Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2020)

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2020)

Kenmerken huishouden Regio's Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Totaal vermogen (mld euro) Gemiddeld vermogen (1 000 euro) Mediaan vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens Leeuwarden 2019* 61,4 6,8 111,3 18,6
Type: Eenpersoonshuishouden Leeuwarden 2019* 28,0 1,7 60,4 3,9
Type: Meerpersoonshuishouden Leeuwarden 2019* 33,4 5,1 153,9 48,3
Type: Eenoudergezin Leeuwarden 2019* 4,5 0,2 50,6 2,8
Type: Paar, totaal Leeuwarden 2019* 28,2 4,9 172,6 63,6
Type: Paar, met kind(eren) Leeuwarden 2019* 12,0 1,8 153,3 52,5
Type: Paar, zonder kind Leeuwarden 2019* 16,2 3,0 186,9 76,5
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Leeuwarden 2019* 0,8 0,1 74,9 3,5
Hoofdkostwinner: tot 25 jaar Leeuwarden 2019* 6,0 0,0 -2,4 -1,7
Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar Leeuwarden 2019* 19,8 0,7 34,0 2,2
Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar Leeuwarden 2019* 20,6 3,1 149,4 51,3
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder Leeuwarden 2019* 15,0 3,1 206,8 102,4
Hoofdkostwinner: Nederland Leeuwarden 2019* 51,9 6,5 124,5 27,2
Hoofdkostwinner: westers Leeuwarden 2019* 4,6 0,3 66,1 3,2
Hoofdkostwinner: niet-westers Leeuwarden 2019* 4,9 0,1 15,1 0,2
Bron: Inkomen als werknemer Leeuwarden 2019* 32,5 2,0 60,2 13,8
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) Leeuwarden 2019* 4,4 1,6 372,6 95,3
Bron: Overdrachtsinkomen Leeuwarden 2019* 24,5 3,2 132,4 19,7
Bron: Uitkering inkomensverzekering Leeuwarden 2019* 17,3 3,2 187,5 86,1
Bron: Uitkering werkloosheid Leeuwarden 2019* 0,5 0,1 100,6 28,4
Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid Leeuwarden 2019* 1,5 0,1 57,6 4,8
Bron: Uitkering pensioen Leeuwarden 2019* 15,3 3,1 203,3 104,0
Bron: Uitkering sociale voorziening Leeuwarden 2019* 6,2 0,0 1,3 0,4
Bron: Studiefinanciering Leeuwarden 2019* 1,0 0,0 -6,0 -3,4
Woningbezit: eigen woning Leeuwarden 2019* 31,8 6,4 202,8 103,7
Woningbezit: huurwoning Leeuwarden 2019* 29,6 0,4 13,0 0,8
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag Leeuwarden 2019* 14,9 0,0 -3,2 0,4
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag Leeuwarden 2019* 14,7 0,4 29,3 2,1
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Leeuwarden 2019* 17,6 0,4 22,1 0,5
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Leeuwarden 2019* 13,0 0,8 63,1 11,8
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Leeuwarden 2019* 12,5 1,2 98,9 43,8
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Leeuwarden 2019* 10,8 1,6 144,0 76,2
Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Leeuwarden 2019* 7,5 2,8 377,2 165,1
Vermogen: 1e 20%-groep Leeuwarden 2019* 17,7 -0,4 -24,6 -8,9
Vermogen: 2e 20%-groep Leeuwarden 2019* 13,6 0,1 6,9 4,8
Vermogen: 3e 20%-groep Leeuwarden 2019* 13,4 0,7 54,7 50,1
Vermogen: 4e 20%-groep Leeuwarden 2019* 10,5 1,9 176,9 169,4
Vermogen: 5e 20%-groep Leeuwarden 2019* 6,2 4,6 742,4 442,9
Vermogen: tot -5 000 euro Leeuwarden 2019* 10,7 -0,4 -39,9 -20,5
Vermogen: -5 000 tot 0 euro Leeuwarden 2019* 4,7 0,0 -2,0 -1,7
Vermogen: 0 tot 1 000 euro Leeuwarden 2019* 3,6 0,0 0,4 0,4
Vermogen: 1 000 tot 5 000 euro Leeuwarden 2019* 5,7 0,0 2,5 2,3
Vermogen: 5 000 tot 10 000 euro Leeuwarden 2019* 2,8 0,0 7,3 7,2
Vermogen: 10 000 tot 20 000 euro Leeuwarden 2019* 3,7 0,1 14,7 14,6
Vermogen: 20 000 tot 50 000 euro Leeuwarden 2019* 6,8 0,2 33,1 32,1
Vermogen: 50 000 tot 100 000 euro Leeuwarden 2019* 6,1 0,4 73,3 72,4
Vermogen: 100 000 tot 200 000 euro Leeuwarden 2019* 7,7 1,1 145,0 142,7
Vermogen: 200 000 tot 500 000 euro Leeuwarden 2019* 7,0 2,1 302,6 283,7
Vermogen: 500 000 tot 1 miljoen euro Leeuwarden 2019* 1,7 1,1 677,4 641,9
Vermogen: 1 miljoen euro of meer Leeuwarden 2019* 0,9 2,1 2.397,7 1.622,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vermogen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en migratieachtergrond van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse. De gegevens zijn beschikbaar naar diverse regionale indelingen gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari 2020.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
De gegevens betreffen de stand van het vermogen per 1 januari.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 april 2021:
Gereviseerde cijfers over 2006 tot en met 2019 zijn toegevoegd.
Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten zijn de vermogenscijfers gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2020 komen in december 2021 beschikbaar, en zullen verschijnen in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met vermogen per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Totaal vermogen
Totale som van het vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Gemiddeld vermogen
Gemiddeld vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Mediaan vermogen
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getalen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.