Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, regio

Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, regio

Organisatie van overdracht Bestaande of nieuwe hulp Regio's Perioden Afgeronde casussen met overdracht (aantal)
Totaal Totaal Veenendaal 2021* 210
Totaal Bestaande hulp Veenendaal 2021* 80
Totaal Nieuwe hulp Veenendaal 2021* 125
Totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Cliëntsysteem/netwerk Totaal Veenendaal 2021* .
Cliëntsysteem/netwerk Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
Cliëntsysteem/netwerk Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Cliëntsysteem/netwerk Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Gezondheidszorg: totaal Totaal Veenendaal 2021* .
Gezondheidszorg: totaal Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
Gezondheidszorg: totaal Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Gezondheidszorg: totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Geestelijke gezondheidszorg: totaal Totaal Veenendaal 2021* .
Geestelijke gezondheidszorg: totaal Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
Geestelijke gezondheidszorg: totaal Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Geestelijke gezondheidszorg: totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Kinderopvang Totaal Veenendaal 2021* .
Kinderopvang Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
Kinderopvang Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Kinderopvang Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Onderwijs: totaal Totaal Veenendaal 2021* .
Onderwijs: totaal Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
Onderwijs: totaal Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Onderwijs: totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Bureau Leerplicht Totaal Veenendaal 2021* .
Bureau Leerplicht Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
Bureau Leerplicht Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Bureau Leerplicht Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Jeugdzorg: totaal Totaal Veenendaal 2021* 115
Jeugdzorg: totaal Bestaande hulp Veenendaal 2021* 55
Jeugdzorg: totaal Nieuwe hulp Veenendaal 2021* 60
Jeugdzorg: totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Justitie en veiligheid: totaal Totaal Veenendaal 2021* .
Justitie en veiligheid: totaal Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
Justitie en veiligheid: totaal Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Justitie en veiligheid: totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
J en V: politie: totaal Totaal Veenendaal 2021* .
J en V: politie: totaal Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
J en V: politie: totaal Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
J en V: politie: totaal Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Totaal Veenendaal 2021* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
J en V: raad voor de kinderbescherming Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
J en V: reclassering Totaal Veenendaal 2021* .
J en V: reclassering Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
J en V: reclassering Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
J en V: reclassering Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
J en V: anders Totaal Veenendaal 2021* .
J en V: anders Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
J en V: anders Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
J en V: anders Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Anders: Veilig Thuis: andere regio Totaal Veenendaal 2021* .
Anders: Veilig Thuis: andere regio Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
Anders: Veilig Thuis: andere regio Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Anders: Veilig Thuis: andere regio Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk Totaal Veenendaal 2021* .
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk Bestaande hulp Veenendaal 2021* .
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk Nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Anders: anders Totaal Veenendaal 2021* 90
Anders: anders Bestaande hulp Veenendaal 2021* 25
Anders: anders Nieuwe hulp Veenendaal 2021* 65
Anders: anders Combinatie van bestaande en nieuwe hulp Veenendaal 2021* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de overdracht van afgeronde casussen door de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de soort organisatie waarnaar de verantwoordelijkheid is overgedragen. Binnen één casus kunnen er op meerdere momenten één of meerdere betrokkenen zijn overgedragen aan één of meerdere organisaties. In de uitsplitsing naar de soort organisatie waaraan is overgedragen, telt elke casus maar maximaal één keer mee bij elke soort organisatie. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 29 april 2022:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Afgeronde casussen met overdracht
De casussen die gedurende de verslagperiode zijn afgerond en waarbij ten minste één overdracht is geregistreerd.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.