Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen

Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen

Pensioenuitvoerders Pensioenregelingen overeenkomsten Status pensioenaanspraken Perioden Aanspraken op verzekerd partnerpensioen (aantal) Totaal bruto verzekerd jaarbedrag Overlijden deelnemer vóór pensionering Partner ontvangt tot AOW-datum (x 1 000 euro)
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2020* 18.416.000 88.021.703
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 7.347.620 78.466.379
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 11.068.380 9.555.324
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Onbekend 2020* 0 0
Totaal pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Totaal 2020* 14.657.780 84.571.367
Totaal pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 6.346.110 75.376.959
Totaal pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 8.311.680 9.194.408
Totaal pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2020* 0 0
Totaal pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Totaal 2020* 3.758.220 3.450.336
Totaal pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 1.001.520 3.089.420
Totaal pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 2.756.700 360.916
Totaal pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Onbekend 2020* 0 0
Totaal pensioenuitvoerders Onbekend Totaal 2020* 0 0
Totaal pensioenuitvoerders Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2020* 0 0
Totaal pensioenuitvoerders Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 0 0
Totaal pensioenuitvoerders Onbekend Onbekend 2020* 0 0
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Totaal 2020* 11.860.220 57.140.347
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 5.245.900 52.261.367
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 6.614.320 4.878.980
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Onbekend 2020* 0 0
Bedrijfstakpensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Totaal 2020* 10.656.650 56.330.462
Bedrijfstakpensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 4.887.780 51.520.000
Bedrijfstakpensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 5.768.870 4.810.462
Bedrijfstakpensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2020* 0 0
Bedrijfstakpensioenfonds Premieovereenkomst Totaal 2020* 1.203.570 809.885
Bedrijfstakpensioenfonds Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 358.120 741.367
Bedrijfstakpensioenfonds Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 845.460 68.518
Bedrijfstakpensioenfonds Premieovereenkomst Onbekend 2020* 0 0
Bedrijfstakpensioenfonds Onbekend Totaal 2020* 0 0
Bedrijfstakpensioenfonds Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2020* 0 0
Bedrijfstakpensioenfonds Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 0 0
Bedrijfstakpensioenfonds Onbekend Onbekend 2020* 0 0
Ondernemingspensioenfonds Totaal Totaal 2020* 1.334.930 11.364.865
Ondernemingspensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 515.170 9.336.057
Ondernemingspensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 819.760 2.028.808
Ondernemingspensioenfonds Totaal Onbekend 2020* 0 0
Ondernemingspensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Totaal 2020* 875.470 9.448.606
Ondernemingspensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 327.350 7.467.774
Ondernemingspensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 548.130 1.980.832
Ondernemingspensioenfonds Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2020* 0 0
Ondernemingspensioenfonds Premieovereenkomst Totaal 2020* 459.460 1.916.259
Ondernemingspensioenfonds Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 187.820 1.868.283
Ondernemingspensioenfonds Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 271.630 47.975
Ondernemingspensioenfonds Premieovereenkomst Onbekend 2020* 0 0
Ondernemingspensioenfonds Onbekend Totaal 2020* 0 0
Ondernemingspensioenfonds Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2020* 0 0
Ondernemingspensioenfonds Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 0 0
Ondernemingspensioenfonds Onbekend Onbekend 2020* 0 0
Pensioenverzekeraar Totaal Totaal 2020* 4.263.580 12.598.887
Pensioenverzekeraar Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 1.059.400 10.189.484
Pensioenverzekeraar Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 3.204.180 2.409.403
Pensioenverzekeraar Totaal Onbekend 2020* 0 0
Pensioenverzekeraar Uitkeringsovereenkomst Totaal 2020* 2.405.940 12.339.686
Pensioenverzekeraar Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 720.100 10.167.057
Pensioenverzekeraar Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 1.685.840 2.172.629
Pensioenverzekeraar Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2020* 0 0
Pensioenverzekeraar Premieovereenkomst Totaal 2020* 1.857.640 259.201
Pensioenverzekeraar Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 339.300 22.427
Pensioenverzekeraar Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 1.518.340 236.774
Pensioenverzekeraar Premieovereenkomst Onbekend 2020* 0 0
Pensioenverzekeraar Onbekend Totaal 2020* 0 0
Pensioenverzekeraar Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2020* 0 0
Pensioenverzekeraar Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 0 0
Pensioenverzekeraar Onbekend Onbekend 2020* 0 0
Overige pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2020* 957.270 6.917.604
Overige pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 527.150 6.679.470
Overige pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 430.110 238.134
Overige pensioenuitvoerders Totaal Onbekend 2020* 0 0
Overige pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Totaal 2020* 719.720 6.452.613
Overige pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 410.880 6.222.128
Overige pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 308.840 230.485
Overige pensioenuitvoerders Uitkeringsovereenkomst Onbekend 2020* 0 0
Overige pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Totaal 2020* 237.550 464.991
Overige pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Actieve pensioenaanspraken 2020* 116.280 457.342
Overige pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 121.270 7.649
Overige pensioenuitvoerders Premieovereenkomst Onbekend 2020* 0 0
Overige pensioenuitvoerders Onbekend Totaal 2020* 0 0
Overige pensioenuitvoerders Onbekend Actieve pensioenaanspraken 2020* 0 0
Overige pensioenuitvoerders Onbekend Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 0 0
Overige pensioenuitvoerders Onbekend Onbekend 2020* 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:
- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).
- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.
- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Deze tabel geeft inzicht in de stand van het aantal aanspraken op toekomstig partnerpensioen en het totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2017 en 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 december 2021
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2020;
- De cijfers van 2019 zijn gecorrigeerd (zie toelichting hieronder);
- De cijfers van 2018 zijn definitief gemaakt.

De cijfers van 2019 zijn per 31 december 2021 gecorrigeerd. Door deze correctie zijn de aantallen, en de bijbehorende bedragen, hoger geworden. De correctie is een verbetering van de cijfers. Een procesverbetering/kwaliteitsverbetering en toevoeging van data van twee, eerder ontbrekende, pensioenuitvoerders hebben geleid tot deze correctie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van het jaar 2021 worden in het vierde kwartaal 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aanspraken op verzekerd partnerpensioen
Aantal Partnerpensioenaanspraken
Het aantal aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd partnerpensioen. Een aanspraak op partnerpensioen betekent dat de deelnemer aan de pensioenregeling in leven is. Indien de deelnemer overlijdt, zal de aanspraak worden omgezet naar een partnerpensioenuitkering voor het bedrag dat is verzekerd in de aanspraak.

Het gaat hier om aanspraken op een verzekerd partnerpensioen die voortkomen uit een arbeidsrelatie.
Het collectief arbeidsgerelateerd partnerpensioen is onderdeel van de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Totaal bruto verzekerd jaarbedrag
Totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:

- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).

- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.

- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Overlijden deelnemer vóór pensionering
De verzekerde bruto jaarbedragen partnerpensioen onder deze noemer, komen tot uitkering indien de deelnemer overlijdt vóór zijn/haar pensionering (ingang ouderdomspensioen).
Partner ontvangt tot AOW-datum
Het jaarbedrag partnerpensioen dat zal worden uitgekeerd als de deelnemer voor zijn/haar pensioenleeftijd overlijdt. Eenmaal ingegaan zal het jaarbedrag uitgekeerd worden tot uiterlijk de AOW-datum* of eerder overlijden van de partner.

* De AOW-datum is een indicatie. Op mijnpensioenoverzicht.nl is voor individuele deelnemers te raadplegen tot welke leeftijd van de partner partnerpensioen is verzekerd.