Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2020

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2020

Financieringsvorm Wijken Perioden Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal Houthavens 2020* 90 31
Totaal Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 135 50
Totaal Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Houthavens 2020* . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Houthavens 2020* 80 27
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 125 47
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
Zowel PGB als ZIN Houthavens 2020* 10 3
Zowel PGB als ZIN Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
Zowel PGB als ZIN Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015 - 2019 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 mei 2021:
- De voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 worden in november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkarrangement in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.