Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2020

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2020

Wijken en buurten Perioden Inwoners Inwoners vanaf 15 jaar (aantal) Inwoners Inwoners vanaf 15 jr tot AOW-leeftijd (aantal) Inwoners Inwoners vanaf de AOW-leeftijd (aantal)
Verspreide huizen ten westen van Aalten 2020 maart* 220 170 50
Verspreide huizen ten westen van Aalten 2020 juni* 230 180 50
Verspreide huizen ten westen van Aalten 2020 september* 220 170 50
Van Boetzelaerstraat 2020 maart* 2.180 1.790 390
Van Boetzelaerstraat 2020 juni* 2.240 1.840 400
Van Boetzelaerstraat 2020 september* 2.290 1.880 410
G. van Stellingwerfstraat 2020 maart* 1.320 1.130 190
G. van Stellingwerfstraat 2020 juni* 1.310 1.120 190
G. van Stellingwerfstraat 2020 september* 1.320 1.120 200
Juliana van Stolberg 2020 maart* 1.160 940 220
Juliana van Stolberg 2020 juni* 1.170 950 220
Juliana van Stolberg 2020 september* 1.160 930 230
Van der Leekbuurt 2020 maart* 1.750 1.380 370
Van der Leekbuurt 2020 juni* 1.740 1.380 360
Van der Leekbuurt 2020 september* 1.750 1.390 360
Van Loonbuurt 2020 maart* 1.300 1.070 240
Van Loonbuurt 2020 juni* 1.300 1.060 240
Van Loonbuurt 2020 september* 1.310 1.070 230
Van Lennepbuurt 2020 maart* 6.420 5.500 920
Van Lennepbuurt 2020 juni* 6.390 5.460 930
Van Lennepbuurt 2020 september* 6.400 5.460 940
Van der Helstpleinbuurt 2020 maart* 3.520 3.190 330
Van der Helstpleinbuurt 2020 juni* 3.510 3.180 330
Van der Helstpleinbuurt 2020 september* 3.530 3.210 330
Laan van Spartaan 2020 maart* 1.830 1.700 140
Laan van Spartaan 2020 juni* 1.740 1.610 140
Laan van Spartaan 2020 september* 1.800 1.660 140
Pieter van der Doesbuurt 2020 maart* 1.650 1.500 150
Pieter van der Doesbuurt 2020 juni* 1.640 1.490 150
Pieter van der Doesbuurt 2020 september* 1.650 1.490 150
Van Galenbuurt 2020 maart* 6.770 6.270 500
Van Galenbuurt 2020 juni* 7.000 6.500 500
Van Galenbuurt 2020 september* 7.090 6.590 500
Van Tuyllbuurt 2020 maart* 3.700 3.240 460
Van Tuyllbuurt 2020 juni* 3.680 3.220 460
Van Tuyllbuurt 2020 september* 3.670 3.210 460
Van der Kunbuurt 2020 maart* 510 440 70
Van der Kunbuurt 2020 juni* 490 430 70
Van der Kunbuurt 2020 september* 500 430 70
Van der Pekbuurt 2020 maart* 3.920 3.540 380
Van der Pekbuurt 2020 juni* 3.910 3.530 380
Van der Pekbuurt 2020 september* 3.870 3.490 380
Plan van Gool 2020 maart* 2.560 2.170 390
Plan van Gool 2020 juni* 2.570 2.180 390
Plan van Gool 2020 september* 2.550 2.160 390
Filips van Almondekwartier 2020 maart* 970 890 70
Filips van Almondekwartier 2020 juni* 940 870 70
Filips van Almondekwartier 2020 september* 940 870 70
Van Brakelkwartier 2020 maart* 830 740 100
Van Brakelkwartier 2020 juni* 830 740 100
Van Brakelkwartier 2020 september* 820 730 90
Emanuel van Meterenbuurt 2020 maart* 1.830 1.450 390
Emanuel van Meterenbuurt 2020 juni* 1.840 1.460 390
Emanuel van Meterenbuurt 2020 september* 1.840 1.450 390
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2020 maart* 100 80 20
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2020 juni* 90 80 20
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2020 september* 90 80 20
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2020 maart* 130 110 30
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2020 juni* 130 110 30
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2020 september* 130 100 30
Van Verschuerbuurt 2020 maart* 390 360 30
Van Verschuerbuurt 2020 juni* 480 450 40
Van Verschuerbuurt 2020 september* 540 500 40
West van Schaarsbergen 2020 maart* 740 650 90
West van Schaarsbergen 2020 juni* 730 640 90
West van Schaarsbergen 2020 september* 740 650 90
N.O. van Schaarsbergen 2020 maart* 170 150 30
N.O. van Schaarsbergen 2020 juni* 180 150 30
N.O. van Schaarsbergen 2020 september* 190 160 30
Verspr.h. ten Z.W. van Middenbeemster 2020 maart* 350 260 90
Verspr.h. ten Z.W. van Middenbeemster 2020 juni* 340 260 90
Verspr.h. ten Z.W. van Middenbeemster 2020 september* 340 260 90
Verspr.h. ten O. en Z. van de spoorlijn 2020 maart* 90 70 20
Verspr.h. ten O. en Z. van de spoorlijn 2020 juni* 90 70 20
Verspr.h. ten O. en Z. van de spoorlijn 2020 september* 80 60 20
Van den Valgaetstraat e.o. 2020 maart* 320 210 110
Van den Valgaetstraat e.o. 2020 juni* 330 220 110
Van den Valgaetstraat e.o. 2020 september* 330 220 110
Prins van Luikstraat e.o. 2020 maart* 360 300 50
Prins van Luikstraat e.o. 2020 juni* 360 320 50
Prins van Luikstraat e.o. 2020 september* 370 320 50
Van den Tillaartstraat e.o. 2020 maart* 320 270 50
Van den Tillaartstraat e.o. 2020 juni* 310 270 40
Van den Tillaartstraat e.o. 2020 september* 300 260 50
Van Reenen 2020 maart* 530 280 250
Van Reenen 2020 juni* 530 280 250
Van Reenen 2020 september* 540 290 250
Monseigneur van Den Hurklaan 2020 maart* 610 510 110
Monseigneur van Den Hurklaan 2020 juni* 610 500 110
Monseigneur van Den Hurklaan 2020 september* 610 500 110
Van 't Rijk 2020 maart* 420 270 150
Van 't Rijk 2020 juni* 410 260 140
Van 't Rijk 2020 september* 400 260 140
Bijvanck 2020 maart* 3.310 2.210 1.100
Bijvanck 2020 juni* 3.320 2.220 1.100
Bijvanck 2020 september* 3.310 2.190 1.120
Verspreide huizen ten noorden van Drempt 2020 maart* 350 260 90
Verspreide huizen ten noorden van Drempt 2020 juni* 360 270 90
Verspreide huizen ten noorden van Drempt 2020 september* 360 270 90
Verspr.h. ten zuidoosten van Hummelo 2020 maart* 160 120 40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering per gemeente, wijk en buurt (indeling 2020). Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.
Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of twee uitkeringen van verschillende soort (zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld, in het eerste geval slechts één keer (bij de WAO).
Bij de categorie personen met een uitkering (totaal) wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.

De cijfers over aantallen personen met een uitkering per buurt, wijk of gemeente kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, doordat gebruik wordt gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: maart 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 april 2021:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van juli tot en met september 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in juli 2021.

Toelichting onderwerpen

Inwoners
Het aantal inwoners van een gemeente, wijk en buurt.

Algemene ouderdomswet (AOW)
De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.

AOW-gerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd)
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2024 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar.

Na 2024 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.
Inwoners vanaf 15 jaar
Het aantal inwoners van 15 jaar en ouder.
Inwoners vanaf 15 jr tot AOW-leeftijd
Het aantal inwoners vanaf 15 jaar tot de AOW-leeftijd.

Algemene ouderdomswet (AOW)
De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.

AOW-gerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd)
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2024 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar.

Na 2024 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.
Inwoners vanaf de AOW-leeftijd
Het aantal inwoners vanaf de AOW-leeftijd.

Algemene ouderdomswet (AOW)
De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.

AOW-gerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd)
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2024 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar.

Na 2024 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.