020* 6.395 52
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type arrangement.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2017, 2018 en 2019 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 mei 2021:
- De voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 worden in november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.