Huiselijk geweld; veiligheidsbeoordeling en -taxatie Veilig Thuis, regio

Huiselijk geweld; veiligheidsbeoordeling en -taxatie Veilig Thuis, regio

Veiligheidstaxatie Veiligheidsbeoordeling Regio's Perioden Ontvangen meldingen (aantal)
Totaal Totaal Veenendaal 2021* 370
Totaal Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Veenendaal 2021* 120
Totaal Overdracht Veenendaal 2021* 215
Totaal Geen vervolgstappen nodig Veenendaal 2021* .
Totaal Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Veenendaal 2021* 25
Totaal Nog niet beoordeeld Veenendaal 2021* .
Acute onveiligheid Totaal Veenendaal 2021* 40
Acute onveiligheid Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Veenendaal 2021* 25
Acute onveiligheid Overdracht Veenendaal 2021* .
Acute onveiligheid Geen vervolgstappen nodig Veenendaal 2021* .
Acute onveiligheid Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Veenendaal 2021* 10
Acute onveiligheid Nog niet beoordeeld Veenendaal 2021* .
Structurele onveiligheid Totaal Veenendaal 2021* 150
Structurele onveiligheid Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Veenendaal 2021* 55
Structurele onveiligheid Overdracht Veenendaal 2021* 85
Structurele onveiligheid Geen vervolgstappen nodig Veenendaal 2021* .
Structurele onveiligheid Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Veenendaal 2021* 10
Structurele onveiligheid Nog niet beoordeeld Veenendaal 2021* .
Vermoeden van structurele onveiligheid Totaal Veenendaal 2021* 100
Vermoeden van structurele onveiligheid Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Veenendaal 2021* 20
Vermoeden van structurele onveiligheid Overdracht Veenendaal 2021* 75
Vermoeden van structurele onveiligheid Geen vervolgstappen nodig Veenendaal 2021* .
Vermoeden van structurele onveiligheid Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Veenendaal 2021* .
Vermoeden van structurele onveiligheid Nog niet beoordeeld Veenendaal 2021* .
Eenmalige ernstig onveilige situatie Totaal Veenendaal 2021* 15
Eenmalige ernstig onveilige situatie Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Veenendaal 2021* .
Eenmalige ernstig onveilige situatie Overdracht Veenendaal 2021* 15
Eenmalige ernstig onveilige situatie Geen vervolgstappen nodig Veenendaal 2021* .
Eenmalige ernstig onveilige situatie Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Veenendaal 2021* .
Eenmalige ernstig onveilige situatie Nog niet beoordeeld Veenendaal 2021* .
Multi-probl: geen mogelijkheid tot hulp Totaal Veenendaal 2021* .
Multi-probl: geen mogelijkheid tot hulp Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Veenendaal 2021* .
Multi-probl: geen mogelijkheid tot hulp Overdracht Veenendaal 2021* .
Multi-probl: geen mogelijkheid tot hulp Geen vervolgstappen nodig Veenendaal 2021* .
Multi-probl: geen mogelijkheid tot hulp Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Veenendaal 2021* .
Multi-probl: geen mogelijkheid tot hulp Nog niet beoordeeld Veenendaal 2021* .
Multi-probl: wel mogelijkheid tot hulp Totaal Veenendaal 2021* 30
Multi-probl: wel mogelijkheid tot hulp Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Veenendaal 2021* .
Multi-probl: wel mogelijkheid tot hulp Overdracht Veenendaal 2021* 25
Multi-probl: wel mogelijkheid tot hulp Geen vervolgstappen nodig Veenendaal 2021* .
Multi-probl: wel mogelijkheid tot hulp Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Veenendaal 2021* .
Multi-probl: wel mogelijkheid tot hulp Nog niet beoordeeld Veenendaal 2021* .
Geen zorgen veiligh., wel zorgen kwetsb. Totaal Veenendaal 2021* .
Geen zorgen veiligh., wel zorgen kwetsb. Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Veenendaal 2021* .
Geen zorgen veiligh., wel zorgen kwetsb. Overdracht Veenendaal 2021* .
Geen zorgen veiligh., wel zorgen kwetsb. Geen vervolgstappen nodig Veenendaal 2021* .
Geen zorgen veiligh., wel zorgen kwetsb. Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Veenendaal 2021* .
Geen zorgen veiligh., wel zorgen kwetsb. Nog niet beoordeeld Veenendaal 2021* .
Geen zorgen veiligheid, geen ov zorgen Totaal Veenendaal 2021* 15
Geen zorgen veiligheid, geen ov zorgen Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Veenendaal 2021* .
Geen zorgen veiligheid, geen ov zorgen Overdracht Veenendaal 2021* 10
Geen zorgen veiligheid, geen ov zorgen Geen vervolgstappen nodig Veenendaal 2021* .
Geen zorgen veiligheid, geen ov zorgen Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Veenendaal 2021* .
Geen zorgen veiligheid, geen ov zorgen Nog niet beoordeeld Veenendaal 2021* .
Veiligheidstaxatie onbekend Totaal Veenendaal 2021* 30
Veiligheidstaxatie onbekend Vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis Veenendaal 2021* 10
Veiligheidstaxatie onbekend Overdracht Veenendaal 2021* 10
Veiligheidstaxatie onbekend Geen vervolgstappen nodig Veenendaal 2021* .
Veiligheidstaxatie onbekend Inzet regionaal maatwerk Veilig Thuis Veenendaal 2021* .
Veiligheidstaxatie onbekend Nog niet beoordeeld Veenendaal 2021* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de veiligheidstaxatie en – beoordeling van bij de Veilig Thuis-organisaties binnengekomen meldingen. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 29 april 2022:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.