Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2020

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2020

Aantal voorzieningen Soort voorziening sociaal domein Wijken Perioden Sociaal domein cliënten/huishoudens Cliënten met voorzieningen (aantal) Sociaal domein cliënten/huishoudens Huishoudens met voorzieningen (aantal)
Totaal Totaal Houthavens 2020* 490 360
Totaal Totaal Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 365 310
Totaal Totaal Binnen- en Buitenhavens 2020* 30 20
Totaal Alleen Jeugd Houthavens 2020* 55 40
Totaal Alleen Jeugd Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 25 15
Totaal Alleen Jeugd Binnen- en Buitenhavens 2020* 10 .
Totaal Alleen P-wet Houthavens 2020* 340 215
Totaal Alleen P-wet Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 155 105
Totaal Alleen P-wet Binnen- en Buitenhavens 2020* 20 10
Totaal Alleen Wmo Houthavens 2020* 75 70
Totaal Alleen Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 125 120
Totaal Alleen Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
Totaal Jeugd en P-wet Houthavens 2020* . 10
Totaal Jeugd en P-wet Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
Totaal Jeugd en P-wet Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
Totaal Jeugd en Wmo Houthavens 2020* . .
Totaal Jeugd en Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
Totaal Jeugd en Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
Totaal P-wet en Wmo Houthavens 2020* 20 20
Totaal P-wet en Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 60 60
Totaal P-wet en Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
Totaal Jeugd, P-wet en Wmo Houthavens 2020* . .
Totaal Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
Totaal Jeugd, P-wet en Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
1 Totaal Houthavens 2020* 385 155
1 Totaal Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 205 120
1 Totaal Binnen- en Buitenhavens 2020* 20 .
1 Alleen Jeugd Houthavens 2020* 45 30
1 Alleen Jeugd Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 20 10
1 Alleen Jeugd Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
1 Alleen P-wet Houthavens 2020* 295 85
1 Alleen P-wet Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 130 50
1 Alleen P-wet Binnen- en Buitenhavens 2020* 20 .
1 Alleen Wmo Houthavens 2020* 45 35
1 Alleen Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 60 55
1 Alleen Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
1 Jeugd en P-wet Houthavens 2020* . .
1 Jeugd en P-wet Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
1 Jeugd en P-wet Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
1 Jeugd en Wmo Houthavens 2020* . .
1 Jeugd en Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
1 Jeugd en Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
1 P-wet en Wmo Houthavens 2020* . .
1 P-wet en Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
1 P-wet en Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
1 Jeugd, P-wet en Wmo Houthavens 2020* . .
1 Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
1 Jeugd, P-wet en Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
2 Totaal Houthavens 2020* 70 150
2 Totaal Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 80 100
2 Totaal Binnen- en Buitenhavens 2020* . 10
2 Alleen Jeugd Houthavens 2020* 10 10
2 Alleen Jeugd Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
2 Alleen Jeugd Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
2 Alleen P-wet Houthavens 2020* 30 110
2 Alleen P-wet Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 25 50
2 Alleen P-wet Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
2 Alleen Wmo Houthavens 2020* 20 20
2 Alleen Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 35 30
2 Alleen Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
2 Jeugd en P-wet Houthavens 2020* . .
2 Jeugd en P-wet Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
2 Jeugd en P-wet Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
2 Jeugd en Wmo Houthavens 2020* . .
2 Jeugd en Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
2 Jeugd en Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
2 P-wet en Wmo Houthavens 2020* . .
2 P-wet en Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 15 15
2 P-wet en Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
2 Jeugd, P-wet en Wmo Houthavens 2020* . .
2 Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
2 Jeugd, P-wet en Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
3 Totaal Houthavens 2020* 15 20
3 Totaal Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 40 45
3 Totaal Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
3 Alleen Jeugd Houthavens 2020* . .
3 Alleen Jeugd Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
3 Alleen Jeugd Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
3 Alleen P-wet Houthavens 2020* . .
3 Alleen P-wet Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
3 Alleen P-wet Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
3 Alleen Wmo Houthavens 2020* . .
3 Alleen Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 20 20
3 Alleen Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
3 Jeugd en P-wet Houthavens 2020* . .
3 Jeugd en P-wet Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
3 Jeugd en P-wet Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
3 Jeugd en Wmo Houthavens 2020* . .
3 Jeugd en Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
3 Jeugd en Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
3 P-wet en Wmo Houthavens 2020* . .
3 P-wet en Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 15 20
3 P-wet en Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
3 Jeugd, P-wet en Wmo Houthavens 2020* . .
3 Jeugd, P-wet en Wmo Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* . .
3 Jeugd, P-wet en Wmo Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
4 Totaal Houthavens 2020* 10 20
4 Totaal Wijk 02 Tussen Havens en Grachten 2020* 20 20
4 Totaal Binnen- en Buitenhavens 2020* . .
4 Alleen Jeugd Houthavens 2020* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 juli 2021:
- De voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn nader voorlopig gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers van 2020 worden in januari 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Sociaal domein cliënten/huishoudens
Cliënten met voorzieningen
Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkarrangementen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkarrangementen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).
Huishoudens met voorzieningen
Aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkarrangementen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkarrangementen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkarrangementen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).