Aardgas- en elektriciteitslevering aan bedrijven; verbruiksklasse, SBI 2008

Aardgas- en elektriciteitslevering aan bedrijven; verbruiksklasse, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Aardgas Elektriciteit Perioden Adressen (aantal) Geleverd aardgas (1 000 m3) Geleverde elektriciteit (1 000 kWh)
K-L Financiële diensten; onroerend goed Totaal aardgas Totaal elektriciteit 2021* 57.845 223.300 1.965.600
K-L Financiële diensten; onroerend goed Totaal aardgas 0 t/m 10 000 kWh 2021* 34.220 47.400 .
K-L Financiële diensten; onroerend goed Totaal aardgas 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 15.190 46.500 313.200
K-L Financiële diensten; onroerend goed Totaal aardgas 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 2.040 17.400 .
K-L Financiële diensten; onroerend goed Totaal aardgas 100 001 t/m 200 000 kWh 2021* 1.335 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed Totaal aardgas 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2021* 1.585 55.500 .
K-L Financiële diensten; onroerend goed Totaal aardgas 10 000 001 kWh of meer 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed Totaal aardgas Geen elektriciteitsaansluiting 2021* 3.470 36.800
K-L Financiële diensten; onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 Totaal elektriciteit 2021* 26.380 53.000 225.300
K-L Financiële diensten; onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2021* 19.785 36.900 80.800
K-L Financiële diensten; onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 3.910 10.700 71.000
K-L Financiële diensten; onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 245 600 17.400
K-L Financiële diensten; onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2021* 105 100 15.000
K-L Financiële diensten; onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2021* 35 100 41.100
K-L Financiële diensten; onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 Geen elektriciteitsaansluiting 2021* 2.260 4.200
K-L Financiële diensten; onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 Totaal elektriciteit 2021* 7.040 71.000 306.600
K-L Financiële diensten; onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2021* 1.250 8.900 8.200
K-L Financiële diensten; onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 3.440 31.700 82.300
K-L Financiële diensten; onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 850 11.300 58.900
K-L Financiële diensten; onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2021* 405 6.200 55.600
K-L Financiële diensten; onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2021* 195 2.900 101.500
K-L Financiële diensten; onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 Geen elektriciteitsaansluiting 2021* 900 10.100
K-L Financiële diensten; onroerend goed 25 001 t/m 75 000 m3 Totaal elektriciteit 2021* 1.160 47.500 243.300
K-L Financiële diensten; onroerend goed 25 001 t/m 75 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2021* 10 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 25 001 t/m 75 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 40 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 25 001 t/m 75 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 140 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 25 001 t/m 75 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2021* 285 10.800 41.800
K-L Financiële diensten; onroerend goed 25 001 t/m 75 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2021* 395 18.600 188.500
K-L Financiële diensten; onroerend goed 25 001 t/m 75 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 25 001 t/m 75 000 m3 Geen elektriciteitsaansluiting 2021* 225 9.300
K-L Financiële diensten; onroerend goed 75 001 t/m 170 000 m3 Totaal elektriciteit 2021* 245 27.000 135.700
K-L Financiële diensten; onroerend goed 75 001 t/m 170 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 75 001 t/m 170 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 5 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 75 001 t/m 170 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 5 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 75 001 t/m 170 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2021* 15 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 75 001 t/m 170 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2021* 155 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 75 001 t/m 170 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 75 001 t/m 170 000 m3 Geen elektriciteitsaansluiting 2021* 55 6.500
K-L Financiële diensten; onroerend goed 170 001 t/m 1 000 000 m3 Totaal elektriciteit 2021* 85 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 170 001 t/m 1 000 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 170 001 t/m 1 000 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 170 001 t/m 1 000 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 170 001 t/m 1 000 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 170 001 t/m 1 000 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2021* 55 . 122.000
K-L Financiële diensten; onroerend goed 170 001 t/m 1 000 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 170 001 t/m 1 000 000 m3 Geen elektriciteitsaansluiting 2021* 25 6.700
K-L Financiële diensten; onroerend goed 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 Totaal elektriciteit 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 Geen elektriciteitsaansluiting 2021* 0 .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 10 000 001 m3 of meer Totaal elektriciteit 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 10 000 001 m3 of meer 0 t/m 10 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 10 000 001 m3 of meer 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 10 000 001 m3 of meer 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 10 000 001 m3 of meer 100 001 t/m 200 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 10 000 001 m3 of meer 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 10 000 001 m3 of meer 10 000 001 kWh of meer 2021* 0 . .
K-L Financiële diensten; onroerend goed 10 000 001 m3 of meer Geen elektriciteitsaansluiting 2021* 0 .
K-L Financiële diensten; onroerend goed Geen aardgasaansluiting Totaal elektriciteit 2021* 22.940 931.800
K-L Financiële diensten; onroerend goed Geen aardgasaansluiting 0 t/m 10 000 kWh 2021* 13.160 40.800
K-L Financiële diensten; onroerend goed Geen aardgasaansluiting 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 7.750 157.000
K-L Financiële diensten; onroerend goed Geen aardgasaansluiting 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 795 .
K-L Financiële diensten; onroerend goed Geen aardgasaansluiting 100 001 t/m 200 000 kWh 2021* 520 .
K-L Financiële diensten; onroerend goed Geen aardgasaansluiting 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2021* 715 565.400
K-L Financiële diensten; onroerend goed Geen aardgasaansluiting 10 000 001 kWh of meer 2021* 0 .
K-L Financiële diensten; onroerend goed Geen aardgasaansluiting Geen elektriciteitsaansluiting 2021*
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal aardgas Totaal elektriciteit 2021* 23.155 110.600 952.000
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal aardgas 0 t/m 10 000 kWh 2021* 13.580 15.900 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal aardgas 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 5.295 19.700 116.600
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal aardgas 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 1.000 9.500 70.300
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal aardgas 100 001 t/m 200 000 kWh 2021* 775 12.200 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal aardgas 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2021* 915 32.500 579.800
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal aardgas 10 000 001 kWh of meer 2021* 0 0 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal aardgas Geen elektriciteitsaansluiting 2021* 1.585 20.800
L Verhuur en handel van onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 Totaal elektriciteit 2021* 9.160 17.200 86.300
L Verhuur en handel van onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2021* 6.680 11.300 24.500
L Verhuur en handel van onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 1.320 3.600 25.300
L Verhuur en handel van onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 100 200 7.100
L Verhuur en handel van onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2021* 55 100 7.900
L Verhuur en handel van onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2021* 35 100 21.500
L Verhuur en handel van onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2021* 0 . .
L Verhuur en handel van onroerend goed 0 t/m 5 000 m3 Geen elektriciteitsaansluiting 2021* 965 1.800
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 Totaal elektriciteit 2021* 3.110 33.200 142.400
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2021* 515 3.800 3.200
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 1.410 13.600 34.900
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 420 5.800 29.100
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 100 001 t/m 200 000 kWh 2021* 225 3.500 31.700
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 200 001 t/m 10 000 000 kWh 2021* 105 1.600 43.400
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 10 000 001 kWh of meer 2021* 0 . .
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 001 t/m 25 000 m3 Geen elektriciteitsaansluiting 2021* 440 4.900
L Verhuur en handel van onroerend goed 25 001 t/m 75 000 m3 Totaal elektriciteit 2021* 690 28.300 144.500
L Verhuur en handel van onroerend goed 25 001 t/m 75 000 m3 0 t/m 10 000 kWh 2021* 10 . 100
L Verhuur en handel van onroerend goed 25 001 t/m 75 000 m3 10 001 t/m 50 000 kWh 2021* 40 . 1.300
L Verhuur en handel van onroerend goed 25 001 t/m 75 000 m3 50 001 t/m 100 000 kWh 2021* 85 3.000 6.200
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat het aantal adressen van bedrijven en instellingen met tenminste één elektriciteits- en/of aardgasaansluiting op het openbare net in Nederland. Tevens is de totale levering van aardgas/elektriciteit aan deze adressen opgenomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en verbruiksklasse.

Adressen van woningen zoals geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn hierbij uitgesloten. Ook zijn niet-gebouw gebonden elektriciteitsaansluitingen niet meegenomen. Hieronder vallen o.a. openbare verlichting, telecommasten en antennes, publieke elektrische laadpalen, (riool)pompen en gemalen, delfstofwinningsinstallaties, et cetera. Aardgasaansluitingen zijn altijd als gebouw gebonden aangenomen.

De aantallen zijn opgesplitst in verbruiksklasse op basis van het geleverde elektriciteit in kWh en/of aardgas in m3 aardgasequivalenten. De indeling naar verbruiksklasse is gebaseerd op het totaal geleverde elektriciteit en/of aardgas per adres.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2018

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met het verslagjaar 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per oktober 2022:
Gepubliceerd zijn de definitieve cijfers over 2020 en de voorlopige cijfers over 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Adressen
Adressen van bedrijven en instellingen met tenminste één elektriciteit en/of aardgasaansluiting in Nederland.

Bedrijven en instellingen:
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Voorbeelden zijn: kantoor, winkel, fabriek, school, sporthal en hotel.

Een bedrijf/instelling heeft geen woonfunctie, maar kan wel meerdere andere gebruiksfuncties hebben.
Geleverd aardgas
De hoeveelheid geleverde aardgas via het openbaar net gemeten in kubieke meters (m3) aardgasequivalenten. De leveringen komen uit de klantenbestanden van de netbeheerders.
Geleverde elektriciteit
De hoeveelheid geleverde elektriciteit via het openbaar net gemeten in kilowattuur (kWh). De leveringen komen uit de klantenbestanden van de netbeheerders. Eigen opwek via bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtekrachtinstallaties zijn niet inbegrepen.