Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, Veilig thuis-regio

Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, Veilig thuis-regio

Organisatie van overdracht Bestaande of nieuwe hulp Regio's Perioden Afgeronde casussen met overdracht (aantal)
J en V: halt Totaal Nederland 2021* 10
J en V: halt Totaal Noord-Nederland (LD) 2021* .
J en V: halt Totaal Oost-Nederland (LD) 2021* .
J en V: halt Totaal West-Nederland (LD) 2021* .
J en V: halt Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021* .
J en V: halt Totaal Groningen (PV) 2021* .
J en V: halt Totaal Fryslân (PV) 2021* .
J en V: halt Totaal Drenthe (PV) 2021* .
J en V: halt Totaal Overijssel (PV) 2021* .
J en V: halt Totaal Flevoland (PV) 2021* .
J en V: halt Totaal Gelderland (PV) 2021* .
J en V: halt Totaal Utrecht (PV) 2021* .
J en V: halt Totaal Noord-Holland (PV) 2021* .
J en V: halt Totaal Zuid-Holland (PV) 2021* .
J en V: halt Totaal Zeeland (PV) 2021* .
J en V: halt Totaal Noord-Brabant (PV) 2021* .
J en V: halt Totaal Limburg (PV) 2021* .
J en V: halt Totaal Amsterdam-Amstelland (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Brabant Noordoost (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Drenthe (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Flevoland (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Friesland (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Gelderland-Midden (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Gelderland-Zuid (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Gooi en Vechtstreek (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Groningen (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Haaglanden (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Hollands-Midden (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal IJsselland (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Kennemerland (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Noord- en Midden Limburg (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Noord- en Oost-Gelderland (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Noord-Brabant Midden (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Noord-Holland Noord (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Rotterdam-Rijnmond (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Twente (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Utrecht (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal West-brabant (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Zaanstreek-Waterland (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Zeeland (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Zuid-Holland-Zuid (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Zuid-Limburg (VT) 2021* .
J en V: halt Totaal Zuidoost-Brabant (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Nederland 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Noord-Nederland (LD) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Oost-Nederland (LD) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp West-Nederland (LD) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Zuid-Nederland (LD) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Groningen (PV) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Fryslân (PV) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Drenthe (PV) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Overijssel (PV) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Flevoland (PV) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Gelderland (PV) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Utrecht (PV) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Noord-Holland (PV) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Zuid-Holland (PV) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Zeeland (PV) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Noord-Brabant (PV) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Limburg (PV) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Amsterdam-Amstelland (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Brabant Noordoost (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Drenthe (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Flevoland (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Friesland (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Gelderland-Midden (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Gelderland-Zuid (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Gooi en Vechtstreek (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Groningen (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Haaglanden (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Hollands-Midden (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp IJsselland (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Kennemerland (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Noord- en Midden Limburg (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Noord- en Oost-Gelderland (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Noord-Brabant Midden (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Noord-Holland Noord (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Rotterdam-Rijnmond (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Twente (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Utrecht (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp West-brabant (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Zaanstreek-Waterland (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Zeeland (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Zuid-Holland-Zuid (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Zuid-Limburg (VT) 2021* .
J en V: halt Bestaande hulp Zuidoost-Brabant (VT) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Nederland 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Noord-Nederland (LD) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Oost-Nederland (LD) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp West-Nederland (LD) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Zuid-Nederland (LD) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Groningen (PV) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Fryslân (PV) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Drenthe (PV) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Overijssel (PV) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Flevoland (PV) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Gelderland (PV) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Utrecht (PV) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Noord-Holland (PV) 2021* .
J en V: halt Nieuwe hulp Zuid-Holland (PV) 2021* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de overdracht van afgeronde casussen door de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de soort organisatie waarnaar de verantwoordelijkheid is overgedragen. Binnen één casus kunnen er op meerdere momenten één of meerdere betrokkenen zijn overgedragen aan één of meerdere organisaties. In de uitsplitsing naar de soort organisatie waaraan is overgedragen, telt elke casus maar maximaal één keer mee bij elke soort organisatie. De cijfers zijn per VT-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 29 april 2022:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Afgeronde casussen met overdracht
De casussen die gedurende de verslagperiode zijn afgerond en waarbij ten minste één overdracht is geregistreerd.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.